Novo Nordisk, profit og vægttabsmedicinen

I et samfund hvor fødevareindustrien og manglende fysisk aktivitet fremmer overvægt, og hvor det er svært at opnå det "slanke ideal", der pushes, har Novo Nordisk udviklet en behandling, som hæmmer sultfølelsen og dermed nedsætter fødeindtaget. Win-win for Novo – men ikke nødvendigvis for alle andre.

Billede tekst: Novo Nordisk hovedkvarter. Foto: Flikr

Novo Nordisk har udviklet en vægttabsmedicin, som tilsyneladende virkelig virker. Oprindelig udviklet til behandling af diabetes under navnet Ozempic og nu videreudviklet til vægttabsmedicinen Wegovy. 

Novo Nordisk ”skaber” en kronisk sygdom

Novo Nordisk gik tidligt i gang med en markedsføringskampagne, om at et BMI på over 30 udgør en risikofaktor for ca. 20 % af befolkningen, der kunne udvikle en svær kronisk sygdom. Lige netop den sygdom, som nu kan behandles med medicin udviklet af Novo Nordisk.

Allerede i 2011 pointerede græsrodsorganisationen Læger uden Sponsor, at Novo Nordisk bevægede sig på kanten af det etisk forsvarlige i deres markedsføringsstrategi, idet firmaet gik aktivt ind og formede markedet, adskillige år før deres produkt blev godkendt som lægemiddel.

Men det er ikke noget særsyn, at medicinalindustrien opfinder sygdomme til lejligheden, med oplysningskampagner, som skal fremme sygdomsfrygt i befolkningen.

Big Pharmas metoder

Allerede i 2006 beskrev forfatteren Jacky Law i bogen Big Pharma, hvordan et lille antal virksomheder er kommet til at dominere den globale sundhedsdagsorden. Det er ikke blevet mindre i dag, næsten 20 år efter. Og Novo er et af disse monopoler.

Law fortæller om et system, hvor den ubønhørlige jagt på profit fortrænger, hvad der reelt er brug for af medicin til de fleste. Myndigheder er under intenst pres fra virksomhedernes lobbyister, og virksomhederne bruger flere penge på markedsføring, end de bruger på forskning og udvikling. I mellemtiden stiger prisen på nye lægemidler ubønhørligt, mens antallet af originale nye produkter falder. En verden hvor markedsovervejelser, ikke medicinske behov, bestemmer forskningsdagsordenen. 

Praktiserende læge, Marie Krüger, Frederiksberg beskriver Novo’s metoder i en kronik i Politiken (21. maj 2023): ”(Novo’s) Kampagnen skaber bl.a. øget fokus på stigmatiseringen af overvægtige …..Novo Nordisk foranlediger YouGov-undersøgelser, hvor 2 af 3 svarer, at de ser ned på tykke mennesker i 2021, og i 2018 fortæller 42 procent af de overvægtige at de føler sig socialt begrænset, og for 23 procent er det er deres højeste ønske at tabe sig.”  

I juni 2021 udkommer et registerstudie fra Hvidovre Hospital (med Novo Nordisk som medforfatter). Ifølge undersøgelsen koster overvægtige dobbelt så meget som normalvægtige i årlige sundhedsomkostninger. Som læge Marie Krüger skriver: ”Ganske belejligt er Novo Nordisk netop i gang med at udvikle et produkt, som kan være med til at afhjælpe dette sundhedsøkonomiske problem”.

Men Novo spiller jo også med fordækte kort. Medicin.dk som reklamerer med at de er: ”Danmarks anerkendte platform for struktureret, opdateret og videnskabelig information om medicin” er en del af Dansk Lægemiddel Information A/S, et datterselskab til Lægemiddelindustriforeningen (Lif). Lif er brancheorganisation for danske og udenlandske lægemiddelvirksomheder i Danmark, herunder Novo Nordisk.

Novo Nordisk bruger alle midler

Foreningen for overvægtige, Adipositasforeningen, som skulle være en uafhængig patientforening, er blevet sponsoreret af Novo Nordisk, som betaler dem for at føre kampagne mod overvægt, og nu hænger der plakater med overvægtige mennesker på landets apoteker med opfordring til at kontakte apoteket for råd og vejledning.

Adipositasforeningen har nemlig indledt et samarbejde med Danmarks Apotekerforening. Så nu er landets apoteker involveret i behandling af overvægt og i at fremme Novo’s produkt.

Men er svær overvægt en kronisk sygdom? Svær overvægt kan for nogle være en naturlig reaktion på et fedmefremmende samfund, og for andre er det meget mere komplekst og genetisk betinget. En tyk krop er ikke i sig selv usund. Marie Küger skriver: ”Ingen undersøgelser har kunnet påvise øget livslængde for overvægtige raske, som taber sig. Hvad med de pæreformede med et højt BMI? Vi ved, at en pæreformet kropstype beskytter mod hjerte-kar-sygdom. Hvad med de muskuløse med et højt BMI?”.

I Danmark har man indtil nu anset overvægt for at være en tilstand, som kan medføre risiko for at udvikle sygdom, men ikke en sygdom i sig selv. Ligesom det at være mand er en risikofaktor for hjerte-kar-sygdom, og alder er en risiko for sygdom og lav indkomst m.m.

Overvægtige betaler også prisen

Når man stopper med at tage Wegovy, tager de fleste de tabte kilo på igen. Klinisk professor og overlæge på Steno Diabetes Center Aarhus, Jens Meldgaard Bruun, fortæller i podcasten ’Detox din hjerne’ 6. februar, at patienterne oplever en kraftig sult, som kan være svær at overhøre, når de stopper med medicinen. Så skal vægttabet opretholdes, lægges der formentlig op til livslang behandling. En udgift for patienten på ca. 25.000 kr. årligt.

Man kender endnu ikke langtidsbivirkningerne af behandlingen og ved ikke, om det på sigt kan øge risikoen for andre sygdomme hos de patienter, som sættes i livslang behandling. De foreløbige studier har kun varet i 2-3 år.

Så skal vægttabet opretholdes, lægges der formentlig op til livslang behandling. En udgift for patienten på ca. 25.000 kr. årligt

Citat; Charlie Lywood

Når indikationen for slankemedicin er så bred, når reklamekampagnen er så massiv, og når omtalen er så udbredt på de sociale medier, så stiger efterspørgslen eksplosivt.

Novo Nordisk’s kampagne- og markedsføringsstrategi fortæller den samme historie som gennemsyrer medicinalindustrien globalt, er det først og fremmest til gavn for aktionærerne. Al forskning og produktion burde være i offentlige hænder. Hvorfor skulle vores helbred være underlagt profitmotivet?

Novo Nordisk: Storhed og sårbarhed

Novo Nordisk investerer massivt i Kalundborg: .Foto: Nordicals

Daværende økonomiminister Jakob Ellemann-Jensen nævnte medicinalfirmaet Novo Nordisk hele 31 gange i sin økonomiske redegørelse for 2024, før han gik af i 2023. Det var ikke et tilfælde. 

Firmaets samlede værdi på aktiebørsen er knap 3000 milliarder kroner. Det gør selskabet til det mest værdifulde selskab i Europa overhovedet. Markedsværdien for Novo Nordisk ligger således cirka på størrelse med Danmarks bruttonationalprodukt. 

Novo Nordisk har, siden 2019, ansat 6500 flere personer i Danmark, så virksomheden i 2022 beskæftigede cirka 23.000 arbejdere (globalt 57.000). Heraf 4400 i Kalundborg, hvor man satser på investeringer i et to-cifret milliardbeløb. Hvorefter der kan ansattes 1100 flere. I en by med 17.000 indbyggere. 

Markedsværdien for Novo Nordisk ligger således cirka på størrelse med Danmarks bruttonationalprodukt

Citat; Charlie Lywood

I 2023 er fremgangen blot fortsat. Det skyldes især høj efterspørgsel efter firmaets lægemidler til behandling af diabetes og fedme i form af produkterne Ozempic og Wegovy. Overskuddet i 2023 var på 107 milliarder, hvoraf de kun betalte 8 milliarder i skat.

Sårbarhed 

Da Nationalbanken fremlagde sin økonomiske prognose for 2023, spåede man en vækst i det danske bruttonationalprodukt på 0,7 procent. Men så blev der spurgt til, hvad dette tal ville være uden medicinalindustrien med Novo Nordisk. Svaret var, at så ville den økonomiske vækst sandsynligvis kun være rundt nul.

Kapitalismen er dynamisk og sigter efter stjernerne. Der jubles og festes, men lige så hurtigt kan stjernen dø ud, og så er det kun et sort hul tilbage

Citat: Charlie Lywood

Det betyder, at både Kalundborg som by, og Danmarks økonomiske formåen, er afhængige af en enkelt virksomheds succes på markedet. Hvad vil der ske, hvis fremgangen for Novo Nordisk pludselig vender til en tilbagegang? 

I Big Pharma-sammenhæng er Novo Nordisk godt nok stor – ca. nr. 15 i verden målt på indtægter, men langt fra de store giganter fra USA og Kina. Hvis vægttabsmedicin begynder at blive undergravet af billig kopimedicin eller nogle af de rigtig store i branchen opkøber Novo Nordisk, så kan succesen vendes til forarmelse for dem som er afhængige af firmaet. 

Kapitalismen er dynamisk og sigter efter stjernerne. Der jubles og festes, men lige så hurtigt kan stjernen dø ud, og så er det kun et sort hul tilbage. Og arbejderklassen betaler prisen. Kun ved at nationalisere disse giganter kan vi sikre os mod deres luner og jagt på profit.