Palæstina, imperialismen og racisme

Det igangværende folkemord på palæstinenserne i Gaza og fordrivelsen af palæstinenserne på Vestbredden er ikke kommet som et lyn fra en klar himmel. Denne artikel forklarer, hvordan krigen har sit udspring i den vestlige imperialisme og hvordan racisme og islamofobi bruges til at sikre accept af disse uretfærdige handlinger. Solidaritet med palæstinenserne er en del af kampen mod racisme. Alle antiracister må være solidariske med palæstinenserne.

Billede tekst: Demonstration mod Global Security Law i Paris den 28. november 2020. Foto: Jeanne Menjoulet.Flikr

Global islamofobi stammer helt tilbage fra 600-tallet, hvor Islam blev gjort til Kristendommens store konkurrent. Siden da, er Islam og ”Østen” blevet fremstillet som en ”anden” over for ”Vesten”. En figur og en kultur, der står i modsætning til “Vesten” og reflekterer alt det, “vi” ikke er. 

Hvor Vesten er blevet fremstillet som civiliseret, demokratisk og rationel, er Østen – som man engang kaldte ”Orienten”,  blevet fremstillet som drevet af begær, vold og tyranni. 

Et eksempel på dette er den i Vesten ofte fortalte historie om, at muslimske hellige krigere tror de vil få et orgie med 72 jomfruer i himmelen som belønning for deres voldelige handlinger. Sandheden er, at denne påstand ikke står skrevet noget sted i Koranen eller i tekster, som almindeligt betragtes som en del af den muslimske kanon. Præcis hvor fortællingen om de 72 jomfruer kommer fra er uklar, men det er sikkert, at den genfortælles i stor stil i Vesten, for at fremstille muslimer som voldelige, irrationelle og begærlige. 

Et mere moderne eksempel er Muhammed-tegningerne fra Jyllands-Posten, som ligeledes fremstiller muslimer som voldelige, ved at portrættere profeten Muhammed med en bombe i sin turban. Ved at fremstille muslimer på denne måde, gør man dem til modsætningen af det rationelle Vesten.

Trussel mod Vesten

Efter Berlinmurens fald og opløsningen af Sovjetunionen er Islam ikke alene blevet fremstillet som den store ”anden” i forhold til Vesten, men også som den største trussel mod vestligt demokrati. Angrebet på World Trade Center den 11. september 2001 og den efterfølgende ”krig mod terror” har tydeligt vist, hvor langt Vestens magthavere er villige til at gå. Islamofobi og frygt for terror bliver brugt til at retfærdiggøre USA og NATO´s krige i Irak og Afghanistan, selvom de ikke udgjorde nogen reel trussel mod Vesten.

I Vesten opstår teorier på højrefløjen som ”the great replacement”, der forsøger at vise hvordan muslimer langsomt vil overtage vestlige lande

Citat: Carla Naur Nørremølle

Løgnen om at Irak besad atomvåben, masseødelæggelsesvåben og husede terrorister, der  dækkede over USA’s olieinteresser og imperialistiske kontrol i Mellemøsten, er nok det stærkeste eksempel på dette. 

I Vesten opstår teorier på højrefløjen som ”the great replacement”, der forsøger at vise hvordan muslimer langsomt vil overtage vestlige lande. ”Muslimsk-” eller ”arabisk kultur” fremstilles som noget, der er uforeneligt med vestlige værdier, og som dermed må begrænses og bekæmpes blandt migranter med rødder i Mellemøsten. Alt dette bidrager til at skabe et modsætningsforhold mellem et vestligt ”os” og et muslimsk ”dem” som skaber og bliver brugt til at retfærdiggøre racisme mod alle personer med rødder i muslimske lande.

Racisme mod palæstinensere

Den globale islamofobi rammer i høj grad palæstinenserne, og kan løbende ses i, hvordan kampen for et frit Palæstina er blevet portrætteret i medierne og af den herskende klasse i Vesten. Hamas stemples som en terrorgruppe, og der spredes ofte falske rygter om palæstinensernes brutalitet, uden at den israelske stat får samme behandling. 

USA’s præsident Joe Biden omtalte i efteråret, hvordan Hamas-krigere havde halshugget babyer, en påstand, der dog ikke kunne dokumenteres, og som hurtigt  blev trukket tilbage. 

Yoav Gallant, Israels forsvarsminister: “Vi bekæmper mennesker dyr og vi handler derefter” Foto Wikimedia Commons/ Chad J. McNeeley

Den israelske stat bruger ligeledes racistisk sprog om palæstinenserne, som da deres forsvarsminister Yoav Gallant i oktober 2023 udtalte: ”Vi kæmper mod menneskedyr, og vi handler derefter”. At sammenligne Palæstinensere med dyr er ikke nyt, og er blevet gjort af flere israelske politikere igennem historien.

I 2022 konkluderede Amnesty Internationals generalsekretær, på baggrund af en omfattende rapport at: “Om de bor i Gaza, Øst-Jerusalem og resten af vestbredden eller i selve Israel, palæstinensere bliver behandlet som en underlegen race og får systematisk frataget deres rettigheder”.

Det palæstinensiske folk udsættes systematisk for racisme, hvor den voldsomste form er fordrivelsen fra deres hjemland.

Israel som resultat af imperialisme

At Israel overhovedet eksisterer som stat, er et resultat af den imperialistiske verdensorden efter 2. verdenskrig. Efter første verdenskrig tog det engelske imperium kontrol over Palæstina og Mellemøsten. Den engelske stat forærede store landområder i Palæstina til Zionisterne i 1948, og herefter fulgte den første Nakba, hvor 750.000 palæstinensere blev fordrevet fra deres hjem med vold og magt. Siden da har især USA støttet Israel, til gengæld for at den Israelske stat agerer loyal vagthund i Mellemøsten og truer Islam. 

Israel eksisterer altså kun som stat, fordi den herskende klasse i Vesten har valgt at vende det blinde øje til det palæstinensiske folks rettigheder og lidelser, fordi det tjener deres egne interesser

Citat: Carla Naur Nørremølle

Joe Biden gentog et gammelt citat om Israel i 2023: “Were there not an Israel, the United States of America would have to invent an Israel to protect her interest in the region”. Israel eksisterer altså kun som stat, fordi den herskende klasse i Vesten har valgt at vende det blinde øje til det palæstinensiske folks rettigheder og lidelser, fordi det tjener deres egne interesser. 

Den Israelske stat har dertil investeret massivt i at forstærke og udbrede islamofobi, både inden for Israel og i Vesten. Et eksempel på dette er en stor national kampagne, der kørte i 2012 i USA med ordene: ”In any war between the civilized man and the savage, support the civilized man. Support Israel, Defeat Jihad”. Endnu engang portrætteres palæstinenserne som uciviliserede og voldelige, og de racistiske påstande bruges til at retfærdiggøre undertrykkelsen af et helt folkefærd.

Anti-zionisme er ikke anti-semitisme

Når vi taler om racisme i forhold til Palæstina, er det vigtigt at gå imod påstanden om, at det er antisemitisk at kritisere Israel. Selvom antisemitisme findes og også er voksende, så er antizionisme og kritik af Israel ikke antisemitisk. Ligeså er det problematisk at påstå, at alle jøder også er enige om det zionistiske politiske projekt, Israel fører. 

Siden 7. oktober har mange jøder verden over vist deres solidaritet med palæstinenserne, og jøder har levet fredeligt sammen med palæstinenserne, inden den israelske stat blev oprettet. Den berømte jødiske filosof og politolog, Hannah Arendt, var stærkt kritisk overfor Zionismens mål om at skabe en jødisk stat i Palæstina.

Vi må ikke lade os splitte af anklager om anti-semitisme, fordi vi kritiserer Israel, men i stedet stå sammen i solidaritet med palæstinenserne, så vi sammen kan tvinge magthaverne i EU og USA til at stoppe Israels folkemord og bekæmpe zionismen.