Palæstina: Våbenhvile NU og fortsat kamp mod besættelsen

Da modstandsgrupperne i Gaza den 7. oktober 2023 brød ud af det åbne fængsel og angreb de omkringliggende israelske bosættelser, ændrede det med ét USA og Israels plan om at isolere palæstinenserne fra resten af den arabiske verden.

Billede takst: 800.000 på gaden for Palæstina i London. Foto: Socialist Worker

Det viste også et svækket Israel, som hverken var i stand til at beskytte sin egen befolkning eller leve op til rollen som USA’s vagthund i Mellemøsten.

Ved egen kraft brød den palæstinensiske modstand den isolation og forglemmelse, det internationale samfund havde dømt dem til. Israels hævn kom forventeligt og nådesløst. “Etnisk udrensning” og “folkemord” er ikke blot vores udtalelser, men præcis hvad israelske ministre selv taler om.

Ved egen kraft brød den palæstinensiske modstand den isolation og forglemmelse, det internationale samfund havde dømt dem til

Citat: Internationale Socialister

Overfor det står nu en enorm global solidaritetsbevægelse, som både fordømmer Israel og de hjemlige magthaveres uforbeholdne støtte til Israel ved afvisning af en permanent våbenhvile. Aldrig har så mange forskellige jødiske netværk været en del af solidaritetsbevægelsen.

Bevægelsen startede på gaden og bredte sig længere ud i samfundet via demonstrationer, blokade af Terma, indsamlinger, debatmøder og aktioner på skoler og uddannelsessteder, krav fra studerende om at stoppe samarbejdet med Israel mv. Mange har bemærket, hvordan de store danske medier har nølet med, eller helt undladt, at dokumentere omfanget af bevægelsen. 

Også faglige aktivister presser på med krav om våbenhvile. Bl.a mener FOA’s kongres, at regeringen skal arbejde for en permanent våbenhvile.

Vestens proxy-krig i Ukraine har slået fejl

Den russiske besættelse markerede begyndelsen til et nyt og blodigt kapitel i rivaliseringen mellem Vesten og Rusland, som rammer os alle. 

Krigen trækker ikke længere de store overskrifter. Den har udviklet sig til en fastlåst stillingskrig med enorme tab på begge sider, og især Ukraine mangler friske soldater og udstyr. 

Vi må sætte vores lid og håb til krigsmodstanden i både Rusland, Ukraine og Vesten. Vi må afvise at skulle vælge mellem to onder: russisk eller vestlig imperialisme

Citat: Internationale Socialister

Proxy-krigens strategi: “En kontrolleret militær optrapning for at gøre Rusland mør, uden at det ender i en åben krig mellem NATO-lande og Rusland”, har fejlet, og en ny strategi efterspørges åbent fra mange sider. Dog ikke fra den danske regering og resten af Folketinget, som har bevilget yderligere 2,3 mia. kr. til Ukraine Fonden i år  og er klar til at bruge i alt 50 mia. frem til 2028.

Vi må sætte vores lid og håb til krigsmodstanden i både Rusland, Ukraine og Vesten. Vi må afvise at skulle vælge mellem to onder: russisk eller vestlig imperialisme. 

Global Intifada

Håbet er, at solidariteten med palæstinenserne udvikler sig til en global intifada; at gløderne fra de arabiske revolutioner i 2011 blusser op igen, og at det verdensomspændende oprør fra 2019 genopstår. Sammen med kampen for klimaretfærdighed og strejkerne vi har set de sidste år, vil det kunne udfordre den herskende klasse, kapitalismen og det imperialistiske system som helhed.