Pusherstreet, bander og Hummelgårds hammer

Regeringen kender kun et redskab mod sociale problemer - og det er hammeren. Den hammer som de bruger til at løse både kriminaliteten i forbindelse med hashhandel og mod banderne.

Højere straf, højere straf og højere straf. Og så lige ”dobbeltstraf”. Selv om begge fænomener, både banderne og hashrygning har viste sig at være resistente overfor hammerens effekt.

Derfor står eksperter på området i kø for at undsige regeringen. Mette Frederiksens svar på kritikken er ”Det kan man have mange abstrakte og akademiske diskussioner om, men man kan også bare kigge ud ad vinduet”, (Politiken d. 12. september). Goddag mand økseskaft!

Pusherstreet skal bekæmpes med politiets ”zoner” med mulighed for at kropsvisitere helt vilkårligt, dobbeltstraf for hashhandel samt mulighed for fængselsstraf for blot at besidde hash til eget forbrug. Retssikkerheden er en by i Rusland.

Bandepakke nr. fire er regeringens svar på konflikterne mellem banderne. Og svaret er lige så trøstesløst og udsigtsløst som de foregående tre. Ingen af de tre pakker er blevet evaluerede for deres effekt på kriminalitet og bandernes eksistens og virke. Hvorfor skulle man have en tro på at denne ville hjælpe?

Som David Sausdal, ph.d. i kriminologi og adjunkt ved Lunds Universitet, tørt konstaterede til Politiken (d. 12. september):” Hvis du går ned og køber et nyt fjernsyn, men du hvert tredje år er nødt til at gå ned og købe et nyt, så vil du jo nok finde dig en ny forhandler på et tidspunkt”.

Legalisér hash

Det åbenlyse svar på kriminalitet i forbindelse med hashrygning er legalisering, så den relative harmløse indtagelse af marihuana kan foregå under ordentlige forhold. Det vil med det samme undergrave markedet på Christiania og løse problemerne med Pusher Street og dermed bandernes hærgen der. Nej, det betyder selvfølgelig ikke at banderne forsvinder, men det betyder at en adfærd som mange hundrede tusinde får noget ud af, ikke er forbundet med kriminalitet og dermed en stor del af bandernes indtægt (ca. 75 %).

Adam Diderichsen, der er politiforsker ved Institut for Statskundskab på SDU, kalder justitsministerens lovforslag pinligt og uambitiøst: ”Jeg tror ikke på, at det kommer til at have nogen som helst effekt på hashhandlen i København. Overhovedet. Til gengæld kan vi sige to tinge med sikkerhed. Det kommer til at blive utrolig dyrt for skatteyderne, hvis folk skal i fængsel. Det koster virkelig meget, og det kommer til at belaste de i forvejen overfyldte fængsler yderligere.” (Politiken d. 6. september).

Det åbenlyse svar på kriminalitet i forbindelse med hashrygning er legalisering, så den relative harmløse indtagelse af marihuana kan foregå under ordentlige forhold

Citat: Charlie Lywood

Fængselsforbundet og kriminologer med forstand på situationen i fængslerne med den tiltagende ”strafkultur”, som er en konsekvens af pladsmangel, siger samstemmigt at det vil bare være endnu et trin op i konfliktspiralen i landets fængsler. Personalet vil flygte og ”straffene” i fængslerne vil blive brugt endnu mere.

Mette Frederiksen siger det selv – hvis bandemedlemmer er bag tremmer, så er de ikke en fare for Hr og Fru Danmark. Men medmindre de skal alle være der hele deres liv, så kommer de ud igen fra en indespærring, som ikke har ændret deres adfærd, da det handler kun om indespærring og ikke en døjt om resocialisering. For ikke at tale om hvad langt de fleste almindelige fanger vil opleve som indskrænkninger, når konflikterne stiger og ”strafferespons” regerer.

Linda Kjær Minke, professor jura, SDU og forfatter til bogen “Fængselts indre liv”. Foto: SDU

I modsætning til retorikken om bandemedlemmer som ”uden for pædagogiske rækkevidde” og ”ikke-mennesker” pointerede Linda Kjær Minke professor på Jura, SDU og forfatter til bogen ”Fængslets indre liv” i Debatten i DR (d. 14. september) at: ”Indsatte står i kø for at komme på en uddannelsesafdeling og det er et problem, at der er så få pladser på uddannelsesafdelingerne”.

Her viser virkelig hvad det handler om. Man vil hellere give yderliggere sanktionsmuligheder overfor små forseelser, som ingenting koster udover at det går ud over relations arbejde og skaber unødige konflikter, end investere i de indsattes fremtid og dermed forebygge gentagelser. Man investerer ikke i ”ikke-mennesker”.

Forebyggelse

Bandernes eksistens beror sig på at alternativet for nogle få hundrede fortrinsvis unge mænd til det ”fællesskab” med spænding og gadestatus de oplever der, er ikke særligt attraktivt. Nogle unge der er tabt i skolesystemet, fra en omsorgssvigtet barndom og udsigt til arbejdsløshed og jobcenter, finder livet i banderne mere attraktiv end verden udenfor. Der er derfor helt åbenlyst at hverken forbud eller straf virker her.

Nogle unge der er tabt i skolesystemet, fra en omsorgssvigtet barndom og udsigt til arbejdsløshed og jobcenter, finder livet i banderne mere attraktiv end verden udenfor

Citat: Charlie Lywood

Det som der virker, er forebyggelse med massive investeringer i gode inkluderende skoler, gode fritidsmuligheder og inkluderende boligindsatser. Det peger alt evidensen på. At der er her at man kan påvirke tilgang til banderne. Men det kræver at man anerkender at man står overfor et socialt problem, som skal løses gennem sociale indsatser. Ikke gennem dæmonisering af banderne som reelt får dem til at rykke endnu tættere mod resten af ”samfundet”. Det er ”os” mod alle andre. Regeringens retorik understøtter bare denne tankegang.

Mette Frederiksen spiller det racistiske kort

Når man ikke ville bruge de metoder som rent faktisk virker, må man ty til røgslør ved at spille det racistiske kort. Det er indvandreres skyld!

”I må skal og skal gøre mere, alt hvad I kan for at få stoppet den her voldspiral. Dette var ikke grunden til at I, i sin tid, kom til Danmark”, sagde Mette Frederiksen ved præsentationen af bandepakke nr. fire.

Statsministerens tale var rettet til indvandrede forældre, selvom rockere er et større problem og selvom der er forsvindende lille antal af ”ikke-vestlige” i Danmark som er blandt dem, statsministeren talte om.

Langt de fleste registererede “medlemer af en kriminelle gruppering” er rocker med “dansk” baggrund. Foto: Ballerup Netavis

Langt de fleste registrerede medlemmer af en “kriminel gruppering” – 1214 – findes i rockerbanderne – Hells Angels og Bandidos (hele 66%). Det fremgår af opgørelsen fra Justitsministeriets Forsknings kontor fra 2018 (de seneste tal). I rockerbander er 89% af ”dansk oprindelse”. Ser man på alle bander var det 65%.

Bandemedlemmer er typisk registreret af politiet i forholdsvis kort tid sammenlignet med rockerne. Faktisk står der i rapporten: “det at være indvandrer frem for af dansk oprindelse eller efterkommer mindsker sandsynligheden for at være langtidsregistreret (…) frem for kortidsregistreret.”

Statsministerens tale var rettet til indvandrede forældre, selvom rockere er et større problem og selvom der er forsvindende lille antal af ”ikke-vestlige” i Danmark som er blandt dem, statsministeren talte om

Citat: Charlie Lywood (frit fra Facebook oplsag af Anne Okkels)

Kriminolog Anne Okkels har regnet på tallene og henviser til tal for ”ikke-vestlige” borgere ved det relevante årsskifte fra Danmarks Statistiks rapport ”Indvandrere i Danmark 2017”, og skriver i et Facebook opslag rettet til DR: ”I rapporten var 457 rocker/bandemedlemmer af ”ikke-vestlig eller ukendt herkomst”. Det betyder, at Mette Frederiksen talte til ca. 1.000 forældre, som hun gav ansvaret for deres barns handlinger. Et ansvar, hun tilsyneladende ikke giver til de ca. 1500 forældre af dansk oprindelse.

“Sammenhold lige de 457 af ikke-vestlig herkomst med det samlede antal ”ikke-vestlige” i Danmark på samme tidspunkt, inklusive babyer: 476.727 personer, der kan høre deres statsminister tale om dem som et problem – selvom problemerne findes hos en absolut minoritet”, skriver hun. 

Lov og orden

Regeringen er låst i en symbolsk politisk spændetrøje. Hvis de erkender at løsningen på komplekse sociale problemer findes andre steder end straf og fængsling, så skal de lytte til eksperter og gøre det som hjælper og ikke det, som de tror hjælper dem til at bliver valgt. Men så mister de en af de to strategiske populistiske strenge, de spiller på. Den anden er racisme og i dette tilfælde har de kynisk blandet det sammen.

Desværre for regering er over halvdelen af befolkning, ifølge en meningsmåling fra august 2022 foretaget af Nordstat (publiceret i Berlinske d. 11. august 2022), tilhængere af legalisering og kun 26 % i mod. Og der er ikke mange roser til regeringen fra alle dem som har disse problemer inde på livet som professionelle.

Men lov og orden, krudt og kugler og blindhed overfor hvordan man kan løse folks reelle problemer er kendetegnet ved denne neo-liberalistiske regering. Den har til opgave at ”reformere” (læs: nedskære) velfærdsstaten til gavn for bonusjægerne, gigantiske profitter og en dysfunktionel kapitalistisk økonomi. Så de vil ikke blive set som ”svage” overfor hash og banderne. Vi andre betaler prisen.