Fight like a nurse: Sammen kan vi spænge de ødelæggende rammer for velfærden, klimaet og solidariteten

Internationale Socialister er inspireret af af det potentiale, som sygeplejerskernes kamp har vist. Kampen fortsætter. Skal du med videre, så vær med hos os. Alle møder og aktiviteter er åbne.

Sygeplejerskernes strejke har sit udspring i OK21 for alle offentlige ansatte. De faglige ledere talte de beskedne forlig op og anbefalede sine medlemmer at stemme ja. Regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner så smilende til, for resultatet kunne rummes inden for deres aftalte økonomiske rammer. 

Men sådan gik det ikke. Sygeplejerskernes strejke gav dem et momentum, en opbakning i befolkningen og strejken kom mere og mere til at handle om hele sundhedsvæsenet og velfærden generelt. Regeringsindgrebet blev mødt med faglige protestmøder om morgenen, andre faggrupper oprettede støttegrupper ligesom der er oprettet tværfaglige støttekommiteer flere steder. 

Demonstrationerne fredag den 24. september var ikke store. Men sygeplejerskernes strejke har bygget et nyt og bedre udgangspunkt for en fælles kamp for at sprænge de ødelæggende rammer både for velfærden, for klimaet og for solidariteten i samfundet. Nye netværk og nye faglige lederskaber på arbejdspladserne på tværs af fag er kommet til. Det kan udvikle sig og inspirere flere.

Socialdemokraterne i hele Norden sidder på regeringsmagten i dag, måske også snart i Tyskland. Baggrunden er, at ulighed og fattigdom vokser. Så selvom socialdemokraterne er borgerlige arbejderpartier og langt mindre end tidligere, så har de rod og dermed også opbakning i arbejderklassen.

De danske socialdemokrater har faktisk sat mere fokus på arbejderklassen, selvom de har en meget skæv forståelse af klassemodsætningerne. De gør en diffus kulturel elite til “hovedfjenden”, mens de lægger sig fladt ned for den økonomiske elite. Endelig er arbejderklassen for dem en ren national størrelse, så solidariteten rækker kun til at omfatte dem, som har dansk statsborgerskab eller til nøds EU-statsborgerskab. Den del af arbejderklassen, som har  “ikke-vestlig baggrund”, altså social- og sundhedsassistenter, rengøringspersonale eller buschauffører, kan kun opnå en midlertidig opholdstilladelse her i landet og har heller ikke engang lige rettigheder og muligheder.

Velfærd, klimaet og solidariteten er helt centrale temaer for socialister.

Frem til kommune- og regionsvalget den 16. november vil velfærden være i fokus, og valgkampen er allerede igang. Allerede nu ved vi at Handicap-initiativet vil mobilisere til landsdækkende demonstrationer den 5. oktober.

Klimakampen vil også blive skærpet i Danmark og i resten af verden. Klimakrisen udvikler sig stadig til det værre uden at politikerne handler. Den internationale klimastrejke, som Fridays for Future stod bag den 24. september havde masser af energi og potentiale. FN´s klimatopmøde i Glasgow til l november vil være et fokus for debat og aktivister. Folkets Klimamarch vil finde sted i mange byer den 6. november. 

Forårets og sommerens solidaritetskampagner med de syriske flygtninge fortsætter som en kampagne for alle flygtninges rettigheder frem mod kommune- og regionsvalget. Her har flygtningene selv stemmeret, og de kan være med til at stille lokalpolitikerne til ansvar for hvad deres partier beslutter på Christiansborg.