Internationale Socialister er et revolutionært, socialistisk parti – vi prioriterer at bygge modstand uden for parlamentet i den anti-racistiske bevægelse, den anti-kapitalistiske bevægelse og klimabevægelsen.

Her står IS

Krisen
Få tror på, at den økonomiske verdenskrise er overstået. Det har sat en ny og langt mere alvorlig dagsorden både for magthaverne og for alle os andre. Magthaverne – “de 1%” – slås indbyrdes. De kæmper for deres magt og privilegier. Kapitalisternes svar er at få arbejdere til at betale for krisen med lønnedgang og angreb på velfærd og solidaritet. Det virker bare ikke. Krisen er blevet en systemkrise – og dermed en politisk krise.

Modstand
Selv om deres “krise-medicin” ikke virker, så rammer den hårdt for os andre. Verden over angriber magthaverne uddannelse, løn- og arbejdsforhold, pensioner osv.. Det sker, uanset om der er borgerlige eller socialdemokratiske politikere på taburetterne. Den samme krise, der nogle steder får folk til at dukke nakken, får andre steder millioner til at protestere, demonstrere eller strejke.

Socialister gør en forskel
Valget i 2011 lærte os, at forandringen ikke kommer fra en “rød” regering. Håbet om forandring kommer fra de arabiske revolutioner og masseprotesterne verden over. Socialister er aktive i bevægelserne, fordi flere skal være aktive, men også for at give dem retning. Flere organiserede socialister betyder, at vi kan gøre bevægelserne stærkere.

Socialisme eller barbari
Den økonomiske krise er en systemkrise. Under krisen spredes racismens gift. Vi står ved en historisk korsvej: Vi kan lade kapitalismen fortsætte og opleve et barbarisk rædsels-scenarie for os selv og vore efterkommere. Eller vi kan følge inspirationen fra masseprotester verden over. Vi kan sige nej og begynde at bygge modstand fra neden. Internationale Socialister/ISU mener, at verden er rig nok til, at alle kan få nok, hvis arbejdere, studerende og pensionister overtog samfundet. Hvis vi demokratisk og kollektivt besluttede, hvad der skal produceres og hvordan, kunne vi skabe en verden for alles behov og ikke kun elitens.

Vi kalder det socialisme – og vi synes det er værd at slås for.

IS’s vetægter kan læses her

Seneste artikler