Handelsbetingelser

1. Generelt

Nedenstående handelsbetingelser er gældende fra indmeldelses-/købstidspunktet og danner grundlag for den indmeldtes medlemskab hos Internationale Socialister.

2. Medlemskab

Et medlemskab hos Internationale Socialister kan tegnes af alle.

Ved accept af betingelserne erklærer medlemmet sig indforstået med at overholde de fastsatte betingelser og vilkår, gældende ret og Internationale Socialister vedtægter. Internationale Socialisters vedtægter findes via følgende link: https://www.socialister.dk/vedtaegter/

Et medlemskab gælder fra den dato, hvor Internationale Socialister har modtaget medlemmets betaling.

3. Betaling

Kontingentet opkræves årligt.

Ved køb, accepterer medlemmet, at det angivne beløb trækkes på medlemmets konto og ikke er omfattet 14 dages fortrydelsesret.

Kontingentet fastlægges en gang årligt på landsmødet og opkrævningsformen besluttes af hovedbestyrelsen jf. partiets vedtægter.

4. Opsigelse

Et medlemskab hos Internationale Socialister kan til enhver tid opsiges ved skriftlig henvendelse til isu@socialister.dk. Opsigelsen er registeret hos Internationale Socialister, når medlemmet har modtaget en skriftlig bekræftelse herom.

Kontingentet tilbagebetales ikke ved udmeldelse.

Internationale Socialister er berettiget til at opsige medlemskabet med øjeblikkelig virkning i tilfælde af, at medlemmet ikke overholder gældende betalingsbetingelser.

5. Databehandling

Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i henhold til den gældende lovgivning. Medlemmets oplysninger anvendes til administration af medlemskab, betalinger, deltagelse i arrangementer samt kommunikation via telefon, e-mail og sms inden for lovens grænser.

6. Kontakt

Spørgsmål vedrørende medlemskab og kontingentbetaling bedes rettes til isu@socialister.dk.