Kommuneaftale varsler nye forringelser af velfærden

I dag står det uhyggeligt klart, at SVM-regeringen og den herskende klasse i Danmark står som sejrherrer efter forårets kampe om bededags-tyveriet og OK23.  Og værst af alt, så er fagbevægelsen sat så grundigt til vægs, at den er tilfreds med at blive indkaldt til trepartsforhandlinger om seniorpension og arbejdspligt. 

Billede tekst: Der kræves massiv modstand, som her i 2019, hvis kommuneaftalen skal bekæmpes. Foto: Klaus Berdin Jensen

Forårets kommuneaftale, hvor regeringen og Kommunernes Landsforening (KL) aftaler den økonomiske ramme for 2024, følger samme spor af “Krise og økonomisk ansvarlighed”.

Men alle i KL’s bestyrelse, undtagen Enhedslistens Per Clausen, har godkendt aftalen. Per Clausen udtaler: “Enhedslisten stemte i dag I KL’s bestyrelse imod den aftale KL har indgået med regeringen om kommunernes økonomi i 2024. Det skyldes, at aftalen vil medføre markante forringelser af kommunernes velfærd i budgetterne for 2024 i en situation, hvor det økonomiske råderum er historisk stort og der er masser af penge i statskassen”

Regionsaftalen varsler forringelser i sundhedsvæsenet

Økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner er også stram. Den er godkendt af Danske Regioners bestyrelse, med undtagelse af Enhedslistens, Tormod Olsen. 

På Danske Regioners hjemmeside siger formanden, Anders Kühnau:

“Ingen grund til hurraråb, men det var det bedst mulige resultat i den nuværende situation med høj inflation og begrænset økonomisk råderum”. Og fortsætter: “Jeg skal være ærlig og sige, at i lyset af de meget store udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor, havde vi håbet på mere, men situationen i år er helt anderledes på grund af den høje inflation og krigen i Ukraine”. 

Fra krisestemning til krigsbegejstring og nye skattelettelser.

Det økonomiske råderum er i løbet af foråret vokset med 16 mia. Meget belejligt for SVM-regeringens nye forsvarsudspil, som topper forsvarsudgifterne med 143 milliarder over de næste 10 år. Venstre vil nu også have yderligere skattelettelser.

Selvom begrundelserne skifter lidt, så går regeringen og den herskende klasse benhårdt efter at øge arbejdsudbuddet, presse løn og arbejdsvilkår i bund og profitterne op og via vores skatter sikre tilstrækkelige ressourcer til oprustning.

Udfordre rammerne

Modsat må vi kræve skattelettelserne til de rigeste fjernet og særbeskatning af de ekstra profitter, som olie- og energiselskaber har scoret de sidste par år. Vi kræver også et stop for den vanvittige oprustning, som udspiller sig her i landet og globalt. 

Selvom begrundelserne skifter lidt, så går regeringen og den herskende klasse benhårdt efter at øge arbejdsudbuddet, presse løn og arbejdsvilkår i bund og profitterne op og via vores skatter sikre tilstrækkelige ressourcer til oprustning

Citat: Internationale Socialister

Som vi har set det med strejkebølgen i Europa, så kræver det kamp blot at udfordre de økonomiske rammer og den herskende klasses politiske og ideologiske magt.

Det er et grundvilkår, som gælder såvel klimaaktivister, sygeplejersker, DSB-ansatte og antiracister. Derfor må vi stå sammen for at stå stærkere for klimaet, velfærden og den sociale og globale retfærdighed.