KV21: Stem Enhedslisten, men opbyg et kæmpende alternativ

Kommune- og regionsvalget afholdes 16. november. Byrådspolitikere og regionsrådspolitikere har meget begrænset magt. Kommunerne og Regionernes økonomiske råderum er fastlagt i de årlige aftaler med regeringen. Alligevel mener vi, det er vigtigt at bruge sin stemme.

Det er ikke ligegyldigt, hvilke politikere, som har mulighed for at komme til orde; det betyder noget, at der er nogen, der støtter op om klimaretfærdighed, flygtninges rettigheder og sygeplejerskernes strejke eller italesætter ghetto-kriterierne. Og selv i de mest pressede budgetter kan politikerne prioritere social retfærdighed. 

Vi synes, man skal stemme på det mindst ringe parti, nemlig Enhedslisten. Enhedslisten har desværre udviklet sig til mest at være “magthunde”, som stiller sig tilfreds med de lunser, andre giver dem. Socialister i folketinget burde i stedet være “vagthunde”, som afslører magtspillet, taler folkets sag og er med til at organisere kampen.

For det er kampen i selve samfundet, i dagligdagen, som er det vigtigste. Alt for længe har arbejderklassen været passiv over for de overgreb og forringelser, som er haglet ned over den. Men i de seneste par år er der sket noget. 

Sygeplejerskernes strejke

Sygeplejerskernes strejke og efterfølgende punktstrejke, som stadig er i gang, viser, at det ulmer lige under overfladen. Der er stadig uro og utilfredshed i på sygehusene. Mange af landets sygehuse har på skift set arbejdsnedlæggelser, og den 3. november var der arbejdsnedlæggelser på mange sygehuse samtidig. Det er en meget avanceret organisering. Sygeplejerskerne organiserer sig selvstændigt uden om deres fagforenings ledelse og på tværs af de enkelte kredse og har fundet opbakning fra det øvrige sundhedspersonale og andre offentligt ansatte, som pædagoger og SOSU’er. Der er ved at ske en dannelse af reelle fagoppositionelle kræfter, der vil gøre op med årtiers ærbødighed fra fagbureaukratiets side overfor den neoliberalistiske politik, som alle regeringer har fulgt.

Flygtninge er velkommen

Der sker også en vedvarende organisering og mobilisering i solidaritet med flygtninge i Danmark. Særligt de syriske flygtninge er under hårdt pres, fordi flere og flere mister deres opholdstilladelse. Men der er også modstand og konkret solidaritet fra klassekammerater og lokalsamfund. 

Den 13. november indkalder Mellemfolkeligt Samvirke, Dansk Flygtningehjælps Ungdom og Fællesinitiativet til en ny, landsdækkende aktionsdag. To borgerforslag har opnået mere end 50.000 underskrifter og skal snart behandles i folketinget. Der er et vedvarende pres på regeringen, fordi den umenneskelige flygtningepolitik bliver mere og mere grotesk.

Vi ser derfor mange forskellige omend små tegn på opbrud i arbejderklassen og på venstrefløjen. Det er positivt. Brug KV21 til at diskutere med dine arbejdsfæller, studiekammerater og venner om, hvordan vi får skabt et kæmpende alternativ til parlamentariske studehandler.

Og, ikke mindst, gå med i Internationale Socialister i København, Aarhus eller Odense.