Men det passer desværre ikke helt: Der er kun tale om en planlagt reduktion af den CO2- og drivhusgas-udledning, der foregår indenfor lille Danmarks grænser. Alt det, der importeres fra andre lande, hvor varer er blevet produceret under en stor udledning af CO2 og drivhusgasser dér, medregnes ikke i Danmarks statistik over vores CO2-udledning!

Dansk kapitalismes kæmpestore indirekte CO2-udledning
Således importeres stål og andre metaller i store mængder – f.eks. i form af biler, skibe, maskiner, armeringsjern og stålbjælker til byggeriet og 100.000 andre ting lige fra søm og skruer og hele vejen op til mobiltelefoner. Alt dette stål bliver fremstillet ved hjælp af vældige mængder af kul.
Stålværker og sværindustri er noget af det mest svinende og CO2-udledende, der findes.
Den petrokemiske industri er en af de allerstørste CO2-syndere: Der går mængder af fossil energi til for at spalte råolie og omdanne det til kemikalier. Danmark importerer betydelige mængder af plast, kemikalier og kunstgødning fra udlandet.

Den store løgn om den “grønne” biomasse
De store danske kraftværker (på nær Fynsværket) har erstattet kullene med biomasse, dvs. træflis. Også cementfabrikken i Ålborg (der er særdeles energikrævende) er gået over biomasse.
Industrien og politikerne påstår, at brugen af træflis skulle være “CO2-neutralt”, idet træerne under vækst jo egentlig opsuger den samme mængde CO2, som de afgiver, når de forbrændes. Godaw, mand økseskaft: I disse årtier brændes der på verdensplan langt mere træ af – med et kæmpe CO2-udslip til følge – end verdens træer kan nå at opsuge under væksten. 20% af verdens samlede CO2-belastning kommer fra afbrænding af skove og træ.
Papir-, cellulose- og træ-industrien i Norden indgår i dette billede. Det er en kæmpeindustri, der presser de nordiske skove til det yderste. Da balancen på verdensplan mellem forbrænding af træ og tilvækst af nye træer er meget skæv, er der brug for, at den nordiske skov-baserede industri letter presset på skovene i stedet for at intensivere det – også selv om rovdriften på skovene især finder sted i andre verdensdele.
Men alt dette foregår jo uden for Danmarks grænser og tæller overhovedet ikke med i statistikken.

Svinelandet over alle svinelande
Danmark har det højeste antal slagtedyr i verden i forhold til landets indbyggertal. Produktion af kød og mejeriprodukter giver en meget høj belastning i form af drivhusgasser – 21% af Danmarks samlede belastning i 2014 ifølge Landbrugsstyrelsen!
Men ikke nok med det: Importen af soja fra Brasilien og Argentina til svin i Danmark medfører en klimabelastning svarende til udledningen fra 80% af Danmarks biler, har tænketanken Concito beregnet. Men det indgår ikke i statistikken over dansk landbrugs belastning.
En omlægning af den animalske produktion til plantebaserede fødevarer indgår overhovedet ikke i aftalen mellem regeringen og dens støttepartiers klimaaftale. Tilbage står blot luftige opfordringer til os hver især om at spise mindre kød.
Der er vigtigt at fastholde regeringen på sine klimamål, men samtidig udfordre de områder,
som er holdt uden for regnskabet.