Stop dæmonisering! Nej til nyt “udrejsecenter” på Langeland! Luk alle andre centre!

Det var nok ikke helt tilfældigt, at Mattias Tesfaye annoncerede planerne om et nyt udrejsecenter på Langeland, samme dag som titusinder demonstrerer landet over mod regeringens ønske om at tilbagesende syriske flygtninge

Tesfaye har ikke et flertal bag sig.  Men den forventelige storm af protester fra naboer på Langeland, kan bruges til at tilsværte og dæmonisere de mennesker, som skal bor der. Og det er de blevet. Nu trækker Tesfaye lidt i land og mon ikke han og regeringens spindoktorer satser på at  at presset mod regering omkring udlændingepolitikken aftager. 

Og opstandelsen på Langeland og Sydfyn er ikke udeblevet. Med demonstrationer og forfærdelige udtalelser om de mennesker, som skal placeres der.  På trods af at kriminaliteten omkring Kærshovedgård ifølge chefpolitiinspektør, Claus Hilborg “er lidt det samme som i det omgivende samfund. Ud af de 90 sigtelser er det to, der står for fyrre af sigtelserne”. Han forklarer endvidere, “at de mange sigtelser skyldes en større politiindsats”. Alligevel fortsætter frygt maskinen ufortrødent. 

https://www.tvmidtvest.dk/midt-og-vestjylland/beboere-paa-kaershovedgaard-begaar-mere-og-mere-kriminalitet-flere-er-nu-pushere-i-herning

Få stopper op og tænker, at der hvert år i Danmark dømmes mange mennesker for alvorlig kriminalitet. De afsoner deres dom og derefter lever de blandt resten af befolkningen. Vi aner ikke, om vi bor tæt på en morder eller en voldtægtsdømt. Men vi går ikke rundt og lever i frygt.  

Udlændinge skal dæmoniseres

Men fordi de er udlændinge, så bliver de udstillet som monstre. Hvis man havde vurderet, at de var så farlige for deres omgivelser, at de ikke kunne være på fri fod, ville man have givet dem en forvaringsdom. Det har retssystemet ikke gjort. I stedet for har de fået ekstra straf, som gør det umuligt for dem at leve en menneskelig tilværelse.  

Men hvorfor overhovedet have en udrejsecenter for folk på tålt ophold, der ikke kan sendes tilbage. Om det er afviste asylansøgere eller ikke-danske statsborgere, som har en udvisningsdom, er ikke afgørende. Det afgørende er, at de ikke kan udvises eller sendes tilbage til tortur og dødsstraf, fordi Danmark selvfølgelig overholder konventionerne. I stedet for at bruge 50-60 millioner om året til at tvinge disse mennesker at bo et bestemt sted under uværdige vilkår, hvorfor så ikke bare lade dem leve deres liv som almindelige borgere med melderpligten en gang om ugen til det lokale politi.  

Sådan var det før, man etablerede “udrejsecentrene”, som skulle motivere mennesker til  at rejse tilbage til det land, de enten frygter eller slet ikke kender, fordi de er født her men bare ikke har dansk statsborgerskab. 

Men disse lejre virker ikke efter regeringens hensigt. Næsten ingen rejser tilbage.  I stedet for dehumaniseres de og mange lever blot en apatisk zombie tilværelse.  

Humanister og socialister bør ikke gå sammen med højrefløjen i sagen mod endnu et “udrejsecenter” på Langeland. I stedet bør vi stå sammen og stoppe den umenneskelige udlændingepolitik

Læs forskningsrapporten: Stop killing us slowly.

http://refugees.dk/media/1756/stop-killing-us_dk.pdf