Strejkebølgen i Storbritannien fortsætter

Leveomkostningernes himmelflugt pga. inflationen var den udløsende faktor for den strejkebølge, som startede i Storbritannien for et år siden, da transportarbejderne i RMT gik i strejke i tre dage for at sikre reallønnen, gode arbejds- og sikkerhedsforhold på jobbet og ingen fyringer. Det var krav, som mange andre arbejdere også følte var deres. 

Billede tekst: Lærerne marcherer i London under strejken i maj. Foto Guy Smallman

Siden har mange andre faggrupper været i strejke. I første omgang for overhovedet at få regeringen og arbejdsgiverne til forhandlingsbordet og i anden omgang fordi fagtoppens aftaler blev forkastet af de strejkende, der mente, at de ville kunne opnå mere ved at fortsætte strejkerne. Og det har siden vist sig at holde stik. Regeringen har givet mere end de egentlig ville til nogle grupper for at splitte det sammenhold og den solidaritet, som i løbet af året har udviklet sig på tværs af faggrupperne. Tydeligst har man set det på strejkeblokaderne og de fælles demonstrationer i forbindelse med strejkerne. Fagforeningerne har fået flere medlemmer, de er blevet revitaliseret, aktiveret og politiseret.

Hvad sker der lige nu?

Britiske sygeplejersker på blokade i London. Foto:; Guy Smallman

De store grupper af arbejdere i sundhedsvæsenet, undervisningssystemet og transportområdet er stadig i strejke, eller ved at stemme om og planlægge nye strejker. Desuden er der strejker i olieindustrien og hos Amazon.

Omkring 30.000 jernbanetarbejdere i forskellige selskaber strejkede igen den 1. og 2. juni. 

97% af arbejderne i London Underground forkastede for nylig en aftale, og et stormøde forleden besluttede at iværksætte en aktionsuge senere.

Da lærerne strejkede den 27. april og 2. maj var der flere lukkede skoler end nogensinde. 10.000 demonstrerede foran undervisningsministeriet og en ny afstemning om at fortsætte strejken er startet den 15. maj. Hvis der er flertal for at strejke, så vil de foregå i slutningen af juni og starten af juli.

Sygeplejerskerne strejkede på ny i begyndelsen af maj, men måtte se deres 48 timers strejke reduceret pga. af påbud fra ny lov. Nu har de en ny afstemning om at fortsætte strejken. Den slutter sidst i juni.

Hvad viser strejkerne ?

Strejkerne har revitaliseret fagforeningerne i form af nye medlemmer og flere som deltager aktivt. Strejkerne nyder stadig stor offentlig støtte, og solidariteten på tværs blomstrer lokalt. Men der er tydelig mangel på koordinering mellem fagforeningerne på topplan. Og fagtoppen er meget ivrig efter at indgå  aftaler, selvom de ikke sikrer reallønnen. 

Der bliver også hele tiden opbygget nye organiseringer og initiativer, strejkekomitéer mv., som baserer sig på nye aktive medlemmer, og som kan gå på tværs af de eksisterende faglige strukturer. De kan både styrke demokratiet og øge den aktive deltagelse, og de kan presse de faglige ledere eller handle uafhængigt af dem.

Strejkerne har revitaliseret fagforeningerne i form af nye medlemmer og flere som deltager aktivt. Strejkerne nyder stadig stor offentlig støtte, og solidariteten på tværs blomstrer lokalt

Citat: Lene Junker

De britiske fagforeninger har tradition for at tage stilling til politiske spørgsmål. Bl.a. er mange af dem tilsluttet Stand Up To Racism. Og nu har sygeplejerskernes fagforening, RCN, for første gang besluttet at gå med i kampen mod racisme. Også kritik af regeringens våbenhjælp til Ukraine og NATO’s optrapning af krigen er temaer på fagforeningernes kongresser. Men kun i én fagforening, University and College Union, er det lykkes at vedtage en kritik af våbenhjælpen til Ukraine og Nato. 

Samtidig med at regeringen er presset af de omfattende strejker, så kører den en voldsom racistisk offensiv mod flygtninge, som kommer i små både over Den Engelsk Kanal. Det har igen fået den yderste højrefløj til at angribe flygtningehoteller mange steder. Heldigvis har Stand Up To Racism været i stand til at mobilisere langt flere folk i solidaritet med flygtningene.