Som følge af aftalen mellem Donald Trumps amerikanske regering og den regerende Republikanske Alliance (AKP/MHP) er der startet en militær operation i den nordlige del af Syrien, som er ødelagt efter 8 års krig.

Revolutionært Socialistisk Arbejderparti (DSIP) mener at alle forhold vedrørende Syrien bør ske med fredelige midler på en måde, der kan bane vejen for, at det syriske folk selv afgør deres egen fremtid.

De revolutionære siger i øverste linie på tyrkisk: En anden verden er mulig – i den midterste Linie på kurdisk (kurmanji): Skabelsen af en anden verden er en nødvendighed, og i den tredje linje noget lignende på armensk (som har sit eget alfabet).

Vi skal huske, hvordan fredsprocessen omkring det kurdiske spørgsmål i Tyrkiet fra begyndelsen af 2013 til midten af 2015 stoppede konflikten og de menneskelige tab og bidrog til at udvikle freden i de kurdiske områder i Tyrkiet.

Omvendt er det klart, hvad ændringen i statens og regeringens politik siden sommeren 2015 har medført. Endnu engang må vi understrege, at der er fare for at skabe en voldsom splittelse mellem folk, som bor i området. Desuden vil det medføre stor lidelse.

Problemer i Tyrkiet kan ikke løses ved at deportere de syriske flygtninge

Den tyrkiske regering taler for en tilbagevenden af flygtninge for at retfærdiggøre den militære operation og siger at flygtningene har skabt sociale, kulturelle og økonomiske problemer i Tyrkiet.

Syriske flygtninge er strømmet ind over den tyrkiske grænse

Disse og lignende udtalelser, der beskylder flygtningene for at være årsagen til problemerne i samfundet, medfører en stor trussel for millioner af flygtninges sikkerhed.

Flygtningene er ikke årsagen til problemer som den økonomiske krise, de stigende leveomkostninger og arbejdsløshed. Det skyldes de grådige kapitalister og de politikere, som beskytter dem.

Arbejdsløse tyrkere – Arbejdsløsheden har i 2019 nået 4,5 mio – 14 pct af arbejdsstyrken

Sociale og økonomiske problemer i samfundet kan ikke løses ved at deportere flygtninge. De kan kun løses ved at gennemføre en politik til fordel for arbejderne og de fattige som beskyttelse ved fyringer, beskatning af de rigeste og ophævelsen af strejkeforbuddet.

Menneskerettighederne giver folk ret til at flygte fra undertrykkelse, forfølgelse og krig og til at blive respekteret i det land, de kommer til. Ethvert forsøg på at sende flygtninge tilbage mod deres vilje er en overtrædelse af menneskerettighederne.

Vi opfordrer alle til at forsvare flygtningenes liv og ønsker om en bedre fremtid, støtte fred og dialog i stedet for militære løsninger, og være solidariske med flygtninge – imod racisme og tvangshjemsendelser.

Fred giver ingen tabere!

Kun arbejderklassens enhed kan stoppe krig og racisme.

DSIP er en del af International Socialist Tendency og en søsterorganisation til Internationale Socialister.

“Uddannelse på modersmålet” kræver denne tyrkiske revolutionære – altså et krav om stop for undervisning kun på tyrkisk i skolerne for det store kurdiske mindretal (som udgør et flertal i tyrkisk Kurdistan)

Det tyrkiske Revolutionære Socialistiske Arbejderpartis hjemmeside på engelsk: https://dsip.org.tr/index.php/english

… og Facebook-side (på tyrkisk): https://www.facebook.com/devrimcisosyalistiscipartisi/

Bliv medlem af Internationale Socialister !