Ved etårsdagen for krigen i Ukraine: Udtalelse fra International Socialist Tendency

Krigen i Ukraine er et år gammel. Ved invasionens start reagerede vi med denne vurdering:

“Den russiske invasion af Ukraine den 24. februar var en imperialistisk aggression og en krænkelse af det ukrainske folks ret til selvbestemmelse. For ukrainerne er det en krig om nationalt selvforsvar. Samtidig er det fra vestlige imperialistiske magters side, ledet af USA og organiseret gennem NATO, en stedfortræderkrig mod Rusland. Krigen er både en imperialistisk invasion af en tidligere koloni og en del af en inter-imperialistisk konflikt mellem USA og Rusland med deres allierede. Vi er imod begge imperialistiske magter. Vi udtrykker vores solidaritet med det ukrainske folk og støtter dets ret til at modstå invasionen. Samtidig er vi også imod NATO og dens udvidelse mod øst.” https://internationalsocialists.org/announcements/ist-statement-on-the-war-in-ukraine

Ruiner i landsbyen Novoselivka nær Chernihiv, Ukraine. Foto: UNDP Ukraine.Flikr

Udviklingen i det forløbne år har bekræftet denne analyse. Ved at vælge at invadere Ukraine har Vladimir Putin påført befolkningen store og unødvendige lidelser, men han har også involveret Rusland i en militær og økonomisk katastrofe. Takket være de våben og den træning, som USA og dets allierede har leveret, har de ukrainske væbnede styrker været i stand til at standse den russiske fremrykning og trænge den tilbage på nogle punkter. Kampene er blevet en blodig udmattelseskrig, der medfører frygtelige menneskelige omkostninger for begge sider.

I sidste ende er den bestemmende faktor i Ukraine-krigen udvidelsen af Vestens imperialistiske magtsfære (NATO og EU) under ledelse af USA på den ene side og tilbageerobringen af Ukraine til Ruslands imperialistiske magtsfære på den anden side.

 Vesten fører en proxy krig

Vestlige regeringers benægtelser af, at de fører en proxy krig mod Rusland, er for længst ophørt med at have nogen troværdighed. Ved at indføre sanktioner umiddelbart efter invasionen førte Vesten fra starten en økonomisk krig mod Rusland. De avancerede våbensystemer, som NATO har hastet til Ukraine, måske vigtigst af alt HIMARS’ mange raketsystemer, har øget Kievs slagkraft enormt. Nu begynder de at levere pansrede mandskabsvogne og kampvogne. I slutningen af januar startede USA våben- og kamptræning i Tyskland for at gøre det muligt for ukrainske styrker at bruge disse våben effektivt.

I sidste ende er den bestemmende faktor i Ukraine-krigen udvidelsen af Vestens imperialistiske magtsfære (NATO og EU) under ledelse af USA på den ene side og tilbageerobringen af Ukraine til Ruslands imperialistiske magtsfære på den anden side

Citat: International Socialist Tendency

Denne militære støtte er gået langt ud over at give Ukraine mulighed for at forsvare sig mod invasionen og er i stigende grad designet til at forbedre de Ukrainske væbnede styrkers offensive kapaciteter. NATO-magterne er nu dybt involveret i den ukrainske krigsindsats. For eksempel er der rapporter om britiske specialstyrkers medvirken i nålestiksaktioner på Krim.

Som følge heraf er forsvaret af Ukraines nationale rettigheder blevet mere og mere underordnet de vestlige imperialistiske magters geostrategiske mål, hvilket i stigende grad reducerer Ukraine til en NATO-vasalstat. Zelenskyys-regeringen agiterer for kampfly og de afgørende moderne kampvogne, som den håber, vil gøre det muligt for den at generobre hele Ukraine, herunder Krim. Disse krav gentages entusiastisk af stort set de samme central- og østeuropæiske stater, som var en del af George W. Bushs “koalition af villige”, der støttede invasionen af Irak for næsten tyve år siden i marts 2003.

USA’s grundlæggende interesse

Men de to mest magtfulde vestlige stater, USA og Tyskland, går ikke efter en total ukrainsk sejr. Deres interesse ligger i at holde udmattelseskrigen i gang. Dette reducerer risikoen for eskalering til en krig mellem Rusland og Vesten og efterlader Moskva fastlåst i en krig, den ikke kan vinde. Soldaterne på begge sider og de ukrainske civile, der lider under russiske grusomheder og bombardementer og fordrives fra deres hjem, er kanonføde for de to rivaliserende imperialistiske blokke:  den langt mere magtfulde vestlige alliance og Rusland, der i stigende grad støttes af Kina.

For amerikansk imperialisme er hovedaksen for geostrategisk konflikt i dag, Kina. Biden-administrationen har gentagne gange udtalt, at Beijing er den eneste magt med både den økonomiske og militære kapacitet, og den politiske vilje, til at udfordre den såkaldte ‘regelbaserede internationale orden’, hvorigennem USA har forsøgt at udøve sit hegemoni siden 1945. Fra Washingtons perspektiv er Ukraine simpelthen én front i denne globale kamp. Krigen tjener til at svække Rusland og binde Europa til USA. Derfor har bestræbelserne også gået på at vende Europa mod Kina, hvilket f.eks. afspejles i NATO-topmødet i Madrid i juni sidste år og dets seneste møde om Taiwan. Resultatet er en voksende militarisering af Europa, efterhånden som de enkelte stater – herunder det nominelt neutrale Irland – øger deres militærudgifter.

Krigen er en trussel mod menneskeheden

Opmarch af tanks i Ukraine. Foto: Ukrainske Forsvarsministeriet

Ukraine-krigen er således en trussel mod hele menneskeheden. Og det på trods af den kendsgerning, at de fleste stater i det globale syd enten er neutrale eller endda sympatiske over for Rusland. Selv hvis atomkatastrofen undgås, spreder den økonomiske forstyrrelse forårsaget af krigen, især dens betydning for energi- og fødevareinflationen, forarmelse og sult over hele verden. Andre krige, for eksempel den forfærdelige konflikt i Tigray i Etiopien, som har kostet 600.000 mennesker livet – får en lille brøkdel af den opmærksomhed, som Ukraine gør. Dette understreger hykleriet i den vestlige imperialismes bekymringer over de tabte liv og de humanitære kriser som følge af den ukrainske krig.

Den samme dobbeltmoral kom til udtryk i at de ukrainske flygtninges blev modtaget med åbne arme i begyndelsen af krigen, mens flygtninge fra krige i Afrika og Mellemøsten er lukket ude af Fort Europa.

Blodsudgydelsen skal slutte nu

Årsdagen for udbruddet af den ukrainske krig falder et par dage efter endnu en årsdag – den 15. februar 2003, den gigantiske dag for global protest mod USA, Storbritannien og Danmarks invasion af Irak. Anti-krigsbevægelsen er meget svagere i dag. Dette skyldes dels, at disse protester ikke stoppede invasionen. Det var væbnet modstand på stedet, der knækkede besættelserne af Irak og Afghanistan. Endnu vigtigere er imidlertid den politiske desorientering, der er forårsaget af udviklingen af den inter-imperialistiske konflikt mellem Vesten på den ene side og Kina og Rusland på den anden.

Mange fredsaktivister trækkes mod en af de to sider. Dette er en fejltagelse. Begge de imperialistiske blokke kæmper med hinanden for at opretholde og udvide deres økonomiske og militære dominans. De udbyttede og undertrykte i verden har ingen interesse i at nogen af parterne får succes. Bevægelsen for atomnedrustning, som trodsede både vest og øst, da den kolde krig var på sit højeste, skal genoplives.

International Socialist Tendency kræver: 

  • Russiske tropper ud af Ukraine nu!
  • En øjeblikkelig og betingelsesløs afslutning på NATO’s intervention på den ukrainske regerings side!
  • Eskaleringens fatale logik skal brydes. I stedet for at udvide bør NATO opløses.
  • Vi kræver tilbagetrækning af NATO-tropper fra dets østlige flanke – ingen udvidelse mod øst
  • Nej til Sveriges og Finlands optagelse i NATO
  • Skrot målet om, at NATO’s medlemsstater skal bruge mindst to procent af BNP på militæret.
  • I stedet for at opmuntre Zelinskyj til at indføre yderligere neoliberale “reformer”, bør de vestlige magter og deres internationale institutioner eftergive Ukraines gæld og levere de ressourcer, landet har brug for til at genopbygge.
  • Stop undertrykkelsen af krigsmodstandere i Rusland, Ukraine og i stigende grad Vesten.
  • Alle flygtninge er velkomne, åbner grænsen for russiske og ukrainske desertører og krigsmodstandere.

Her er den engelske version af artiklen: https://internationalsocialists.org/announcements/ist-statement-on-the-first-anniversary-of-the-war-in-ukraine