De rige fyrer den af – milliarder lever i elendighed

Der går ikke en dag uden eksempler på, hvordan overklassen smider om sig med penge på vanvittige projekter, som f.eks da Amazons ejer, Jeff Bezos, for nylig tog en tur op i rummet sammen et par rige venner.

Der går ikke en dag uden eksempler på, hvordan overklassen smider om sig med penge på vanvittige projekter, som f.eks da Amazons ejer, Jeff Bezos, for nylig tog en tur op i rummet sammen et par rige venner. Amazon har selvfølgelig total fokus på at undgå ethvert tilløb til faglig organisering og modarbejder kampen for bedre løn og arbejdsvilkår for de 850.000 Amazonarbejdere.

Medicinalindustrien tjener rigtig store penge på vacciner under Covid19 pandemien. Kun få procent af verdens befolkning har fået vaccinen, fordi resten ikke kan betale prisen. Oxfam Ibis og andre kræver, at man sætter patienterne over patenter, og giver flere mulighed for at producere vaccinen. Moderna giver den gas og placerer sine penge i skattely.

For nylig holdt G20 landenes miljø- og klimaministre et topmøde i Napoli. Det endte resultatløst og lover ikke godt for det næste internationale klimatopmøde i Glasgow til november. Samtidig rykker de klimaskabte katastrofer til den rige del af verden med voldsomme temperaturer og regnskyl, der medfører skovbrande og oversvømmelser.

Verdens værdier skabes af af arbejderklassen, heriblandt Amazons ansatte. Men stadig større værdier ejes og kontrolleres af stadig færre mennesker. Det sker gennem udbytning af arbejderklassen og naturen –  den kapitalistiske produktionsmåde dominerer. Dertil sikrer overklassen sig ekstra værdier via statsstøtte, skattely og spekulation og korruption. Forskellene mellem rig og fattig er grotesk. Mellem dem, som ejer og kontrollerer produktionsmidlerne og os, som må sælge vores arbejdskraft. Uligheden slår igennem på alle livets områder. Nok så meget “greenwashing” eller “pinkwashing” kan ikke vaske den enorme ulighed væk. Systemet er sygt og ødelæggende for mennesker og natur.

En anden verden er mulig, men det haster

Selvom kapitalismen har eksisteret i 150 år, er den ingen naturlov. Alle hidtidige samfundsudviklinger, også kapitalismen, er et resultat af klassekampen, altså kampen mellem to eller flere klasser i samfundet med modstridende interesser. Kapitalismen er global og arbejderklassen international. Det sætter rammen for hvordan vi kan organisere os og kæmpe for at en anden verden.

For at opnå en anden verden må kampen nødvendigvis blive være international og ikke begrænses til den nationale ramme. Men vi må samtidig tage afsæt i vores hverdag og de konkrete kampe, som foregår.

Derfor skal sygeplejerskernes kamp for bedre løn og arbejdsvilkår støttes. Derfor skal man deltage aktivt i klimabevægelsen. Og derfor skal man gå aktivt med i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination og dets lokalgrupper, der kæmper mod den splittende racisme og støtter flygtninges rettigheder.

Men der skal mere til. Der skal skabes et revolutionært socialistisk alternativ til de bovlamme reformister i Folketinget.

Alle, der vil med til det, er velkommen i kampen! Et godt sted at starte er hos Internationale Socialister.