Demonstrerer d.19. marts! Solidariteten blomstrer, når vi skaber rammer for dens udfoldelse

En ret ny og overraskende måling fra Voxmeter viser: "En stor andel af de socialdemokratiske vælgere støtter ikke op om regeringens asyl- og flygtningepolitik".

Se rapporten her. Selvfølgelig ignorerer og mistænkeliggør regeringen denne meningsmåling. Men når mainstream medierne også gør det, er det et udtryk for en stille accept af den umenneskelige flygtningepolitik, som praktiseres i Danmark.

Denne meningsmåling af betalt af en masse menneskers små frivillige bidrag via en FB-gruppen, “Borgere, der ikke støtter regeringens udlændingepolitik” i samarbejde med “Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination” Det er tankevækkende at ingen partier, NGO’er eller medier interesserer sig for hvad almindelige mennesker ude i samfundet mener om flygtningepolitikken og derfor ikke selv har fået lavet sådan en meningsmåling.

Først og fremmest udtrykker meningsmålingen den stemning, som alle os græsrødder selv møder ude i samfundet, når vi organiserer aktioner, demonstrationer, debatmøder, indsamlinger osv. Hjælpsomheden og solidariteten blomstrer, hver gang vi i stand til at skabe en ramme, den kan udfolde sig i.

Sami al-Dyab Foto: Anders Palm Olesen

Et meget smukt eksempel på dette er, når kollegaer på Danfoss i Gråsten og senere 3F har stået op for Sami al-Dyab, da han fik inddraget sin opholdstilladelse og hele hans families eksistens var truet. Der er mange flere eksempler på hvordan en arbejdsplads, en skole eller et lokalsamfund har dannet udgangspunkt for solidaritet og støtte. Vi har også set en række S-borgmestre være skeptiske over for regeringens flygtningepolitik, senest Erik Lauritzen fra Sønderborg.

Et andet eksempel på dette har været den landsdækkende solidaritet kampagne: “ Syrien er ikke sikker” sammen med syrernes egen seks uger lange “sit-in”  foran Christiansborg i maj-juni 21.

Så meningsmålingen dokumenter det, vi egentlig godt vidste. Men den giver optimisme og energi til at fortsætte kampen.

Hvordan presser vi Socialdemokratiet?

Selvom Socialdemokratiet fastlagde sin udlændingepolitik i 2018, undgik det de flestes opmærksomhed. Da regeringen iværksatte en gennemgang af syriske opholdstilladelser for Damaskus-området i 2020, var det et chok for mange. 

Alligevel er det er jo en kendsgerning, at hvis Socialdemokratiet ville, så var der flertal i Folketinget for en række betydningsfulde ændringer i udlændingepolitikken. 

Det er tydeligt, at Socialdemokratiets vilje til at flytte sig er til at overse, hvorfor også racistiske afledningsmanøvrer og del og hersk-politikken fylder meget i S-toppens retorik.

Mattias Tesfaye tror han har hans vælger bag sig. Det har han ikke. Foto: Wikimedia Commons

Det er dog vigtigt at huske, at selvom Socialdemokratiet har gjort racisme og diskrimination mainstream, så har de ikke fået større vælgertilslutning af den grund. Og lige nu, hvor de fører den mest barske og umenneskelige flygtningepolitik, står de historisk lavt i meningsmålingerne. Voxmeters meningsmåling viser også, at udlændingepolitikken ikke har så stor betydning for hvem man stemmer på. 

Så vi må fortsætte med at bygge på den solidaritet, som størstedelen af befolkningen og socialdemokratiske vælgere og medlemmer gerne vil deltage i, når de får mulighed for det.

Vi må styrke solidaritetsbevægelsen, samarbejdet mellem NGO’er, antiracistiske netværk, flygtningenetværk, som har udviklet sig i 2021 og gøre den til en massebevægelse for en solidarisk udlændingepolitik og et samfund med lige rettigheder og muligheder for alle.

Det kan ske ved at samarbejde med fagforeningerne, og hvis medlemmer i både 3F og FOA rammes af store dele af udlændingepolitikken. Også de etniske minoriteters egne organisationer og  netværk skal have en central plads i bevægelsen.

Internationale aktioner den 19. marts – World Against Racism and Fascism

Racisme og diskrimination er blevet mainstream world wide. Det gøder jorden for den yderste højrefløj og fascismen, som desværre er blevet normaliseret og stuerene.

Her i Danmark er Dansk Folkeparti en skygge af sig selv, efter i to årtier at have støbt fundamentet til at gøre racisme og diskrimination mainstream. Samtidig står Nye Borgerlige stærkt på den yderste højrefløj med tætte forbindelser til nyfascisterne i Generation Identitær. 

 Brug 19. marts til at styrke solidaritetsbevægelsen

NGO’er som Mellemfolkeligt Samvirke og Amnesty, antiracister omkring Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination og flygtningevenlige grupper og netværk har sammen med de syriske flygtninge selv bygget en stor solidaritetskampagne, som har presset de racistiske politikere på argumenterne, men ikke været i stand til at ændre de politiske beslutninger. Heller ikke selvom en meningsmåling faktisk har påvist, at der er et klart flertal i befolkningen imod at sende syrerne hjem. Desværre har de såkaldte flygtningevenlige partier, som Radikale og Enhedslisten hverken kunnet eller villet sparke døren ind hos regeringen.

Menneskerettigheder skal være universelle.

Kvinder, børn og ældre mænd flygter fra byen Irpin i udkanten af Kiev, d. 4. marts. Foto: Marcus Yam på Flickr

Ruslands krig mod Ukraine har skabt helt nye flygtningestrømme, som langt overgår 2015, da syrerne kom gående hertil. Ukrainerne flygter for russiske bomber og misiler. Og fordi Rusland er en stormagt i konkurrence med både EU og NATO, ja så tager den danske regering gerne mod flygtninge fra Ukraine og tildeler dem automatisk rettigheder som EU-borgere via en særlov. Hverken de afghanske flygtninge, som arbejdede for det danske militær eller de syriske flygtninge, som også flygter fra russiske bomber er garanteret andet end en tilværelse på kanten af samfundet med minimale rettigheder på lånt tid. De tilhører nemlig gruppen af mennesker fra “ikke vestlige lande” og langt de fleste er muslimer. Danmark burde gøre særloven til lov, så den omfatter alle flygtninge, som kommer hertil.

I Polen, som med EU’s velsignelse står bag nogle af de mest brutale “pushbacks” af flygtninge fra Irak, Syrien og Afghanistan, står grænsen åben for ukrainere på flugt. Det er fint, men denne åbenlyse racisme og diskrimination skriger til himlen. En flygtninge er en flygtning og uanset hvor et menneske kommer fra er menneskerettighederne  universelle.

Solidaritet med ukrainske flygtninge

Ruslands krig mod Ukraine og krigens menneskelige konsekvenser i form af død, lidelser og flugt skal også være en del af 19. marts demonstrationerne. Krig er altid den stærkes ret og det er altid civilbefolkningen som kommer til at betale prisen. Krige skaber flygtninge, som vi her i landet skal støtte og tage imod med åbne arme. Det sker allerede ude i civilsamfundet og det er positivt.

I Odense organiserede Racismefri By – Odense for Mangfoldighed en solidaritetsaften med den ukrainske befolkning allerede den 25. februar. Forslaget om at gøre det kom fra en syrisk flygtning, som kun alt for godt vidste hvad det ville sige at få russiske bomber i hovedet. Vi har også sammen med ukrainere oprettet en minde- og solidaritet mur på gågaden, som folk kan skrive på. Og den 19. marts vil der være en ukrainsk taler og ukrainsk musik.

Gå med 19. marts i din by eller i en by nær dig.

I Danmark demonstreres der i København, Aarhus, Odense, Aalborg og Svendborg den 19. marts. Internationale Socialister støtter op både aktivistisk, politisk og økonomisk gennem vores arbejde i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations lokalgrupper.

Se demoerne her:

Århus https://facebook.com/events/1553805121657742
København https://facebook.com/events/457902379416466
Svendborg https://fb.me/e/5udb95uJM
Odense https://fb.me/e/50OT04mMq
Ålborg https://fb.me/e/1S9unuUNz

Rundt omkring i verden bliver der demonstreret i mere end 50 andre byer. Bl.a. Paris, Berlin, London og Athen.