Særloven om ukrainske flygtninge har for alvor fået racismen i dansk politik frem i lyset

Onsdag d. 16. marts vedtager et flertal i Folketinget en særlov for ukrainske flygtninge, der er flygtet fra Ruslands invasion af Ukraine. Særloven betyder, at ukrainere ikke skal trækkes igennem det asylhelvede, som de seneste regeringer har skabt for alle andre flygtninge. Ukrainerne kan derimod arbejde fra dag 1, deres børn kan komme i skole og de får lov til at bo og leve ude i samfundet som værdige mennesker. 

Sikandar Siddique, MF for De Frie Grønne Foto: Eget billede

De Frie Grønne kan under ingen omstændigheder stemme for sådan en lov. Ikke fordi vi ikke vil hjælpe flygtninge fra Ukraine – det mener vi, at vi skal – men fordi loven er et udtryk for at statssanktionere racisme. Den skaber et A- og B-hold af flygtninge i Danmark, hvor de brune flygtninge fra Syrien, Afghanistan, Irak og så videre fortsat skal leve under umenneskelige forhold i asylcentre, hvor de ikke aner, om de nogensinde får muligheden for at opbygge et bare nogenlunde værdigt liv. Og hvor LGBT-flygtninge fra Centralafrika har lange udsigter til overhovedet at få asyl, fordi vores system ikke anerkender, at de er forfulgte. Hvide flygtninge fra Ukraine skal derimod behandles som værdige mennesker på lige fod med danskere. 

”Nærområde” er et begreb opfundet til lejligheden

Da flygtningestrømmen i 2015 gik på vores motorveje, fik de stjålet deres smykker af den danske stat. Ukrainerne skal have ydelser fra dag 1. De medmenneskelige danskere, der hjalp syriske flygtninge til Danmark blev sigtet for menneskesmugling. Kører du til Polen og henter ukrainske flygtninge, er du en folkehelt. Hykleriet er enormt.

Mange af vores politikere forsøger at retfærdiggøre racismen med, at Ukraine jo er vores ”nærområde”, men sandheden er, at Flygtningekonventionen ikke siger noget om ”nærområder”. Det er et politisk opfundet begreb. Tværtimod siger Flygtningekonventionens Artikel 3 klart og tydeligt, at alle flygtninge skal have de samme rettigheder. 

Nogle partier har ligefrem været så åbenlyse med deres racisme, at de ikke ville have særloven til at gælde de mennesker, der er i Ukraine med flygtningestatus. Altså de afghanere, syrere osv., som Ukraine har modtaget tidligere. Og i det forslag til særloven, som regeringen har fremlagt, gælder de særlige regler ikke for de mange tusinder, der i dag har fået permanent ophold i Ukraine efter at være flygtet dertil. 

Putins bomber er altså ligeglad med, hvilket oprindelsesland der står i dit pas. 

Så når det meste af venstrefløjen – som af uransagelige årsager stemmer for særloven – forsøger at pleje samvittigheden ved at beskylde os, der stemmer nej, for ikke at ville hjælpe ukrainske flygtninge, bliver jeg simpelthen nødt til at sætte foden ned. Det kunne ikke være mere forkert. Siden Frie Grønne blev stiftet har vi krævet ordentlige forhold for alle flygtninge, og det gælder naturligvis også dem fra Ukraine. Vores mandater kommer bare aldrig til at støtte statsracisme. I stedet er det i virkeligheden særlovs-venstrefløjen, der skylder os andre et svar på, hvorfor mennesker med permanent ophold i Ukraine ikke fortjener at blive hjulpet? 

Og hvordan det trækker flygtningepolitikken i den rigtige retning, at regeringen får venstrefløjens støtte til at gennemføre en direkte opdeling af flygtninge i A- og B-hold. 

Særloven er et historisk lavpunkt i dansk flygtningepolitik, og den kalder på dyb selvransagelse på venstrefløjen. Det er meningen, vi skal være de udsattes værn mod umenneskelige magthavere og deres diskriminere lovgivning. Det er ikke meningen, vi skal være de umenneskelige magthavere.