Døde i Middelhavet skyldes EU ‒ ikke menneskesmuglere

Middelhavet er blevet en massegrav for tusindvis af migranter, der håbede på sikkerhed og et bedre liv i Europa. Den sande skurk er ikke menneskesmuglere, som EU hævder, men EU's egen grænsepolitik, der tvinger mennesker ud på usikre ruter. Derfor blev sommeren 2023 endnu engang dødbringende.

I juni 2023 forfærdedes mange ved nyheden om over 500 migranter, som led druknedøden,  efter at båden, de var om bord på, kæntrede ud for Grækenlands kyst. Allerede i begyndelsen af juli blev yderligere 300 meldt savnede, da tre både fra Senegal ikke nåede frem til deres destination på de Kanariske Øer. 

Disse begivenheder er tragiske, men desværre langt fra unikke. Siden 2014 har der årligt været mellem 1500 og 5000 migranter, der er døde i Middelhavet alene. EU’s reaktion på disse tusindvis af dødsfald er ikke at prøve at skabe sikrere ruter for migranter – tværtimod. Man fortsætter med at styrke ”Fort Europa” og skyder i stedet skylden for dødsfaldene på de mennesker, som forsøger at facilitere migranternes rejse. 

Flygninge på vej til Italien. Foto: Wikimedia Commons

EU skriver om smugling af migranter: 

”Tabet af migranters liv i hænderne på smuglere i Middelhavet minder os om det akutte behov for at bekæmpe smugling af migranter ved hjælp af alle de juridiske, operationelle og administrative midler, der er til rådighed.” 

Som det nyeste skud på stammen, inkluderer disse midler et nyt samarbejde med Tunesien, som blandt andet har til formål at bekæmpe menneskesmugling.

Myten om menneskesmugleren

Medier såvel som transnationale organisationer beskriver menneskesmuglere som skruppelløse kriminelle i mafialignende netværk, der groft udnytter forsvarsløse mennesker på flugt fra fattigdom, krig og katastrofer. Virkeligheden er dog langt mere kompliceret end den binære beskrivelse af smuglere som skurke og migranter som ofre. 

Forskere, som har lavet feltarbejde blandt menneskesmuglere, har argumenteret imod billedet af smuglere som organiserede kriminelle, der tjener svimlende summer på at facilitere migration. 

De pointerer, at mange menneskesmuglere selv er migranter, som forsøger at finansiere deres egen rute videre. Andre menneskesmuglere er fattige arbejdsløse, som smugler af nød, mens nogle er familiemedlemmer eller venner til dem, de hjælper med at migrere. 

Som mange personlige beretninger vidner om, findes der selvfølgelig menneskesmuglere, der udnytter og er voldelige over for migranter. Dette er dog et mindretal sammenlignet med de mange personer, som er med til at facilitere ulovlig migration og er succesfulde i at hjælpe migranter i sikkerhed i andre lande. 

…mange menneskesmuglere (er) selv migranter, som forsøger at finansiere deres egen rute videre. Andre menneskesmuglere er fattige arbejdsløse, som smugler af nød, mens nogle er familiemedlemmer eller venner til dem, de hjælper med at migrere

Citat: Carla Naur Nøremølle

Modsat menneskehandlerne transporterer menneskesmuglere migranter efter deres eget ønske, og deres arbejde er kun ulovligt i kraft af de lukkede grænser. 

90% af migranter benytter sig af smuglere i forbindelse med deres rejse til Europa. De har ikke et lovligt eller sikrere alternativ og må derfor risikere druknedøden i Middelhavet i deres forsøg på at komme i sikkerhed. EU vil først modtage deres asylansøgninger og overveje at give dem beskyttelse, efter at de har taget den ulovlige og risikable rejse.  

Grænser dræber, mens virksomheder profiterer

Danmarks bidrag til Fort Europa i Lithauen. Foto: Creative Commons Wikimedia

At Middelhavet i de sidste ti år er blevet forvandlet til en massegrav for migranter, er hverken et tilfælde eller en uundgåelighed. Det er et resultat af EU’s racistiske grænsepolitik, der umuliggør sikker og lovlig migration og aktivt forsøger at forhindre så mange migranter som muligt i at nå EU’s grænser. 

Dette tydeliggøres af de mange undersøgelser, som viser, at den græske kystvagt kunne have reddet de 600 nu døde migranter, som kæntrede d. 13. juni 2023. De mennesker døde ikke ”i hænderne på smuglere”, som EU formulerer det. De døde, fordi EU ikke tillægger deres liv nogen værdi og vælger at sætte alt ind på at forhindre deres flugt frem for at hjælpe dem. 

I perioden 2021-2027 har EU budgetteret med i alt 34,9 milliarder euro til en styrkelse af grænsekontrollen. Dette viser tydeligt, at de primære vindere af migration er ikke opportunistiske menneskesmuglere, men derimod en sikkerhedsindustri, der tjener styrtende på teknologier til at holde migranterne væk fra Europa. 

Man undgår ikke dødsfald ved at bekæmpe og dæmonisere menneskesmuglere, men ved at åbne grænserne og skabe fri bevægelse for mennesker frem for kapital.

Kilder:

Zhang, S. X., Sanchez, G. E., & Achilli, L. (2018). Crimes of Solidarity in Mobility: Alternative Views on Migrant Smuggling. The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 676(1), 6–15. https://doi.org/10.1177/0002716217746908

https://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/migrant-smuggling/migrant-smuggling.html

https://nyheder.tv2.dk/2015-09-04-de-er-paa-flugt-fra-krig-men-ender-selv-med-at-blive-menneskesmuglere

https://socialistworker.co.uk/news/fortress-europes-borders-kill-migrants-again/

https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/migration-and-asylum/irregular-migration-and-return/migrant-smuggling_en

https://www.washingtonpost.com/world/interactive/2023/greece-migrant-boat-coast-guard/

https://www.dr.dk/nyheder/seneste/eu-og-tunesien-har-indgaaet-en-migrationsaftale?fbclid=IwAR14rZxLzc8QqFm6ue3_ob84AlXDxQP0jOJyb3-hCshB9QxbLsuRwfCRvbk

https://www.uim.dk/nyhedsarkiv/2023/juni/mere-end-1100-migranter-er-omkommet-i-middelhavet-i-2023/