En kommentar til det lettere absurde teater omkring Krystalnatten 2023

I en årrække har Krystalnat-initiativet stået for at afholde en mindehøjtidelighed i København den 9. november. Krystalnatten er den nat i 1938, hvor nazisterne foranstaltede et landsdækkende angreb på jøder og ikke mindst jødiske butikker, der blev smadret, heraf navnet Krystalnatten efter alt det glas, der flød i gaderne.   

Initiativet, der bl.a. består af New Outlook, SOS Racisme og flere fagforeninger, og som har haft bred støtte fra bl.a. Fællesinitiativet mod Racisme, har afholdt arrangementer, som både har været tilbageskuende og forholdt sig til nutidige situationer. Altid har udgangspunktet været ”aldrig mere”, og det har været et aldrig mere, der har sagt fra overfor anti-semitisme, racisme, islamofobi og i det hele taget overgreb på minoriteter. I Odense, Aarhus, Aalborg og Svendborg holdes hvert år tilsvarende arrangementer.

Aflyst i København

I initiativet i København har der været enighed om ikke at tage stilling i Palæstina/Israel-situationen. Og på den baggrund blev arrangementet i år, efter nogen tids overvejelser, aflyst i København. Aflysningen blev begrundet i nævnte forhold – man ville ikke begynde at overskride grundlaget, men situationen i Palæstina/Israel var og er så alvorlig, at det ville være forkert at gennemføre arrangementet uden at forholde sig til den.

Man kan så beklage aflysningen. Der kan være mange argumenter for, at det burde være gennemført alligevel og det med en stillingtagen til de aktuelle krigshandlinger. Men omvendt kan der også argumenteres for, at det ville være et knæfald for zionismen at lave en direkte sammenhæng mellem Krystalnatten og Palæstina/Israel-situationen.

Stigende anti-semitisme?

Så langt så godt. Men så tog Det Jødiske Samfund pludselig initiativ til et Krystalnats-arrangement. Det skete ud fra en påstand om kraftig stigende anti-semitisme siden 7. oktober. En påstand, der også er kolporteret af medierne og politikere helt til toppen fra venstre til højre. Men samtidig peger politiet på, at der ikke er registreret en stigning i hadforbrydelser rodfæstet i anti-semitisme.

Hvordan skal det nu tolkes? Vi skal være de sidste til at afvise minoriteter, der føler sig forfulgt, og det gælder i samme grad, om det er jøder, muslimer eller andre grupper, hvad enten det er religiøse, etniske eller seksuelle mindretal.

Men vi må samtidig kræve ligelighed. En påstand herfra vil være, at det nok er rigtigt, som politiet siger, at der ikke har været en stigning i decideret anti-semitisme, men at det derimod drejer sig om, at jøder i stort omfang er blevet konfronteret med Israels forbrydelser.

Vi skal være de sidste til at afvise minoriteter, der føler sig forfulgt, og det gælder i samme grad, om det er jøder, muslimer eller andre grupper, hvad enten det er religiøse, etniske eller seksuelle mindretal

Citat: Freddie Nielsen

Det er en automatik, som vi må tage afstand fra. Der er jøder, der betingelsesløst støtter staten Israel og den zionisme, den er bygget på. Men der er samtidig masser af jøder, der er kritiske overfor eller tager afstand fra zionismen og staten Israel. Derfor er det ikke bare forkert, men direkte kontraproduktivt at gøre jøder ansvarlige for Israel, bare fordi de er jøder.

Dobbelte standarder

Det er det, som toppolitikere og medier har reageret på. Men ved automatisk at udråbe anti-zionisme til anti-semitisme, sker der også det, at de lumper alle jøder sammen og derved er med til at tage alle jøder som gidsler, både for Israel og for deres egen imperialisme.

Og det er ikke engang det værste ved det. De selv samme politikere med Mette Frederiksen i spidsen, har, sammen med mainstreammedierne, skabt den situation ved at insistere på, at enhver palæstinenser, muslim eller almindelig Palæstina-støtte er ansvarlig for Hamas’ forbrydelser, hvis de ikke eksplicit indleder enhver udtalelse eller samtale med at tage afstand fra Hamas og alle dets gerninger.

Der findes kun ét ord der virkelig kan beskrive dem. Hyklere! Vi er imod anti-semitisme, imod islamofobi, imod muslim-bashing, ja, imod enhver form for undertrykkelse og splittelse. Men magthaverne lever og hersker efter en dobbeltstandard. Når det passer i deres kram, så har de ikke det ringeste problem med at himle op mod anti-semitisme, samtidig med, at de dyrker-muslim-bashing på de allerhøjeste nagler.

Det er det samme med deres pludselige støtte til Krystalnats-arrangementet og mediernes, f.eks. DR’s, promovering af arrangementet. Ingen af dem er tidligere set til Krystalnatinitiativets arrangementer. Ingen Mette Frederiksen, ingen Lars Løkke eller Søren Gade.

Magthaverne lever og hersker efter en dobbeltstandard. Når det passer i deres kram, så har de ikke det ringeste problem med at himle op mod anti-semitisme, samtidig med, at de dyrker-          muslim-bashing på de  allerhøjeste nagler

Citat: Freddie Nielsen

Og det er det samme med Mette Frederiksens bebudede undersøgelse af, om Gaza-demonstrationerne opfordrer til terror. Hun har selv givet fuld støtte til Israel i krigen mod Gaza uden at ville forholde sig til, om det er terror. Omvendt har der vist nok været en mindre demonstration i Århus, og en i Odense og muligvis også en i København til støtte for Hamas. Men de store demonstrationer med op til 15.000 deltagere og de daglige demonstrationer i København, har været kemisk renset for anti-semitisme og Hamas-støtte.

Undertrykkelse og mistænkeliggørelse

Derimod har politikerne kunnet glæde sig over mediernes samarbejdsvilje, både til at sikre, at alle demonstrationer ses som mistænkelige og i at undertrykke oplysninger om demoerne. Da 15.000 demonstrerede for Gaza i København, følte DR sig nødsaget til at vise det, men det blev gjort ved at degradere arrangementet til samme betydning som et par hundrede Israel-støtter, der demonstrerede i Herning. Alsidigheden længe leve.

En anden demonstration med mindst 5.000 deltagere blev i Politiken beskrevet som flere hundrede demonstrerende. Det er selvfølgelig matematisk korrekt, at tusinder kan deles i hundreder, men alligevel driver hykleriet tykt ned ad væggene hos politikerne og medierne.

Topmålet af hykleri er dog, når Mette Frederiksen kalder det historieløst, hvis man insisterer på, at historien startede før 7. oktober. Eller når en Peter Hummeltoft erklærer: ”Og det rager mig sådan set en papand, hvad man mener om grænsedragningen i 1948 og 1967, og hvem der har hvilket ansvar for hvad i konflikten.”

Skingre stemmer er pressede stemmer – modstanden fortsætter!

Der er dog én ting at glæde sig over. Politikerne og mediernes skingre stemmer er udtryk for at de er pressede. Det her med at støtte palæstinenserne er ikke noget, der ser ud til bare at gå i sig selv igen. Og magthaverne har brug for Israel i deres imperialistiske verdensorden. Derfor bliver de så skingre, men heldigvis udstiller det også deres hykleri. Det bliver sværere og sværere for dem at skjule sandheden om Palæstina bag løgnene om stakkels lille, forfulgte Israel.

Vi kan sagtens skille anti-semitisme fra anti-zionisme, men kan de? Nej, for de har brug for det i deres verdensbillede, og det udstiller, hvor lidt mennesker og menneskeliv betyder for dem.

Læs også http://socialister.dk/er-venstrefloejens-kritik-af-israel-antisemitisk/