Flygtninge er velkomne! Der er masser af plads på skoler, arbejdspladser og boligkvarterer

Hele foråret og sommeren har vi været med til at bygge en solidaritetsbevægelse med de syriske flygtninge, som Danmark ønsker at tage opholdstilladelser fra. Vi har set demonstrationer i 25 byer samtidig.

Syrerne har selv organiseret en seks uger lang sit-in protest foran Christiansborg og dannet SFD, Den Syriske Forening i Danmark. Unge har skolestrejket i solidaritet og Mellemfolkeligt Samvirke har samlet aktivister på tværs af landet, foreninger, netværk og NGO’er for at stå stærkere i kampen mod regeringens flygtningepolitik. Den 31. august var der landsdækkende aktionsdag i 11 byer.

Foto: Charlie Lywood

Selvom mange syrere får deres opholdstilladelse tilbage efter at deres sag er behandlet i Flygtningenævnet, så har 120 syrere alligevel mistet deres opholdstilladelse og befinder sig  i “udrejseposition”. Det betyder, at de mister alle rettigheder, må ikke arbejde, uddanne sig eller modtage offentlige ydelser. De er henvist til at leve “under jorden” – flygte videre til et andet land eller rådne op i et “udrejsecenter”

Endelig er der kommet næsten 1000 afghanske flygtninge til landet, som regeringen desværre ser ud til at ville spise af med en særlov, der kun garanterer dem to års ophold, hvorefter deres liv står hen i det uvisse. 

I løbet af sommeren har borgerforslaget, “En mere human og retfærdig flygtningepolitik” samlet mere end 50.000 underskrifter. Derfor er Folketinget tvunget til at behandle forslaget, og det forventes at ske i løbet af oktober.

Forslaget gør op med de allerværste katastrofer, som skiftende regeringer har gennemført siden 2015, og foreslår:

  • At udvide omfanget af FN’s kvoteordning
  • Asylansøgning på ambassader/konsulater og humanitært visum
  • Udfasning af udrejsecentre og såkaldte motivationsfremmende foranstaltninger
  • Flygtninges opholdstilladelser bør ikke inddrages

Nye aktiviteter i efteråret

Kommunal- og regionsvalget står for døren, og det giver en god mulighed for at møde de mange lokalpolitikere, som kæmper om vælgernes stemmer og stille dem til regnskab for den umenneskelige flygtningepolitik, som deres partier fører på Christiansborg, og som rammer mennesker, der bor i deres kommuner, som rent faktisk har stemmeret ved kommune- og regionsvalget

Det kan være syrere, hvis familie er dybt ulykkelige, fordi deres mor eller søster er udvist, mens resten af familien bliver. Det kan være de irakere, kurdere, iranere eller somaliere, som møjsommeligt har lært dansk og kæmpet sig vej op gennem uddannelsessystem for at blive uddannet som pædagoger eller sosu-assistenter. Eller det kan være de mange, som knokler i transport- og servicesektoren. Alle går i evig angst for at blive udvist, da de aldrig kan opnå permanent opholdstilladelse – for slet ikke at tale om statsborgerskab.

Det er helt afgørende at fastholde fokus på den umenneskelige flygtningepolitik gennem aktiviteter, hvor vi henvender os til folk på gaden, på skoler og uddannelsessteder. Så oktober bliver en travl måned for antiracister og flygtningevenner. Her skal blot nævnes nogle få.

Arrangementer i efteråret

Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed arrangerer valgmøde den 4. oktober

Racismefri By – Odense for Mangfoldighed organiserer sit-in protester forud for byrådsmøderne inden valget.

Københavnske netværk med Black Lives Matter i spidsen indkalder til “Close deportation camps” demonstration den 9. oktober.

Der planlægges landsdækkende flygtninge aktionsdag igen i løbet af oktober.

Hold øje med Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations FB-side. Socialistisk Arbejderavis opfordrer sine læsere til at gå med i de lokale antiracistiske og flygtningevenlige netværk

Der er nok at kæmpe for 

Stop den racistiske retorik, især Islamofobi, som rammer alle borgere fra “ikke vestlige lande”

Stop alle diskriminerende love – først og fremmest “ghetto”-lovene og paradigmeskiftet.

Lige rettigheder og muligheder for alle

Luk udrejsecentrene og giv afviste asylansøgere rettigheder og et meningsfyldt liv

Flygtninge skal sikres permanent ophold efter kort tid, så de hurtigt kan komme i gang med en ny tilværelse her.