Interview: Hvad nu Venstrefløj?

Enhedslistens valgnederlag har været genstand for meget polemik både internt i EL og udenfor. Vi vil i de kommende tid forsøge at få forskellige syn og forklaringer på årsagerne. Desuden, og endnu vigtigere, vil vi se på hvad der er vejen frem for venstrefløjen som helhed. I det første interview har vi spurgt Claus Højgaard, medlem af Enhedslisten i Tønder, Hovedbestyrelsen og Græsrodsinitiativet. 

Claus Højsgaard Foto: Eget foto.

SAA: 17 EL medlemmer fra Græsrodsnetværket har skrevet et debatindlæg i Politiken, som er uenige i Pernille Skippers analyse af valgnederlaget. De peger på at medlemsdemokrati ikke skyld i EL’s manglende slagkraft, men derimod ledelsen følgagtighed overfor Socialdemokratiet. 

Claus: Når man kigger på situationen i Enhedslisten efter valget, tænker jeg, at vi i valgkampen har haft for lidt fokus på det udsatte grupper i samfundet. F.eks. de reformramte og mennesker med handicap af den ene eller anden art. Der har gennem det sidste halvandet år været afholdt en hel del demonstrationer, arrangeret af græsrodsbevægelser inden for handicapområdet, bakket op af de etablerede handicaporganisationer over en bred front. Jeg mener vi har svigtet den gruppe af mennesker i valgkampen, på trods af en hovedbestyrelses beslutning om at gøre netop det til et fokuspunkt.

Jeg tror at Pernille Skippers artikel i Politiken kom som en overraskelse for rigtig mange af os. Den form for modernisering af Enhedslisten vil efter min vurdering føre til indskrænkning af medlemsdemokratiet.

SAA: Hovedbestyrelsen har besluttet, af hensyn til økonomien, at flytte Landskontoret til Christiansborg og i det hele taget nedtone arbejdet udenfor borgen. Er det endnu et skridt væk fra den type parti du gerne så?

Claus: Efter valget hvor folketingsgruppen blev reduceret til ni mandater, vil det naturligvis påvirke partiets økonomi. På den baggrund besluttede Hovedbestyrelsen at flytte landskontoret fra Studiestræde til Christiansborg. Den beslutning er jeg uenig i og stemte imod forslaget ved afstemningen i HB.

Enhedslisten skal efter min mening ikke gå hen og blive en ”vælgerforening” på linje med de fleste partier i folketinget

Citat: Claus Højsgaard

Jeg mener, at en flytning af landskontoret vil føre til endnu mere centralisering og ringere adgang til medlemsindflydelse. Det er et skridt i den forkerte retning i bestræbelsen på igen at blive ’Venstrefløj i egen ret’.

SAA: Lars Hansen, medlem af EL på Nørrebro, som også er aktiv i Græsrodsnetværket, har i et indlæg i Solidaritet peget på at EL er blevet til et vælgerforeningsparti, som understøtter en reformtilgang til forandring, mens en revolutionær tilgang fordrer en anden slags parti, hvor parlamentarisme er underordnet hensynet til de folkelige bevægelser uden for Folketinget. 

Claus: Enhedslisten skal efter min mening ikke gå hen og blive en ”vælgerforening” på linje med de fleste partier i folketinget, netop som Lars Hansen fra Nørrebro også har påpeget. Enhedslisten skal for mig at se arbejde i den stik modsatte retning og blive det socialistiske alternativ til både SF og Socialdemokratiet, vi har været før.