No Pride with Genocide!

Du har måske set de groteske billeder af triumferende israelske soldater stående med Pride-flaget på de afsvedne rester af Gaza, som har infiltreret de sociale medier i løbet af november. Den israelske stat har på sin twitter/X-konto kynisk proklameret: ”Det første Pride-flag nogensinde hejst i Gaza”, imens den fortsætter sit folkemord og sin zionistiske propagandakampagne. Det er med enorm frustration og væmmelse, vi ser disse billeder og deres brug af homofobi og anti-queer vold som kolonialismens våben. Nedenstående tekst er en kommentar fra Queers in Palestine, som udfolder, hvad den slags billeder forsøger at opnå, og hvad der ligger til grund for dem.

  1. Zionistisk kolonisering er anti-civilisation

Koloniale og imperialistiske magter har længe brugt deres fortællinger om ”civilisation”, ”rettigheder” og ”demokrati” til at retfærdiggøre deres udplyndring, militærstyre og kapitalistisk akkumulation. Det ser vi i den globale historie om europæisk kolonisering af Abya Yala (et begreb nogle oprindelige folk bruger om de to amerikanske kontinenter), Asien, Afrika, Turtle Island (et udtryk, nogle oprindelige folk og aktivister bruger om det, der officielt kaldes Nordamerika), Aotearoa (Māori for New Zealand) og Australien.

Den zionistiske kolonisering af Palæstina er ikke meget anderledes. Ofte er påskuddet for kolonialismens og imperialismens blodige invasioner, at den ”civiliserede” verden må invadere racegjorte befolkningers land for at indføre kultur, uddannelse og liberalisme i samfund, som den ser som barbariske, amoralske og uciviliserede.

Billederne af LGBT-flaget skal antagelig signalere, at man indfører rettigheder og frihed i Gaza, men med morbid ironi står soldaten oven på de smuldrende ruiner af håb og drømme og jordiske rester af palæstinensere, som han selv og den hær, han tjener, har bombet få øjeblikke forinden. Flaget kommer blot til atter at bekræfte samspillet mellem kolonisering, død, hvidt overherredømme og ødelæggelse.

  1.       Israel udsletter palæstinensisk queer-identitet
Israelske soldat med Pride flag i Gaza. Foto. Socialemedia

Billedet af Pride-flaget med teksten ”I kærlighedens navn” sender et klart budskab: Israel vil ikke tillade queer frigørelse, medmindre den sker gennem dets bosætter-kolonialistiske projekt. Til det siger vi NEJ! Vi queer palæstinensere har vores egen aktive og mangfoldige frigørelsesbevægelse, som er del af den palæstinensiske anti-koloniale bevægelse. I årtier har vi utrætteligt arbejdet på at skabe og bibeholde en plads til palæstinensisk queerliv i vores folkefællesskaber og ikke på trods af dem. Vi er overalt: På skoler, på gader, i fængsler, i hospitaler og i modstandens frontlinjer i hver en afkrog af Palæstina – fra floden til havet. Det, vi arbejder for, er et Palæstina frigjort fra kolonialisme, patriarkat og kapitalistisk udbytning.

  1.       Queer dunkelhed en tid med ultrasynlighed

I en tid, hvor palæstinensere bliver anklaget uden rettergang, hvor studenterbevægelser bliver undertrykt og universitetsstuderende bortvist og tilbageholdt, og solidaritet med Palæstina og palæstinensere angribes og kriminaliseres, har synlighed/usynlighed vist sig at være en kamplinje i modstanden mod udslettelse af palæstinensere verden over.

Fra en demonstartion i Berlin. Foto: www.montecruzfoto.org

I Palæstina jagter Israels overvågningssapparat ethvert udtryk for Palæstinas ret til at eksistere som et grundlag for at angribe, indespærre og myrde palæstinensisk liv. Dette over-fokus på den påståede mangel på palæstinensisk queersynlighed afleder opmærksomheden fra Israels fremfærd mod alle palæstinensere – arbejdere, aktivister, studerende, feminister, queers og andre. Israel skiller på farlig vis konteksten for den vold, queerpersoner lider under, fra dens koloniale rødder og fra den nuværende bosætter-kolonialistiske volds konsekvenser.

Dette er et forsøg på at fremstille det palæstinensiske samfund som utrygt for queerpersoner for at legitimere tilintetgørelsen af vores folk og derfor også vores tilintetgørelse som queerpersoner. Under Israels overvågnings- og politistat er synlighed, dunkelhed og usynlighed overlevelses- og modstandsstrategier, som vi bruger i flæng, og som ikke altid er et valg. Ingen er mere sikre under bosætter-kolonialisme.

  1.       Disse billeder bringer queer personer over hele verden i fare

Pride-flaget har længe været overtaget af homonationalisme* og andre problematiske tendenser. Det står for en begrænset forståelse af køn og seksualitet og ekskluderer mange forskellige seksualiteter i den koloniserede verden. Denne homonationalisme gør koloniserede folks seksuelle og kønsmæssige positioneringer uforståelige for det (vestlige) liberale blik og tvinger os til at tale et sprog, der gør vores erfaringer umulige at udtrykke.

Under nationalistiske og koloniale regimer vil vores kroppe og seksualiteter altid være underlagt kontrol. Det, som Pride-flaget nu er kommet til at stå for, er en kommerciel og imperialistisk seksuel ideologi under hvidt herredømme, og dette bringer os i fare som queer-personer.

Under nationalistiske og koloniale regimer vil vores kroppe og seksualiteter altid være underlagt kontrol

Citat: Queers in Palestine

Dette homonationalistiske projekt er en hindring i vores kamp mod anti-queer vold i vores egne lokalsamfund og fællesskaber, fordi vores identiteter og seksualiteter konstant bliver kapret af de imperier og kolonimagter, der har ødelagt vores verden. Vi må forkaste sådanne associationer, der kun forstærker queerfobi i den koloniserede verden, især i denne tid i arabiske og muslimske samfund, når de soldater, der ødelægger vores hjem og slår vores forældre, søskende, venner og børn ihjel, gør dette i LGBT-rettighedernes navn.

  1.       Kolonialisme og imperialisme er anti-queer

Kolonimagter har gennem historien forsøgt at eliminere alle opfattelser af biologisk og socialt køn, der faldt uden for den europæiske binære og patriarkalske mand-kvinde-opfattelse. Dette kan vi se fra den britiske kriminalisering af hijraerne** i Sydasien, i britiske og franske forsøg på at gennemtvinge en binær opfattelse af biologisk og socialt køn i Yoruba Land, og i portugisiske og spanske anstrengelser for at rydde ”two-spirit”-folk*** blandt oprindelige Nordamerikanere af vejen – i alle disse tilfælde blev de afvigende betragtet som uciviliserede, fordi der var brug for ’civilisation’ udadtil.

Der er ingen Pride i folkemord, og der er ingen Pride i bosætter-kolonialisme

Citat: Queers in Palestine

Dette var også tilfældet i Palæstina under britisk-zionistisk militærstyre, idet seksuelle relationer mellem personer af samme køn blev kriminaliseret og dæmoniseret. Alle gældende love i Gaza, som kriminaliserer queeridentiteter er faktisk britiske og håndhæves af zionismen. Det bliver mere og mere absurd, at retorikken om at bringe queerfrigørelse til Palæstina nu er blevet kapret af zionisterne og brutalt blevet gjort til deres banner i udslettelsen af palæstinensisk liv. Vi, palæstinensiske queers, stiller vores bevægelse for frigørelse side om side med antikoloniale og antiracistiske bevægelser globalt, og vi står fast imod et hvilket som helst forsøg på at kapre vores bevægelser eller udnytte vores kroppe.

I den revolutionære kærligheds navn, en kærlighed, som giver styrke til vores kamp for og længsel efter frihed, rodfæstet i vores kærlighed til vores fællesskaber og vores land, vil vi sige jer: Der er ingen Pride i folkemord, og der er ingen Pride i bosætter-kolonialisme.

Vores Pride kan kun opstå ved frigørelse for alle – for os og for alle de folk, der kæmper over hele verden.

* Et akademisk begreb for det nationale projekts omfavnelse af LGBT-rettigheder (til en vis grad) og den medfølgende ideologi. LGBT-rettigheder gøres retorisk til en del af det nationale projekt (ofte med undtagelser). Det er det, vi ser i Israel, men vi hører også argumenterne i USA, Danmark, etc.

** Et kønsudtryk knyttet til hinduismen, som kan forstås som en transkønnet identitet med vores begreber: mennesker af biologisk hankøn, som fremtræder og lever traditionelt feminint.

*** ”Person med to ånder”. Et kønsudtryk, der med vores begreber kan forstås som ikke-binært eller flydende og er knyttet til kønsroller og spiritualitet.