OK24: Nederlag men også muligheder

OK24 blev vedtaget med “nordkoreanske flertal”. Det blev et massivt ja til den offentlige overenskomst

Kun enkelte faggrupper har stemt nej ‒ pædagoger i Københavns Kommune, dagplejere, og ambulancereddere i FOA og offentligt ansatte i 3F BJMF, for her blev der organiseret en aktiv Stem Nej-kampagne.

Når a4medier.dk omtaler afstemningsresultatet som “nordkoreanske flertal” er det et godt billede på et gnidningsløst samarbejde mellem staten/regeringen og fagbureaukratiet, som begyndte med trepartsaftalen i 2023. Den bestemte, hvilke grupper, som skulle have et ekstra lønløft, og hvem der skulle betale for det. Du kan læse mere her:

https://socialister.dk/ok-24-strukturkommite-og-trepartsforhandlinger-om-loenloeft/
Inden overenskomstforhandlingerne startede i 2024, fastlagde finansminister Nicolai Wammen en økonomisk ramme på 8%. Og man aftalte i FH at kæde afstemningen om overenskomsten sammen sådan, at man kunne undgå, at enkelte forbund gik i strejke, som sygeplejerskerne gjorde sidste gang.

Læs mere her:
https://socialister.dk/de-offentligt-ansattes-overenskomster-i-2024-et-forudbestemt-resultat/

Hurtigt indgik både stat, kommuner og regioner forlig med de enkelte fagforbund ‒ forlig, som holdt sig inden for finansministerens 8%-ramme. Selvsagt var regeringen og arbejdsgiverne i Regioner og Kommuner tilfredse og roste aftalen. Det sammen gjorde forbundsledelserne og mainstream-medierne. Kun i de fagforeninger, som organiserede en Stem Nej-kampagne, blev der et nej-flertal. Altså fik langt de fleste offentligt ansatte slet ikke kendskab til kritikken af forligene, og der blev aldrig en debat blandt medlemmerne.

Det viser venstrefløjens svaghed, men også vores muligheder, såfremt vi kan finde sammen og starte opbygningen af et alternativt lederskab i fagbevægelsen. Læs næstformand i LFS Jan Hobys skarpe kommentar her: https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10228024145083599&id=1072818725&rdid=ITwyMOEFwxwBNkVq