“De egentlige fascister udgør en minoritet”, forklarede den indbudte gæstetaler Weyman Bennett fra  “Stand Up To Racism” i Storbritannien. “Men legitimeringen af racismen er rykket ind i centrum af det politiske liv, og det er der flere eksempler på: Den britiske premierminister Boris Johnson er racist, og med hans racistiske populisme fisker han efter stemmer. Donald Trump i USA er også racist. Koalitionsregeringen i Østrig i 2017 – 19 mellem den borgerlige Sebastian Kurz og det højre-populistiske FPÖ under Heinz-Christian Strache ville ikke have kunnet finde sted for blot 10 – 15 år siden”, forklarede Weyman Bennett. 

Weyman Bennett fra “Stand Up To Racism” i England

“I gamle dage havde vi skinheads, hvor alle og enhver kunne se, at de var nazister, fordi de bar hagekors og åbent proklamerede, at de var nazister. Men i dag kan man ikke på samme måde se på det yderste højre, at de er nazister”, sagde Weyman Bennett. 

Han forklarede, hvordan de nyliberale nedskæringer har gødet jorden for racisme ved at mange nedskæringsramte bliver bragt til at tro, at det skulle være “udlændingenes skyld”. Men det passer ikke, stålværker og bilfabrikker lukker ikke, fordi der kommer udlændinge hertil. Vi må forklare de egentlige årsager til krisen. – Herefter gik han over til at diskutere, hvordan den antiracistiske bevægelse kan stoppe racismen og det yderste højre: 

En succesrig kampagne mod fascisten Tommy Robinson

“Deltagerne i den anti-racistiske bevægelse er stort set uenige om næsten alt. Det vigtigste, der samler den, er den fælles modstand imod racismen og fascismen. Det er dette, vi skal bygge på, forklarede”, Weyman Bennett. Han gav herefter eksempler på, hvordan den antiracistiske og antifascistiske bevægelse kan arbejde: 

“Det lykkedes “Stand Up To Racism” at føre en særdeles succesrig kampagne imod fascisten Tommy Robinson, således at han i maj i år led et særdeles ydmygende nederlag ved valget til Europa-parlamentet. Det skete, fordi store dele af offentligheden blev klar over, hvad han stod for”, fortalte Weyman Bennett. 

Fascisten Tommy Robinsons nederlag https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/may/28/tommy-robinson-eu-elections-north-west-far-right

Stand Up To Racism i mod-demo i august: Samfundstoppens racisme og islamofobi opmuntrer fascisterne : https://www.theguardian.com/uk-news/2019/aug/03/anti-fascist-activists-clash-tommy-robinson-supporters-london

Weyman Bennett forklarede, at det højre-populistiske parti Ukip, der var en af hovedkræfterne bag nej’et til EU ved Brexit-folkeafstemningen i 2016, i begyndelsen støttede Tommy Robinson. Men her lykkedes det for antiracisterne at gøre offentligheden opmærksom på, at fascisterne udøver vold og støtter terrorhandlinger som drabene på 51 mennesker i Christchurch på New Zealand. Det gav virkelig resultater, som dels førte til Tommy Robinsons nederlag ved Europa-parlamentsvalget, og dels bevirkede, at Ukip’s leder Nigel Farage herefter blev tvunget til at holde afstand til Tommy Robinson og dannede istedet Brexit partiet.

Et andet eksempel er, at ved fodboldkampe, der tiltrækker mange højre-sympatisører, har “Stand Up To Racism” spillet musik, der vinder hjerter og trækker højre-symp’erne over i en anden retning. 

Et tredje eksempel er, at det lykkedes for Stand Up To Racism at blokere veje til en festival organiseret af det højre-radikale British National Party, således at politiet blev tvunget til at forbyde fascisterne at marchere, fortalte Weyman Bennett. 

Succesrige anti-fascistiske demonstrationer i Sheffield i 2017 tvang Ukip til at droppe en ungdoms-konference med deltagelse af det yderste højre: https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/ukip-young-independence-conference-sheffield-stand-up-to-racism-martin-sellner-anne-marie-waters-a7926791.html

Weyman Bennett forklarede, hvordan Mussolini i Italien i 1920’erne under Marchen mod Rom havde knust demokratiet, og hvordan det samme lykkedes for Hitler i 1933: “Vi skal have tillid til, at historien ikke gentager sig. Men det er vigtigt, at vi bidrager til, at det ikke sker”, sagde han. “Vi har en stemme, og vi skal opbygge en atmosfære af, at indvandrere er velkomne”. 

Weyman Bennett på Fællesinitiativets landsmøde i Valby

Læs artiklen: Ingen normalisering af racismen – stop fascismen http://socialister.dk/ingen-normaliser…n-stop-fascismen/

Paludan satte tal og ansigt på det yderste højre i Danmark

Anne Nielsen fra SOS Racisme i København talte om udviklingen i Danmark: “Vores største fjende i Danmark er den statslige racisme, der tog fart under den tidligere regering og vandt fodfæste i Socialdemokratiet. Paludan som person er knapt så vigtig, i stedet er vores hovedmodstander Socialdemokratiet og de borgerlige partiers racisme, som udbredes via staten”. 

Anne Nielsen fra SOS Racisme København

Flemming fra Odense Racismefri By: “Vi har brug for at have meget mere tillid til hinanden indenfor den antiracistiske bevægelse, og overvinde forskelle mellem troende og ikke-troende i bevægelsen”.

Lene Junker fra Odense Racismefri By: “Det har virkeligt givet resultater at komme ud på gaden og diskutere med folk. Vores gadeaktivisters uddeling af pjecen “Stem ikke racistisk” blev modtaget godt”. 

Frank fra Odense Racismefri By: “Dansk Folkeparti er islamofobisk og racistisk, men de er blevet tvunget til at smide nazister ud for at fremstå som “stuerene”. Partiet “Nye Borgerlige” har ansat en kommunikationsmedarbejder, som kommer fra den højreradikale “Generation Identitær”. Partiet har både en parlamentarisk og en gadestrategi. “Stram Kurs” kom som bekendt ikke ind ved folketingsvalget, men fik 60.000 stemmer. Hidtil har det yderste højres gadebevægelse været meget fragmenteret, men måske vil “Stram Kurs” kunne samle denne. 

En kvindelig psykolog med indvandrerbaggrund fortalte om, hvordan hun har arbejdet i 15 år blandt flygtninge og asylansøgere. Hun var med til at stifte en gruppe på 200 psykologer, der arbejder på at udbrede forståelsen for dette arbejde – samt at få en videnskabelig forståelse omkring, hvad racisme er set med psykolog-faglige øjne. 

Naderah Parwani fra Psykologer mod diskrimination og Helge Ratzer fra Århus For Mangfoldighed

Weyman Bennett: “Det var en god diskussion, for det er meget vigtigt, at vi deler vores erfaringer. – Det er meget vigtigt at samle de antiracistiske grupper på tværs af alle de mange uenigheder de har udover kampen mod racismen, som er det, der samler dem. – Vi skal forklare folk, at islamofobi ikke handler det mindste religion, men udelukkende om racisme”. 

Det ekstreme højre i DK vejrer morgenluft – men lider også af mange svagheder

I mange år var Demos den vigtigste organisation på den danske venstrefløj til at kortlægge det yderste højres aktiviteter, se http://demos.dk (siden loader langsomt). Men i de senere år er Researchkollektivet Redox også kommet på banen https://redox.dk 

En journalist fra Redox kortlagde den fascistiske “Den Nordiske Modstandsbevægelse”, som er spredt i hele Norden. Den danske afdeling https://www.nordfront.dk er erklæret nazistisk og opstod i 2017. Retorikken er meget militant og voldspræget, men endnu er organisationen så lille, ca. 12 – 15 personer, at den ikke har vovet at springe ud med vold. Den er dog stærkt præget af den svenske afdeling, som ikke holder sig tilbage fra vold imod dem, der ikke passer ind i deres verdensbillede https://www.nordfront.se – og det inspirerer den danske afdeling, forklarede journalisten fra Redox. 

Den erklæret nazistiske svenske Nordiska Motståndsrörelsen Nordfront i København 6. april 2019 på vej ind til centrum. – Foto: Nordfront.se
Den svenske Nordiska Motståndsrörelsen Nordfront viste flaget i indre by, men ses her ved Nørreport st., hvor politiet er dukket op og fører dem ud af byen – Foto: Nordfront.se

“Generation Identitær” i Danmark https://identitaer.dk opstod i 2017 som en aflægger af den franske “Génération identitaire”, der blev stiftet i 2012: https://generationidentitaire.org Siden er der opstået organisationer i Tyskland, Østrig, Sverige og Storbritannien. 

Redox forklarede, at “Generation Identitær” er inspireret af venstrefløjens happenings og gadeaktiviteter: Dem udnytter de til at sprede deres budskab vha. YouTube-videoer på nettet, og dette er indtil videre deres hovedaktivitet. De udnytter de sociale medier meget bevidst til at fremstå som langt mere betydningsfulde, end de rent faktisk er. Herved er de blevet populære på den borgerlige højrefløj, altså også i Venstre og Konservative. En mand fra “Generation Identitær” er blevet ansat af partiet “Nye Borgerlige” som ansvarlig for kommunikationen over de sociale medier. I udlandet har de Identitære ikke noget imod at provokere, f.eks. til 8. marts – men det har vi ikke set endnu i Danmark.

Fra Researchkollektivet Redox’ hjemmeside

“Stram Kurs” viste, hvor mange mennesker – 60.000 – der i Danmark er rede til at bakke op om den yderste højrefløj. Partiet er udsprunget af den danske Pegida-bevægelse, men Rasmus Paludan er så komplet umulig at samarbejde med, at partiet har skiftet viceformand adskillige gange. Det er derfor et stort spørgsmål, hvorvidt det vil være i stand til at opbygge en egentlig organisation, der kan andet og mere end Paludans provokerende medie-stunts. 

Mobiliseringerne i Norge imod den nazistiske vold

Der er ved at opstå et nordisk samarbejde blandt de antiracistiske organisationer i Norden. Ideen er at skabe  en fælles platform, hvor man deler artikler, informationer og opbygger det nordiske netværk. Således var der den 10. – 12. maj i år et fællesnordisk møde på Utøya i Oslofjorden, øen hvor den højreradikale Andreas Breivik myrdede 69 og sårede 90 i 2011. 

Julie Granerud fra Antirasistisk Senter Oslo

Julie Granerud fra Antirasistisk Senter i Oslo https://antirasistisk.no fortalte om organisationens mobilisering, efter at den højreekstreme Philip Manshaus den 10. august først myrdede sin adoptivsøster, Johanne, fordi hun ikke var “hvid”, men adopteret fra Kina, hvorefter han angreb en moské i Bærum ved Oslo, hvor han imidlertid heldigvis blev overmandet, inden han kunne nå at myrde nogen. – Disse ugerninger viste sig at være inspireret af det højreekstremistiske moské-angreb i marts i Christchurch i New Zealand, hvor 51 blev dræbt og 49 såret. 

Derfor planlægger Antirasistisk Senter en mindedemonstration for Johanne: https://www.facebook.com/events/486879052160392/

Video om det ny-nazistiske drab på Johanne og angrebet på moskeen i Bærum ved Oslo 10. august (på norsk og med norske undertekster) https://www.youtube.com/watch?v=zdcyMR5MyVo

Den 2. oktober deltog Antirasistisk Senter i en stor og meget succesrig demonstration imod SIAN (Stopp Islamiseringen av Norge) http://sian.no , som blev forhindret i at kunne komme ud med deres hadske budskab. 

Landsmødet i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination sendte en video-støttehilsen til den dræbte Johanne i Oslo. 

Fællesinitiativet mod Racisme og Diskriminations Facebook-sidehttps://www.facebook.com/Faellesinitiativet/

Antiracistiske aktiviteter i den kommende tid

Lene Junker fra Fællesinitiativets mod Racisme og Diskriminations koordinationsgruppe fortalte om fremtidige landsdækkende aktiviteter:

Folkebevægelsen for Asylbørns Fremtids borgerforslag skal behandles i folketinget den 8. november.

Fortsat og udbygget samarbejde med de muslimske foreninger og netværk i “Ord har konsekvenser”

Krystalnatten 9. november. 

Den internationale FN-dag imod racisme og diskrimination 21. marts. 

Gretchen Deverell Pedersen lytter

Abonnér på Internationale Socialisters nyhedsbrev og hør mere om aktiviteter til gavn for flygtninge, indvandrere og for et humanistisk samfund!