Tale i Odense, fra #enmillionstemmer “I lovede os et løft – men I har smidt os i en grøft!”

“Vi ønskede os allermest, at vi kunne sende en opsigelse omkring samarbejde til kommunen - men det kan vi ikke, vi er afhængige af hjælp” Hilsen en pårørende. Sådan lyder et af de 474 vidnesbyrd indsamlet af #enmillionstemmer 53.000 støttede op om sætningen: “Handicapområdet skal væk fra kommunerne”

Susanne Reventlov Husted Green fra #enmillionstemmer. Foto: Eget billede

Det er et signal, der skriger på handling. Forholdene på handicapområdet ude i kommunerne – over hele landet – har ramt et historisk bundniveau i forhold til manglende retssikkerhed og dårlig sagsbehandling. Der er ikke tale om enkelte fejl i en kommune men om et system, et mønster, en tendens, som vi som land og samfund ikke længere kan sidde overhørig. Systemisk diskrimination. Situationen bliver bare værre og værre. Mennesker fratages muligheden for selv at bestemme, hvor de vil bo. Mennesker isoleres hjemme. Mennesker tvinges på institution Mennesker udsættes for uværdige overvågninger. Familier tør ikke flytte af frygt for at miste deres hjælp. Familier flytter for at få hjælp 1 Forældre til børn med handicap udsættes for trusler om forældrekompetence undersøgelser og tvangsfjernelser.

Virkeligheden i Danmark

Det er virkeligheden i Danmark 2021. Men hvor er ramaskriget? Vi har behov for et opgør med et brutalt menneskesyn og den magtarrogance, der hviler på mistillid og manglende faglighed. Ingen snyder sig til hjælp, så hvorfor bruge mistillid eller dehumanisering som værktøj i stedet for faglighed. Når du går til lægen med en lidelse, henvises du til den rette hjælp med det samme. En brækket arm bliver opereret, hvis den har brug for det. Den skal ikke afvente lange sagsbehandlingstider eller en runde i klagesystemet. Behovet i det sociale system er samme garanti for hjælp, som når man henvender sig til den praktiserende læge og får en henvisning til rette specialist.

Det er på tide at sætte mennesket først. Det er på tide, at afgørelser om hjælp træffes af en myndighed, der har den rette faglighed og viden. En myndighed, der ikke laver fejl i halvdelen af afgørelserne. Alle offentlige myndigheder skal overholde Menneskerettighedskonventionen og FN’s Handicapkonvention. Det har vi tiltrådt og det er statens ansvar, at dette sker. Kære politikere. I kan derfor ikke lade stå til. Der er behov for en reform.

Systemet har svigtet i årevis

Politikerne på Christiansborg har 2 mulighed for at lave en reform, som rent faktisk tager udgangspunkt i, hvad dem, det handler om siger. For hvis politikerne på Christiansborg kigger sig tilbage, så har advarslerne fra eksperter og implicerede i forbindelse med de seneste reformer, fx. folkeskolereformen og kommunalreformen, vist sig at holde stik. #enmillionstemmers ønske og mål er, at der i fremtiden eksisterer et samarbejde mellem de mennesker i Danmark, der har behov for hjælp fra fællesskabet og de myndigheder, der er sat i verden for at gribe når man falder. Lige nu griber systemet ikke. Det har svigtet i årevis.

Et system, der lige nu enten jager mennesker på flugt eller stavnsbinder. Tillid er skiftet ud med mistillid, samarbejde er skiftet ud med kamp. Det løses ikke med dialog på kommunernes præmisser. Politikerne på Christiansborg har ansvaret og pligten til handling. Grundlæggende forandringer, herunder kulturændringer, kræver fælles vilje, fælles mod og en fælles indsats. Det er derfor vi demonstrerer i dag. Tiden er inde til at gøre det rigtige – det fortjener vi som samfund.

Fra demonstration i København d. 24.06.21.Foto: Charlie Lywood

Vi finder is ikke i det

På vegne af #enmillionstemmer vil jeg slutte af med at sige:

  • At stemme nej til implementering af handikapkonvention, finder vi os ikke i!
  • At indgå en økonomiaftale med KL og aftale at KL som har skabte problemerne er bedst til at varetage området, finder vi os ikke i!
  • At skrive i samme aftale, at det er borgernes forståelse af reglerne, der er den manglende retssikkerhed, finder vi os ikke i!
  • At retssikkerhed sikres ved dialog, finder vi os ikke i!
  • At undlade at undersøge hvad kommunerne egentlige bruger deres penge på socialområdet på, finder vi os ikke i!
  • At putte os i flere syltekrukker, finder vi os ikke i!

Finans lov er en god start hvor politikerne kan vise, om de bare fulde af ord eller om de kan handle. Bagefter skal politikerne vise, om evalueringen af det specialiserede socialområde rent faktisk var et ambitiøst grundlag for handling og reform eller blot en syltekrukke for kaminhylden.

Til sidst: Kære politikerne i kommuner og på Christiansborg #enmillionstemmer går ikke væk så længe mennesker med handikap svigtes, krænkes og diskrimineres. #enmillionstemmer bliver til flere og flere stemmer, der råber højere og højere.

Vi kræver de omfattende, de nødvendige og de afgørende reformer!