Som 2023 går på hæld, er magthavernes ligegyldighed overfor klimakatastrofen så tydelig som nogensinde.

FN’s klimakonference i Dubai er blevet udråbt som historisk af Dan Jørgensen og andre, men er billigt købt for alle. 

Olielandene og den fossile industri sad tungt på konferencen, og værtslandet brugte anledningen til at lave nye olieaftaler. De afviste ethvert forsøg på at skrive begrænsninger af den fossile industri ind i slutdokumentet. 

Dokumentet opfordrer staterne til at begrænse den fossile industri, men forpligter ikke til noget ‒ så dansk kapitalisme kan fint leve med det. 

Der er flere forslag til, hvad man konkret kan gøre.

Stop for fossile projekter og penge nu

Op til COP 28 kræver Den Grønne Ungdomsbevægelse stop for fossile projekter:

“Danmark er stadig et af de mest olieproducerende lande i EU. Regeringen er stadig villige til at give tilladelser til nye olie- og gasfelter. Og det er stadig lovligt for danske banker og pensionskasser at poste hundredvis af milliarder i nye projekter (…) Regeringen skal indføre et øjeblikkeligt stop for nye fossile projekter og fossile udlån og investeringer.”

Dokumentet opfordrer staterne til at begrænse den fossile industri, men forpligter ikke til noget ‒ så dansk kapitalisme kan fint leve med det

Citat: Internationale Socialister

Tal fra IMF viser, at de samlede subsidier til fossile brændstoffer er steget og ligger på 7000 milliarder dollars årligt.

De rigestes forbrug og investeringer er hovedårsagen

Oxfam Danmark siger: 

“[De] rigestes forbrug og investeringer er hovedårsagen for ødelæggelse af planeten (…). De rigeste skaber en klimakrise, der særligt rammer de fattigste i verden. (…) I Danmark udleder den rigeste 1 procent lige så meget CO2 som 1 million mennesker i de laveste indkomstgrupper og otte gange så meget som gennemsnitsdanskeren” 

Oxfam Danmark foreslår en formueskat på 1%, hvor pengene skal gå til de fattigste.

Globalt oprør

COP 28 kondenserer tilstanden i en verden med mange forbundne kriser og katastrofer. Håbet findes der, hvor mennesker kæmper for klimaretfærdighed, solidaritet med klimaflygtninge og en verden, hvor mennesker og natur kommer i første række.

I Danmark udleder den rigeste 1 procent lige så meget CO2 som 1 million mennesker i de laveste indkomstgrupper og otte gange så meget som gennemsnitsdanskeren

Citat: Oxfam

Håbet ligger også i den globale solidaritetsbevægelse med palæstinenserne, som udfordrer den imperialistiske verdensorden. 

Muligheden for forandring er et globalt oprør mod kriser og katastrofer skabt af et destruktivt system.