Anmeldelse: Argumenter til kampen mod sexisme

Ny pjece fra Socialist Workers Party ruster dig med argumenter, når reaktionære idéer florerer i kølvandet på #metoo, rettigheder angribes og unge mænd drages af sexismens rasen på internettet.

Hvad er sexisme som strukturel undertrykkelse, og hvordan bekæmper vi den? Det er spørgsmålene, som de forskellige bidragydere til pjecen Smashing the sexist system søger at svare på.

Det marxistiske fundament er en forståelse af de materielle forhold, der historisk har formet vores samfund og herskende idéer; hvordan jæger-samlerne blev til bønder og klassesamfund, privatejendom og familien opstod; hvordan den industrielle revolution støttede sig til familien og dens snævre kønsroller, der blev fastholdt fra oven; hvordan klassesamfundets kontrol af kvinders kroppe løbende har formet forståelser af menneskelig seksualitet; og hvordan det derfor er det kapitalistiske klassesamfund, vi skal vælte og skaffe os af med for at opnå reel ligestilling og en bedre verden for kvinder, mænd og non-binære personer.

Pjecens forfattere fremlægger hovedtræk i denne lange og komplicerede historie kort og klart og forbinder den til igangværende kampe og debatter i 2023.

Retten til abort

Tilbagestødet mod retten til abort i USA er en påmindelse om, at ingen af de rettigheder, vi har vundet i løbet af det 20. århundrede, ligger fast. Og det er med til at fastholde og give liv til idéen om, at kvinders seksuelle aktiviteter og reproduktion er et samfundsanliggende.

Et rystende eksempel på, hvor tæt forbundet kvinders/personer med en livmoders reproduktive potentiale er til kapitalismens ideologi, ses i, hvordan man i 1960’ernes USA nægtede hvide kvinder ønsket sterilisering, før de havde født et antal børn, mens man steriliserede sorte kvinder uden deres vidende.

Denne racistiske kontrol med kvinders kroppe har rødder i racehygiejne og befolkningsregulering, som igen har rødder i den industrielle revolution og stadig lever i dag i økofascisme og det yderste højres konspirationsteorier om hvide menneskers ’uddøen’.

Sexarbejde

En anden aktuel debat, der tages op, er sexarbejde – dvs. prostitution og forskellige former for porno m.v – som heller ikke kan adskilles fra klassesamfundets og kapitalismens hierarkisering af kroppe. Man finder ofte en feministisk position for kriminalisering og bekæmpelse og en anden feministisk position, der kalder det et ’job som alle andre’ og står for lovliggørelse.

Pjecens forfattere fremlægger den tredje position, som revolutionære socialister må tage. Lovliggørelse og afkriminalisering er den eneste vej til, at sexarbejdere kan kæmpe for deres rettigheder, og socialister står i solidaritet med alle dele af arbejderklassen.

Men sexarbejde er ikke et ’job som alle andre’ – det tager lønarbejdets fremmedgørelse til ekstremerne. Sexarbejderen sælger ikke bare som alle arbejdere et aspekt af deres menneskelighed i form af deres evne til at forme verden gennem fysisk og mental kunnen, men sin psykiske og kropslige kapacitet for intimitet og nydelse. Vi vil kæmpe for en verden uden salg af sex og intimitet – men ikke ved bekæmpelse af sexarbejdere.

Intersektionalitet og klasse

Udbredelsen af en intersektionel forståelse af undertrykkelse, hvor man forstår oplevelsen af undertrykkelse som andet end summen af forskellige former – at opleve både sexisme og racisme er at mærke, hvor den strukturelle sexisme og racisme ’krydser’ hinanden (’intersect’) – viser en voksende forståelse af, at det er nødvendigt at se de mange kampe som forbundne. Vi kan ikke tale om sexisme nu og vente med racisme til i morgen.

klasse er en materiel relation, der stikker dybere end konstruktioner som sexisme, racisme, transfobi osv.

Citat: Anna Wolf

Dette harmonerer godt med den marxistiske forståelse. Men intersektionaliteten har det med at gøre klasse til en -isme på listen over undertrykkelsesformer, og det ignorerer det faktum, at klasse er en materiel relation, der stikker dybere end konstruktioner som sexisme, racisme, transfobi osv.

Klassesamfundet er den struktur, der rummer de undertrykkende ideologier og institutioner. Derfor må vi gøre klassekampen til den kamp mod undertrykkelse, som den bør være – og kampene mod undertrykkelse til en del af den klassekamp, de altid er forbundet med.  

Smashing the sexist system er udgivet af Socialist Workers Party og kan købes på socialistworker.co.uk for £3.