En finanslov for de rigeste

Finansminister Nikolai Wammen kalder dansk økonomi for ”bomstærk” i præsentationen af finansloven for 2024 – alt imens kommunerne og regionerne forbereder drastiske nedskæringer i kernevelfærden, og der dingles, som en lille gulerod, med skattelettelse næste år for de velhavende. Hvordan hænger det sammen?

Det hænger sådan sammen, at mens Novo Nordisk, hvis størrelse er på niveau med Danmarks BNP (bruttonationalprodukt), kan skovle et overskud ind på 55,5 milliarder i 2022, så underfinansierer SVM-regeringen den kommunale og regionale velfærd. Så det, som er godt for kapitalister, er ikke nødvendigvis godt for almindelige mennesker.

Økonom Henrik Herløv Lund skriver i sin kritiske gennemgang af de indgåede aftaler med kommuner og regioner; ”S – og SVM – regeringerne [har] kraftigt underfinansieret den kommunale velfærd ved i stor udstrækning ikke at kompensere kommunerne for merudgifter til det specialiserede socialområde samt til inflation…. [Det] tvinger kommunerne til besparelser på den eksisterende kernevelfærd.”

https://arbejderen.dk/blog/velfaerden-underfinansieret-med-35-milliarder-kroner-siden-2010/

I en netop udgivet rapport fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd om velfærd, konkluderes det, at “[h]vis velfærdsniveauet fra 2015 skal genoprettes, kræver det, at hele råderummet og mere til investeres i velfærden frem mod 2030”.

https://www.ae.dk/analyse/2023-08-velfaerden-er-underfinansieret-med-23-mia-kr-siden-2015

Finanslov for de rigeste

Så ”bomstærk” er dansk økonomi heller ikke.

Hvis vi fraregner Novo Nordisks gigantisk vækst (26 % 2021-2022), så er dansk økonomi stagnerende omkring 0 % i vækst, som reelt er minusvækst, da der skal investeres både for ny projekter og befolknings vækst. SVM-regeringen forventer 1,2 % vækst i 2024, men det er også under de 2 %, som normalt regnes for at kunne holde status quo.

Skrøbeligheden i denne ”bomstærke” økonomi viser sig også ved, at Danmarks ubetinget største energiselskab, Ørsted (hvor staten har 51 % aktier), måtte nedjustere sine investeringer i vindmølleprojekter. Det mistede penge på dem. Samme dag blev Ørsteds markedsværdi ifølge Market Wires over 58 mia. kr. mindre på en enkelt dag til lige under 177 mia. kr. Det er et tab på 25 % af selskabets værdi). Ørsted er flagskibet i den ”grønne” omstilling. Nu vil investorerne søge andre, mere lukrative investeringer – læs “sorte”.

Så ”bomstærk” betyder nedskæringer, store profitter, astronomiske bonusser til topchefer og en stigning i fossile investeringer. Det er en finanslov for de rigeste.