Bededagstyveri: Hvordan vendes vreden til handling?

Der er ingen tvivl om at SVM regeringens tyveri af Bededagsferien fra 2024 er upopulært: 3/4 af befolkningen er imod og næsten 500.000 har skrevet under på Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH)´s underskriftsindsamling. Men hvordan vendes vreden til handling som reelt kan tvinge regeringen til at droppe forslaget?

Presset fra neden har tvunget fagtoppen at handle, både af hensyn til medlemmernes vrede og for at bevare deres position som ledere i fagbevægelsen. Det er længe siden fagtoppen har handlet så resolut og samlet, og så alligevel forsigtigt.

Deres mest radikale skridt indtil videre er at indkalde til demonstration foran Christiansborg 5. februar kl. 14.00 De håber der kommer mange nok til at understrege ”alvoren” i protesten. Men underskriftsindsamlinger og demonstrationer i sig selv vil ikke få SVM regeringen til at droppe Bededags Tyveriet.

Efter søndagens demonstration må næste skridt være landsdækkende TR-møder og en landsdækkende aktions og strejke dag, ligesom fagbevægelsen i Frankrig i går og Storbritannien i dag. Mindre kan ikke gøre det.

SVM-regering tester fagbevægelsen fordi den har mange flere angreb i støbeskeen

Citat: Internatationale Socialister

Det er meget på spil. Foruden tyveriet af Bededagen, rummer forslaget også en løbende udhuling af alle overførselsindkomster i forhold til lønningerne til en pris af 700 millioner årligt. Det sker ved at suspendere reguleringen af satserne på dagpenge mv.  SVM-regering tester fagbevægelsen fordi den har mange flere angreb i støbeskeen. Den har muligvis spillet for højt spil og kan miste sin troværdighed over for kapitalen, hvis den giver sig. Den vil derfor gå endda meget langt for ikke at give efter

Byggeriarbejderenew til demonsration d. 12 januar 2023. Foto: Ole V Wagner

Derfor bliver det nødvendigt med offensive kampmidler.  Helt oplagt er det at Bededagstyveriet nulstilles ved at OK23 tilføjer en fridag (eller flere) mere. Og at der ikke skrives under før, det er sket. Og hvis der alligevel skrives under, skal der stemmes massivt nej og gøres klar til en aktiv storkonflikt. Mona Striib, formand for FOA, har været inde på lidt af det samme. Lad os tag hende på ordet. Her har hele fagbevægelsen, både offentlige og private ansatte, en fælles sag. OK24 står lige for døren for de offentligt ansatte. Her ville det oplagt at have en erstatnings fridag som en af hovedkravene.

Men for at dette krav kan nyde fremme skal mobiliseringen fortsætte lokalt, regionalt og på landsplan.

Alle socialister uanset, hvilken arbejdsplads de befinder sig kan foreslå at deres TR arbejder på at fagforeningen, indkalder medlemmerne til møde om hvordan man bedst kan bekæmpe SVM-regeringen.

SVM-regering kører benhård klasse politik til fordel for kapitalen. Vores svar skal være lige så konsekvent. Hvis vi ikke sætter foden ned nu, så bliver vi tromlet.