Enhedslistens højredrejning understreger behovet for en ny antikapitalistisk venstrefløj

Enhedslisten er i 2022 desværre endt i en parlamentarisk blindgyde, hvor det udenomsparlamentariske ben blev amputeret og venstrereformismen gennemført i praksis. Men der en skrigende behov for at SVM regering får modstand da den angriber os alle. Internationale Socialister forslår dannelsen af en nyt ”anti-kapitalistisk forum” som kan samle aktivisterne til modstand.

Dette indlæg blev først bragte i Solidaritet d. 25. februar 2023:

https://solidaritet.dk/enhedslistens-hoejredrejning-understreger-behovet-for-en-ny-antikapitalistisk-venstrefloej/

2022 har bragt os alle et nyt politisk grundvilkår – Ruslands krig mod Ukraine, en skærpet imperialistisk rivalisering har sat en voldsom oprustningsspiral i gang. – Dertil kommer den fortsatte økonomiske recession og en voldsom inflation. Det har presset levevilkårene yderligere og bragt mange tusinder i en desperat livssituation.

Regeringen angriber os alle – og freder de rigeste

Fra dag ét har SVM-regeringen vist, at den er klar til at gå til angreb på lønmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, studerende og de etniske minoriteter. Kort sagt hele arbejderklassen.

For første gang meget længe kan vi se konturerne af solidarisk kamp for alles bedste. For det er, når mennesker selv kæmper og handler kollektivt, at vi kan skabe forandringer

Citat: Lene Junker

Med den ene hånd spiller regeringen på frygten for Putin og den økonomiske krise for at få arbejderklassen til at betale omkostningerne ved oprustningen og sikre virksomhedernes konkurrencekraft. Med den anden hånd giver den skattelettelser til de rigeste, afstår fra at beskatte energisektorens super-profitter, stjæler penge fra den samlede velfærd for at bruge dem på højere løn for nogle offentligt ansatte.

Nu organiseres modstanden

Nu organiserer arbejdspladser og lokale fagforeninger utilfredsheden og mobiliserer aktivt for at hæve mindstelønnen og sikre reallønnen ved OK23. Nu samler FH underskrifter og indkalder til protestdemonstration mod Bededags-tyveriet. Nu truer dele af fagbevægelsen på forhånd med at opfordre til at stemme Nej til OK23.

For første gang meget længe kan vi se konturerne af solidarisk kamp for alles bedste. For det er, når mennesker selv kæmper og handler kollektivt, at vi kan skabe forandringer. Det er samtidig det bedste afsæt for kampen for klimaretfærdighed og for social og global retfærdighed. Det er også det bedste grundlag for at bekæmpe oprustningen, nationalismen og racismen.

Reform og Revolution

Kapitalismen er i krise og fører os hele tiden til større katastrofer. Men de politiske partier og faglige organisationer, som tegner protesten og modstanden, er bundet op på at reformere et dysfunktionelt system. Derfor er det i sidste instans både et spørgsmål om reform, men også om revolution. Men springet til at forstå, hvorfor en revolution er nødvendig, går gennem kampen for reformer. Det nuværende opbrud åbner for dén mulighed. Men det kræver tilstedeværelsen af en antikapitalistisk venstrefløj, som kan rejse dette perspektiv.

Ny antikapitalistisk venstrefløj

Vi har brug for en debat om, hvordan man kan skabe en ny aktivistisk venstrefløj. En som ikke er bundet op på den parlamentariske logik, men deltager aktivt i kampen for socialisme både i hverdagen og på langt sigt. Altså en aktivistisk og antikapitalistisk venstrefløj, der arbejder for en aktiv linje i fagbevægelsen, så den kæmper for sine medlemmer, frem for blot at holde fagbureaukratiet og Socialdemokratiet ved magten.

Den skal inkludere aktivister fra klimakampen og antiracistiske og flygtningevenlige netværk, hvor masser af aktivister savner svar på, hvordan man kan skabe et bæredygtigt, lige og social retfærdigt samfund, når markedskræfterne hele tiden står i vejen.

Vi har brug for en debat om, hvordan man kan skabe en ny aktivistisk venstrefløj. En som ikke er bundet op på den parlamentariske logik, men deltager aktivt i kampen for socialisme både i hverdagen og på langt sigt

Citat: Lene Junker

Der skal arbejdes for at danne et forum, hvor vejen frem for venstrefløjen kan diskuteres – uden at man skal forlade den organisation, man er en del af, og som er uafhængig af de politiske partier eller den fagforening, man er medlem af.

Sådan et forum skal kunne rumme alle de utilfredse kræfter både i og uden for Enhedslisten, SF og Socialdemokratiet. Men også kræfterne omkring “Arbejdere i Bevægelse” og de forskellige støttegrupper til sygeplejerskerne og for forbedring af velfærden, i forbindelse med strejken i 2021.

Et sådant forum skal ikke erstatte de eksisterende bevægelser, den parlamentariske venstrefløj eller de revolutionære smågrupper. Snarere kan det være et sted, hvor folk kan diskutere på tværs og handle fælles, når der er enighed om det.

Internationale Socialister bidrager gerne til at tilvejebringe sådan et forum med alle dem som vil.