torsdag, 7. juli, 2022

DK

Boganmeldelse: Imperiets Børn. Da Danmark vildledte FN og Grønland for at beholde sin sidste...

Dette arbejde blev ledet af juristen Hermod Lannung. Med den nye grundlov, som blev vedtaget i 1953, blev det formaliseret.  Forfatteren af bogen,...

Vold ved deportationer: Vi har kun set toppen af isbjerget.

Det er langtfra første gang, at myndighederne anvender vold over mennesker, der forsøges tvangsudvist, men bag denne vold ligger en menneske-nedbrydende og uværdig flygtninge-...

Politiet – en rådden etat

Der har i årevis været ting der pegede på, at politiet bruger etnisk profilering i deres arbejde, lige som en vis grad af racisme....

Forsvarsforliget: Nej til oprustning

Til sammenligning kan det nævnes, at de årlige investeringer i bedre normeringer i daginstitutionerne, når de er helt gennemført, er på 1,6 mia. Altså...

Mette Frederiksens Nytårs tale: Bullshit and same shit

På velfærdsområdet har den sidste finanslov for 2022 med al tydelighed vist,  at reel opretning af velfærden fra årtiers mishandling ikke er på dagsordenen....

FE sagen: Staten slår tilbage

Da Edward Snowden, fra sit skjul for USA i Rusland, blev interviewet efter at det var kommet frem, at der var nedsat en kommission...

Debat: Er venstrefløjens aktiviteter “symbolske” handlinger – eller er der en mening med galskaben?

Venstrefløjens symbolske sejre. Først bragt i Solidaritet d. 25. august 2012  https://solidaritet.dk/venstrefloejens-symbolske-sejre/ Et symptom går gennem den danske venstrefløj. Aktivismens eufori— fra direkte aktion og demonstrationer til...

Danmarks kolonihistorie i film og bøger

Ofte fremhæves det i historieformidlingen, at Danmark ikke stod for en betydelig andel af transporten af slavegjorte afrikanere over Atlanten. I tredje nummer af...

Tale i Odense, fra #enmillionstemmer “I lovede os et løft – men I har...

Det er et signal, der skriger på handling. Forholdene på handicapområdet ude i kommunerne - over hele landet – har ramt et historisk bundniveau...

Skæv befolkningssammensætning i boligområder: Etnisk problemstilling eller ulighed i samfundet?

Og dette på trods af den stigende antal rapporter som viser at integrationen i Danmark går bedre og bedre. Seneste Hans Lassens banebrydende arbejder...

Seneste artikler