Socialdemokraternes racisme for fuld udblæsning

Toneangivende socialdemokratiske politikere har i foråret valgt at skrue den racistiske retorik op til hidtil usete niveauer.

Socialdemokratiets racisme skaber debat både i medierne og internt i partiet. ”Indvandrere” gøres til modstandere af ”Vesten” og påstås at have ”herskerattitude”, som undergraver det danske samfund indefra. Vi må sige fra overfor alle disse racistiske og især islamofobiske udtalelser, som har til formål at splitte befolkningen.

Islamofobi forklædt som kvindekamp

I anledning af kvindernes internationale kampdag d. 8. marts valgte to ministre at pakke grov muslimhetz ind som et opråb for  ”den tabte kvindekamp”. 

Udlændinge- og integrationsminister Kaare Dybvad (S) og ligestillingsminister Marie Bjerre (V) indledte deres kronik i Politiken d. 6. marts med at problematisere social kontrol i “indvandrermiljøer”. Social kontrol er ikke et uvæsentligt emne på 8. marts, men ministrene brugte det som afsæt til at fremlægge samtlige fordomme om muslimer i Danmark, som var de alment anerkendte fakta. De skriver:

”De fleste danskere vil formentligt kunne genkende visse indvandreres fjendtlige og larmende dominansadfærd og herskerattitude. “En livsstil, som er med til at forpeste hele bydele,” hedder det blandt andet.  

De anklager ”indvandrere” for at være ekstremistiske, antisemitiske, anti-vestlige og anti-demokratiske, og peger som eksempel på personer, der udtaler og organiserer sig mod staten Israel. Ministrene konkluderer, at en stor gruppe ”indvandrere”, på trods af uddannelse og karriere, ikke er integrerede i Danmark, fordi de er ”indædte modstandere af vores frie og lige samfund”.

Racistisk paranoia og forskruede fakta

Frederik Vad, (S). Foto: Marie Hald, ft.dk

Dybvad og Bjerres kronik blev ikke ukritisk modtaget, men fremkaldte heller ikke særlig stor debat. Anderledes gik det, da Socialdemokratiets integrationsordfører Frederik Vad stillede sig på Folketingets talerstol og gav, hvad han selv har beskrevet som sin ”vigtigste tale som folketingsmedlem indtil videre”. 

I talen fremlagde han en ny “erkendelse” i dansk udlændingepolitik: ”at arbejde, uddannelse, bolig, turpas til foreningslivet og en pletfri straffeattest ikke er nok, hvis man samtidig bruger sin position til at undergrave det danske samfund indefra.” 

Vad mener ikke, at denne erkendelse har bundfæstet sig på Christiansborg og referer til en svensk rapport, som skulle vise, at ”titusindvis af mennesker i klaner og bander og i bestemte etniske miljøer har infiltreret […] alle væsentlige sektorer i det svenske samfund”.

Den pågældende rapport er udarbejdet af Sveriges kriminalpræventive råd, og Vad kalder den for ”et af de dyrebareste dokumenter vi har”. 

Hans brug af rapporten er dog siden talen blevet genstand for heftig kritik, og forskerne bag rapporten afviser Vads brug af denne. Rapporten handler rigtigt nok om personer i det offentlige system, som muliggør kriminalitet. Som flere kritikere pointerer, nævner rapporten dog hverken disse personers etniske oprindelse eller giver tal på, hvor mange mennesker det drejer sig om.

Vad påstår, at massevis af ”udlændinge” og ”indvandrere” også herhjemme undergraver systemet med “herskerattitude i sin fuldkomne form”. Men påstanden står åbenlyst uden beviser og har udelukkende til formål at opildne til decideret racistisk paranoia.

Vesten = Vestens herskende klasser

Kaare Dybvad. Foto: Wikimedia Commons

Frederik Vads “erkendelse” bakkes op af Kaare Dybvad i P1-podcasten ”Slotsholmen”. Dybvad erklærer sig enig med Vad og udtaler i samme omgang: ”Der er en meget stor gruppe af folk, som har udlandsbaggrund, som dyrker en fortælling om, at Vesten er deres modstandere.” Som eksempel på disse  “modstandere af Vesten” nævner Dybvad de mange mennesker, som er mobiliseret under “Gaza-konflikten” – med andre ord, de som støtter palæstinenserne i deres kamp mod et folkemord. 

Hvad både Dybvad og Vad viser med deres udtalelser er, at ”Vesten” for dem er ensbetydende med Vestens herskende klasser. De undlader at nævne mange af os som kæmper for Palæstina er født og opvokset i vestlige lande. De prøver i stedet at skabe et billede af, at al kritik mod de siddende magthavere er “fremmed identitetspolitik”. Modstand mod den herskende klasse fremstilles som modstand mod Vesten og dermed anti-demokratisk. 

Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne går endda skridtet videre i sit eget forsøg på at overgå det ekstreme centrum i racisme. D. 19. marts fremsatte Danmarksdemokraterne et forslag til Folketinget om at nægte opholdstilladelse til personer, som ikke vil skrive under på, at de anerkender staten Israel. Støjberg går så langt som til, at ”hvis man for eksempel råber ”from the river to the sea”, så skal man kunne få inddraget sit statsborgerskab.”. 

Hvad både Dybvad og Vad viser med deres udtalelser er, at ”Vesten” for dem er ensbetydende med Vestens herskende klasser

Citat: Carla Naur Nørremølle

Denne nye strøm af racistiske udtalelser fra folketingssalen er ikke kun et udtryk for, at man sidestiller integration med assimilation. Når Kaare Dybvad kalder kritiske stemmer for ”modstand mod Vesten” skaber han et tydeligt Os og Dem, hvor ”Dem” også kunne inkludere hvide danskere, der er imod Israel. Det er et forsøg på en klassisk splittelsesmekanisme, hvor magthaverne skyder skylden på dem som allerede bliver undertrykt og mistænkeliggjort – nemlig personer i Danmark med rødder i muslimske lande – med det formål at affeje og skabe usikkerhed omkring modstand mod magthaverne. 

Socialdemokratisk strukturel racisme

Socialdemokratiets skærpede retorik omkring integration virker nok truende og hårdtslående, men det er pressede magthavere, der vælger at føre den slags skræmmekampagner. Store dele af befolkningen er blevet rystede over situationen i Gaza og vores egne magthaveres støtte til Israel. Folkemordet på den palæstinensiske befolkning har rigtigt nok skabt modstand mod de vestlige magthavere og ideen om Vesten som demokratiet og frihedens højborg. Vad og Dybvads udtalelser har til formål at skabe usikkerhed i befolkningen, som i stigende grad bliver desillusionerede over regeringen. 

…racisme i Danmark (er) systemisk og strukturelt,  indlejret i lovgivningen. Det er samtidig magthavernes stærkeste splittelsesmekanisme

Carla Naur Nørremølle

Mette Frederiksen har selvfølgelig offentligt støttet op om Vads udtalelser i folketingssalen, men det er ikke alle socialdemokrater, der er bidt på den racistiske krog. Vads tale er blevet kritiseret af en række socialdemokratiske borgmestre og borgerrepræsentanter. 

Laura Rosenvinge, politisk ordfører for Socialdemokratiet på Københavns Rådhus, udtaler til DR, at Vads tale skaber polarisering og potentielt racisme.

Hendes påstand om, at talen skaber ”potentiel racisme”, tyder dog på en forståelse af racisme som noget, der kun foregår mellem enkeltpersoner på gaden og ikke som et strukturelt problem, der er indlejret i vores politiske system. 

I Internationale Socialister betragter vi racisme i Danmark som systemisk og strukturelt,  indlejret i lovgivningen. Det er samtidig magthavernes stærkeste splittelsesmekanisme. Dermed mener vi ikke kun, at Frederik Vads udtalelser potentielt kan lede til racisme – de ER racistiske i sig selv.  Det er Socialdemokratiets og regeringens udlændingepolitik som helhed også.