Stol ikke på EU’s falske internationalisme

I år er der valg til Europa Parlamentet, og der er meget på spil. Prognoser viser, at både den konservative blok (ECR) og den højreradikale blok Identity & Democracy (ID) står til fremmarch, og de lugter blod.

De ønsker at begrænse adgangen til asyl for flygtninge, retten til migration for arbejdere uden for EU og minoriteters rettigheder generelt, og de ønsker at trække de få grønne sejre, der er vundet i EU, tilbage. 

Valgets resultater kan determinere politik i Europa de næste fem år og truer den sidste rimelige chance for at begrænse de omvæltninger, som klimakrisen vil bringe med sig, samt håbene for de millioner af flygtninge, der allerede i dag findes i verden. 

Vi anbefaler at stemme på Enhedslisten, der på trods af skuffende kursændringer de seneste år stadig er det mest progressive parti i parlamentet. Men grundlæggende ændringer kan kun komme gennem kamp fra neden, ikke i stemmeboksen. Derfor er det vigtigere end nogensinde at forstå, hvad EU er for en størrelse.

Vi anbefaler at stemme på Enhedslisten, der på trods af skuffende kursændringer de seneste år stadig er det mest progressive parti i parlamentet

Citat: Internationale Socialister

Den Europæiske Union er en udemokratisk institution, hvis primære opgave har været at gøre det lettere for den kapitalistiske klasse i Europa at tjene profit. Det skete ved dannelsen af et større fælles marked med fri bevægelighed for goder og arbejdskraft og en svækkelse af arbejderklassens potentielle kollektive magt. 

Når nye medlemslande optages, er det kun med henblik på, hvorvidt det er i de eksisterende europæiske magthaveres interesse, hvilket de omfattende krav, der stilles til mulige medlemslande, vidner om. Utallige usynlige mekanismer er indført for at stikke en kæp i hjulet på forsøg på at reformere systemet indefra, og indtil videre er der intet tegn på, at det har nogen udsigter.

Fortalere for europæisk integration siger, at det er en kamp mellem nationalisme og internationalisme; mellem protektionisme og national selvtilstrækkelighed på den ene side, og et kosmopolitisk fremtidssyn på den anden. 

Den Europæiske Union er ikke internationalistisk på nogen måde ‒ ingen magt, der med vold nægter mennesker basale rettigheder som at migrere, kan kalde sig selv internationalistisk

Citat: Internationale Socialister

Samtidig har højrepopulistiske demagoger ikke været sene til at gribe denne diskurs, og med omvendt fortegn fremstillet EU som en ekstern trussel mod nationale interesser og selvbestemmelse, og de har med stor succes mobiliseret europæiske vælgere til denne dagsorden. 

Men denne fortælling er forfejlet. Den Europæiske Union er ikke internationalistisk på nogen måde ‒ ingen magt, der med vold nægter mennesker basale rettigheder som at migrere, kan kalde sig selv internationalistisk. Omvendt er det netop den falske opdeling af arbejderklassen i nationer, der forhindrer kollektiv handling blandt arbejdere på tværs af nationale skel, den eneste realistiske måde at opstille et modsvar på.

I Internationale Socialister mener vi, at arbejdernes interesser hverken ligger i nationalstaten eller i et stærkere europæisk fællesskab, hvilket bare er en større nationalstat. EU er falsk internationalisme påtvunget arbejderklassen fra oven og på magthavernes præmisser. Svaret er ægte internationalisme fra neden: mobilisering af arbejderklassen i Danmark, i Europa og i verden, i en samlet kamp mod vores fælles fjender i såvel København som i Bruxelles.