Nej til yderligere militarisering – nej til amerikanske baser

Forsvarsaftalen mellem USA og Danmark om amerikanske militære baser på dansk jord ligger på linje med lignende aftaler, som USA har indgået med Finland og Norge. Danmark har tidligere tilladt USA at have en militærbase i Thule, Grønland. USA opbevarede, imod Danmarks officielle politik i 50'erne og 60'erne, atomvåben på basen. USA forlod ikke Grønland efter aftalen. Hvorfor skulle denne nye aftale være anderledes? 

På pressemødet, som præsenterede aftalen, var der ingen detaljeret gennemgang af aftalen. Der bliver blot nævnt, at man er blevet enige om en aftale, som endnu ikke er underskrevet. Nogle kritiske spørgsmål om aftalen blev dog besvaret, men uden konkretiseringer om hvordan aftalen kommer til at se ud. Hemmelighedskræmmeri har været fremherskende hele vejen igennem siden Mette Frederiksen oplyste om forhandlinger med USA tilbage i 2022.

Suverænitet – en by i Rusland?

Hvis vi kigger på historien, så har det enkelte lands ret til at bestemme over eget territorium tit været på spil. Nogle af de bilaterale aftaler (mellem to lande) indgået med USA har været på bekostning af den anden part. Altså, den stærke bestemmer over de svage.

Et eksempel på det er Grønland og atomvåben. Officielt skulle USA ikke opbevare atomvåben på Thulebasen, men gjorde det alligevel. Da pressen afslørede at regeringsledere i Danmark i årtier fortiet dette faktum, havde det ingen politiske konsekvenser. Forholdet til USA var vigtigere end demokratiet.

Hvem siger at USA ikke gentager succesen? Bliver der dansk kontrol af, om der er atomvåben på baserne eller ej? Næppe. Kan USA overhovedet retsforfølges af Danmark efter dansk lov i tilfælde af brud på regler og love? Not. Hvilke jurisdiktioner gør sig gældende på dansk jord, når aftalen vedtages? Hvor mange soldater kommer? Forlader USA efter aftalens udløbsdato? Det er essentielle spørgsmål som ikke er blevet besvaret.

Før så alvorlige beslutninger tages, burde der være en åben diskussion om, hvorfor det er nødvendigt med fremmede tropper på dansk jord. Men diskussionen er alene sket i regeringsregi. Tendenser til mørklægning af processer i statsregi stiger på bekostning af demokratisk debat. Den demokratiske samtale og debat bliver til en lukket ’’fest’’ kun for de meget få. 

Faren for en ny imperialistisk krig 

De sidste mange år er Danmark blevet til en uformel amerikansk vasalstat. Siden 2000 har skiftende regeringer, uanset farve, gjort som USA siger. Bare fordi Uncle Sam vil have tropperne tættere Østeuropa gennem en forsvarsaftale med Danmark, betyder det ikke at det er en god aftale for Dan og Mark. 

Regeringen påstår, at det er for ”vores egen sikkerhed”, så vi kan sove trygt om natten. Men de vil ikke diskutere de ret alvorlige konsekvenser af at binde Danmark så tæt til USA’s imperialistiske ageren. Eller stille sig kritisk overfor aftalen om yderligere militarisering. Derfor er faren for at Danmark (igen) drages ind i en ny imperialistisk krig, som i Afghanistan, stigende. Og denne gang kan krigen komme meget tæt på.

Læs også https://socialister.dk/ingen-amerikanske-baser-i-danmark/