Ingen amerikanske baser i Danmark

Mens alles øjne var rettet imod krigen i Ukraine, erklærede den norske regering i foråret 2022, at NATO-landet havde givet USA lov til at etablere baser på en række hemmeligholdte lokationer i Norge. En beslutning, der har samlet bred modstand. 

Billede takst: Bitte Vatvedt til pressemøde om USA baser i Norge. Foto: Bo Stefan Nielsen

Vi tog til pressemøde med den norske fredsaktivist Bitte Vatvedt, der repræsenterer “Aksjon Mot Base Aftale Med USA” som den  sidste uge har turneret i Danmark med møderækken “Skal vi ha’ USA-baser i Danmark?”. 

Og nej, det starter ikke med krigen i Ukraine, selvom politikerne gerne vil undskylde sig med den russiske fare. Allerede en måned før den norske regerings offentliggørelse af aftalen med USA havde Danmarks statsminister Mette Frederiksen ved et pressemøde i København sagt, at S-regeringen ville indlede “forhandlinger om et nyt samarbejde med USA, der selv har rakt ud til Danmark”.

Statsministeren åbnede for tilstedeværelse af amerikanske soldater, og kaldte det selv “et nybrud med mange års og mange årtiers ikke-stationering politik på dansk jord”. Samtidig afviste hun, at der kan blive tale om atomvåben på dansk grund. Hvilket er forkert, som den norske aftale viser.

Første skridt mod USA-baser på dansk jord

I januar meldte Østjyllands Politi så ud, at der den næste måneds tid ville være øget trængsel på Aarhus Havn, og opfordrede til at tage vel imod amerikanske soldater i byen. 

Dette forklarede også byrådets hemmelighedskræmmeri omkring en stor udbygning af havnen; havnen skulle klargøres til modtagelse og losning af et stort amerikansk fragtskib med 600 stykker amerikansk militært materiel og køretøjer om bord. “Århus mod Krig og Terror” kaldte det “omdannelse til en militær havn – der sandsynligvis på sigt også skal forsyne de amerikanske baser, som den danske regering og USA i øjeblikket forhandler om i hemmelighed”. 

USA-forpost og bombemål

Måske en kommende syn på dansk jord? Foto: Margo Wright

Hvad den norske regering i hemmelighed har aftalt med USA, og som den danske regering og USA ligeledes i hemmelighed forhandler om, gør Norge – og givet fald også Danmark – til fremskudte baser, som altid er vigtige strategiske mål i krig. Det er her fra, det militære materiel skal fragtes videre østpå. 

Ikke nok med det, vi vil ikke have nogen mulighed for at sikre, at der ikke bringes atomvåben ind i landet, eller at det vil blive taget i brug eller ramt i et bombardement. Der vil blive tale om små stykker USA, med amerikansk arbejdskraft, arbejdsmiljøregler og soldater i civil med skydevåben på sig i bybilledet.

Det hedder således i den norsk-amerikanske “tillægsaftale”, som ligger udover NATO-samarbejdet, at USA i de særlige militære områder vil have definitionsretten til hvad, der er formålstjenstligt for USA og Norge. Den norske stat har derfor fraskrevet sig retten til at tjekke hvad, der kommer ind i landet, og vil blive holdt i uvidenhed om hvorvidt, der befinder sig atomvåben i landet. 

Vi vil ikke have nogen mulighed for at sikre, at der ikke bringes atomvåben ind i landet, eller at det vil blive taget i brug eller ramt i et bombardement

Citat: Bo Stefan Nielsen

Dertil vil det være amerikansk militær ret, der gælder for amerikanske soldater. De vil altså gives immunitet over for norsk (og dansk)  lov. Erfaringerne fra Thule-basen viser, at USA’s imperialistiske militær gør præcis hvad det vil, inklusive når det kommer til miljøforurening. 

Dette må bekæmpes med alle ikke-voldelige midler. “Om vi så skal lænke os fast”, som den norske fredsaktivist slog fast.