Centrum-højre alliancen på spil igen

Rapporten “Magt og (M)ulighed om negativ social kontrol” er blevet fjernet fra Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside efter ordre af Mattias Tesfaye og forslag fra Pia Kjærsgaard.

Forskerne bag rapporten når blandt andet frem til, at koran- og arabiskundervisning kan “understøtte etniske minoritetsunges ressourcer og strategier”, og at man bør se på at inddrage blandt andet religion som en potentiel ressource, “der kan styrkes og anvendes i kampen for øget selvbestemmelse og ligeværd”.

Tesfaye siger om sin fjernelse af rapporten: ”Jeg ønsker ikke, at danskerne skal blive forvirrede over, om regeringen bakker op om forskernes anbefaling om at anvende arabisk- og koranundervisning som led i at dæmme op for negativ social kontrol og æresrelaterede konflikter. Det gør vi bestemt ikke”. 

Socialdemokratiets udlændinge- og integrationsordfører Rasmus Stoklund er helt på linie:

”Hvis man havde vidst, at denne rapport var blevet resultatet, så var den næppe blevet bestilt”.

Ingen enlig svale

Julie Sommerlund, dekan for Humaniora på RUC, siger til magasinet Forskerforum, at Stoklunds udtalelser er dybt bekymrende og henviser også til den rundspørge Dansk Magisterforening (DM) har lavet blandt cirka 5.000 forskere på landets universiteter, som Forskerforum bragte resultatet af i juni. Den viser, at 24 procent af forskerne, der laver myndighedsbetjening, altså udarbejder analyser og rapporter for ministerier og styrelser, har følt sig presset til enten at ændre, udskyde eller undlade at offentliggøre resultaterne af enten embedsmænd eller politikere.