Det ekstreme vejr i Danmark mildnes ikke, blot fordi corona er kommet forbi

Corona-krisens nedlukning af Danmark for at begrænse smittespredningen forårsager meget store udgifter. Det har fået klimaskeptikere i udkanten af den borgerlige lejr til at begynde at tale om, at så må udgifterne og ambitionsniveauet ved klimaplanen sænkes – for i disse kredse er skattesænkninger for de velhavende og helt op til de rigeste hellige.

Mens nogle borgerlige lufter tanker om at slække på klimaplanens store udgifter i en situation, hvor der er udsigt til, at corona-krisen vil blive meget dyr – så føler betydelige dele af befolkningen sig utrygge over det forløbne årtis stadigt mere ekstreme vejr.

Godt nok bliver corona-krisen dyr – men kan vi i Danmark tillade os at udsætte at gøre noget ved klimaet?

Mange mennesker, som ellers ikke nærstuderer meteorologernes advarsler om klimaforandringen så nøje – og som har svært ved at forestille sig vejret i en “fjern” fremtid, for “ … går det ikke meget godt i Danmark?” – er begyndt at blive nervøse ved, at det stadigt mere ekstreme vejr er ved at blive ganske almindeligt, og at såkaldte “100 års-hændelser” nærmest står i kø:

Da landet druknede

Således har “himlens sluseporte” åbnet sig i februar med den 3-dobbelte nedbørsmængde efter et i forvejen rekordvådt efterår – der var ganske få millimeter fra at gøre 2019 til det mest regnrige i 150 år. I februar faldt der så meget regn i navnligt Jylland, at åer blev omskabt til floder og oversvømmelserne i Horsens, Ribe og Silkeborg blev de værste i mands minde. Mudder-markerne blev omdannet til “rismarker”, og vintersæden er mange steder druknet og må sås om – når jorden bliver tilstrækkeligt tør til at kunne bære de tunge maskiner.

Vinteren 2019 / 2020 som den varmeste og vådeste nogensinde bliver helt normal i de følgende 100 år, hvor temperaturen stiger, siger Danmarks Meteorologiske Instituts klimatologer:
https://www.dmi.dk/nyheder/2020/varmeste-vinter-nogensinde-som-tidsmaskine-sadan-bliver-det-i-sl/

Skybruddet i København den 2. juli 2011

Dette historiske skybrud var den værste og dyreste vejrhændelse siden “århundredets orkan” i december 1999.

Under det to en halv time lange skybrud blev der målt 135 mm nedbør i Botanisk Have i det indre København. Efterfølgende beregninger baseret på radarbilleder antydede tilmed, at der i området mellem Vesterport Station og Istedgade faldt omkring 175 mm, hvilket i givet fald ville være ny dansk regnrekord.

Det udløste milliard-skader som aldrig før, og har tvunget politikerne til at igangsætte skybruds-sikring for store beløb, som f.eks. skybruds-tunnelen under Strandboulevarden på Østerbro i København.

Under skybruddet den 31. august 2014 faldt der 100 mm. regn i København, og dette er Danmarks næstværste skybrud.

Videoer af skybruddet den 2. juli 2011:

Gasværksvej på Vesterbro:
https://www.youtube.com/watch?v=t7-CERo-_qM

Vesterbrogade, Enghavevej og Kingosgade på Vesterbrohttps://www.youtube.com/watch?v=sxvPTP85KUI

Store Kongensgade i det indre København:
https://www.youtube.com/watch?v=AtEIerVFC3Y

Peter Bangsvej på Frederiksberg: https://www.youtube.com/watch?v=COitSnE43LQ

Østerbrogade på Østerbro:  https://www.youtube.com/watch?v=pbYQF6X7iJ0

Skoleholdervej i København NV: https://www.youtube.com/watch?v=qytqNhG9Yrg

Året forinden den 14. aug. 2010 havde der været et voldsomt skybrud, hvor Ryparken S-togsstation og Lyngbyvejen blev oversvømmet. Vandet fosser op af kloakledninger. På grund af underføringen under S-togslinien er stationen og Lyngbyvejen særligt udsat https://www.youtube.com/watch?v=s5iACkWDAww

Skybrudssikring for store beløb

Videoer af et af de dyreste skybrudssikrings-projekter:

Anlæggelse af milliard-dyr skybrudssikring mod oversvømmelser – en tunnelboremaskine borer en 3,4 km lang skybrudstunnel, Damhusledningen – Danmarks længste – som skal føre vandmasserne væk fra Damhusåen ved Rødovre, Hvidovre og Valby. En lignende tunnelboremaskine arbejder nu ved Strandboulevarden på Østerbro: https://www.youtube.com/watch?v=pMwT3n3a7oU

Skybrudssikringen Damhusledningen – tunnelboremaskinen “Gro” graver den meget betydelige skybrudstunnel ved Sønderkær i Hvidovre – 2016https://www.youtube.com/watch?v=nC9nkRcb87g

Bemærk størrelsen af Danmarks største skybrudssikring – 2017https://www.youtube.com/watch?v=n2g6sM-q3YQ

Voldsomme orkaner lige efter hinanden

Decemberorkanen den 3. december 1999 indskrev sig i Danmarkshistorien som “Århundredets orkan”. Den forårsagede de sidste mange års dyreste ødelæggelser ved en vejrhændelse – tæt fulgt af skybruddet den 2. juli 2011 i København.

Men danmarkshistoriens voldsomste vindstød blev målt under den hidsige orkan “Allan” den 28. oktober 2013: Her målte man vindstød på 53,5 m/s, eller svarende til 192 km/t ! Dette var langt over orkan-grænsen, der begynder ved 28,5 m/s i mindst 10 minutter. Vindstødet blev målt på halvøen Kegnæs i Flensborg Fjord, syd for øen Als ved Sønderborg.

Det bemærkelsesværdige er, at langt de fleste orkaner i Danmark (kategori 4-storme) er indtruffet i de seneste år. Siden 1891 har Danmarks Meteorologiske institut målt alle storme og orkaner – men det er fra og med 80’erne at hyppigheden tiltager, og i de sidste 10 år er antallet af storme på det nærmeste eksploderet – se oversigten her: https://da.wikipedia.org/wiki/Vejrekstremer_i_Danmark

En stribe “100 års”-oversvømmelser i de indre danske farvande

Ved de indre danske kyster kom i 2013 den værste oversvømmelse siden 1872, og siden da har nye oversvømmelser – der tidligere ville være blevet betegnet som “100 års-hændelser” – som følge af kraftige storme afløst hinanden med korte mellemrum, og har overalt resulteret i digebyggeri eller strid om det.

Højvande i indre danske farvande efter stormen Urd i 2016

Video, der viser, hvordan Isefjorden steg 2 meter i 2013 og oversvømmede Holbæk https://www.youtube.com/watch?v=1MsOJjuRHHg

Klimatilpasnings-projekter mod oversvømmelser og skybrud

Denne stribe hidtil næsten “utænkelige” oversvømmelser ved de indre danske farvande har sat gang i digebyggerier mod stormflod som aldrig før. – Således har ingeniørfirmaet Niras i 2015 udarbejdet et forslag til et dige ved Køge i tilfælde af en oversvømmelse som en “1.000 års hændelse”. Hidtil har ingen i selv deres vildeste fantasi kunnet forestille sig en sådan tusindårs-hændelse ved en øst-vendt by som Køge, der ligger så tilsyneladende beskyttet ved den fredelige Køge Bugt. Men selv her er hidtil utænkelige oversvømmelser pludseligt ved at blive en ubehagelig mulighed! Samtidig forudser dige-projektet beskyttelse mod de store vandmasser fra Køge Å, som Køge by også skal beskyttes imod i tilfælde af oversvømmelse og lukning af å-slusen ud imod Køge Bugt.

En række byer ved de oversvømmelsestruede dele af landet ved de indre danske farvande har bygget diger og andre sikringsforanstaltninger. Andre steder har man opført store regnvandsbassiner, der kan opfange skybruds vældige vandmængder – f.eks. ved St. Vejleå syd for København ved Ishøj.

Se oversigten over de mange projekter mod oversvømmelser og skybrud: https://www.klimatilpasning.dk/kommuner/

Den værste tørke i årtier

Vådt, vådt, vådt – men for at føje spot til skade var tørken i 2018 den værste i årtier:

Tørken i 2018 var den værste i 99 år ifølge Danmarks Meteorologiske Institut: https://www.dmi.dk/nyheder/2018-nyeste/2018-det-mest-toerkeramte-aar-i-danmark-i-99-aar/

Oversvømmelser i et fjerntliggende land som Bangla Desh samt i en “fjern” fremtid er for mange mennesker endnu meget langt væk trods meteorologernes mange klima-advarsler – hvorimod de lokale oversvømmelser i lille Danmark er tæt på og til at tage at føle på. Dét har virkeligt gjort indtryk … ! Her er det unormale blevet helt normalt. Dét bliver der talt om i mange små hjem.

Bliv medlem af Internationale Socialister og deltag i klimakampen