HearSay HørtSagt – et flugtkatalog

FLUGT formidlet gennem kulturen. Flygtningesituationen i Europa og i resten af verden er brutal og fuld af umenneskelige historier. Vældet af beretninger og politiske vinklinger kan gøre enhver udmattet. Via 90 måder at skrive om flygtningesituationen på –  med 500 tags, 400 tekster samt lyd, video og links til baggrundsstof – undersøger flugtkataloget “HearSay HørtSagt”, om digte kan være en vej til at holde et fokus og holde stoffet i live. 

katalog-siden finder du en liste over samtlige kategorier. Den kan du bruge som indgang til at dykke ned i digtene – digtet STØJFRONT (se forneden) findes fx i kategorien OVERSKRIFT (at inddrage og sammenstille overskrifter fra diverse nyhedsmedier som en måde at afspejle tendenser, sprogbrug, modstridende dagsordener, udvikling i opfattelse mm.)

Du kan også i stedet begynde med video- og lydfiler eller med et emneord, der interesserer dig. 

HearSay er en online-bog frem for en bog trykt på papir – den er nemlig ligesom flygtningesituationen et værk uden én entydig fortælling og uden nogen velordnet rækkefølge, fordi der ikke ER nogen logisk begyndelse og ingen forventelig afslutning på den såkaldte flygtningesituation. HearSay dikterer ikke en fast begyndelse eller slutning, men lader hver læser kreere sin egen unikke bog ved at lytte og læse og hoppe mellem kategorier og tags systematisk eller tilfældigt og dvæle der, hvor noget vækker genklang.

Cindy Linn Brown og Kenneth Krabat. Foto: Eget foto.

Bag bogen står digterduoen Cindy Lynn Brown og Kenneth Krabat, der har arbejdet på projektet i årene 2017 til 2022, oprindeligt inspireret af en udstilling med håndtegnede kort over flugtruter på et kunstmuseum i Ljubljana i Slovenien og ikke mindst af danske politikeres hjerteforladte håndtering af situationen lige siden de syriske flygtninge gik på motorvejen i 2015 og op til i dag. 

Kan læseren se sin rute gennem flugtkataloget som spejling af en flygtende i bevægelse fra personlig katastrofe mod sikkerhed, er vi glade.

Inspirerer materialet til egen større åbenhed og forståelse, til frivilligt arbejde, til kunst, til påvirkning af politikere og andre, har arbejdet ikke været forgæves.

Hvor tal bliver til mennesker

Flugt Museum – Refugee Museum of Denmark

Et museum, der ikke kun handler om fortiden, men som i høj grad også må siges at været et museum om og til samtiden – til eftertanke og refleksion!

Med udgangspunkt i FN’s definition på, hvad det vil sige at være flygtning, kommer du med på en menneskelig rejse på tværs af tid og sted. Gennem interaktive elementer, film, lyd og genstande møder du de mennesker, der har måttet sige farvel til alt det, de kender, og drage på flugt. Du følger dem på flugten videre til ankomsten til Danmark frem til drømmen om en ny fremtid, et muligt nyt hjem men også usikkerhed og savn.

Det nye flugtmuseeum i Oksbøl. Foto. Museeums hjemmeside

Verden oplever i disse år de største flygtningestrømme nogensinde. Krig og forfølgelse driver mennesker på flugt mod overlevelse, sikkerhed og nye hjem. Stærke billeder fylder i medierne, meninger flyver mellem politikere, og debatten er allestedsnærværende. Derfor er det ikke kun tidligere tiders flygtninge, man vil møde i FLUGT. Det er også de flygtninge, der er kommet til Danmark i nyere tid fra blandt andet Vietnam, Ungarn, Afghanistan, Syrien og Ukraine.

I udstillingen bliver de store tal og statistikker vedkommende ved at formidle det enkelte menneskes historie. Et menneske med familie, venner, arbejde, fritidsinteresser og – frem for alt – drømme og håb for fremtiden.

På din vej gennem udstillingerne og de enkelte historier kommer du til at bevæge dig fra krig og flugt til mulig sikkerhed, hverdag og (måske) frem til et nyt hjem. Udstillingerne giver desuden perspektiv på, hvordan det at modtage store flygtningestrømme opleves som modtagerland. Alle historier foregår på tværs af tid og sted.

https://flugtmuseum.dk 

Støjfront

Støjberg synes der er huller i grænsekontrollen

Støjberg synes terrorgrupper udnytter huller

Støjberg vil forlænge grænsekontrol

Støjberg bruger Mohammedtegning som baggrund på sin Ipad

Støjberg elsker Cola

Støjberg fejrer stramninger med kage 

Støjberg synes borgerne skal anmelde pizzeriaer 

Støjberg synes ikke om underlige baglokaler 

Støjberg synes ikke det nytter noget at sultestrejke

Støjberg vil ikke hjælpe fyrede gravide 

Støjberg vil fokusere på kvinder langt fra arbejdsmarkedet 

Folk elsker den moderlige Støjberg

Støjberg skal forklare ulovlig adskillelse af asylpar 

Nye danskere skal give hånd til Støjberg

Støjberg synes fortalere for Kvinfos mentorordning er ude på et overdrev

Støjberg synes ikke flygtninge kan forvente fuld løn

Støjberg hader millimeterretfærdighed 

Støjberg ansøger om partibogstavet Æ

Støjbergs nye parti er en håndgranat ind i det borgerlige Danmark

Støjberg forstår ikke hvorfor man hylder indvandrere i job

Støjberg vil styre dommere i retning af flere udvisninger 

Støjberg synes 64 procent af danske muslimer vil slå hul på fundamentet

Støjberg lukker for særligt udsatte flygtninge

Støjberg  synes der brug for et pusterum

Støjberg afgiver forkerte svar

Støjberg fraskriver sig ansvar 

Støjberg giver folketinget forkerte oplysninger 

Støjberg synes partshøring er vanskelig jura 

Støjberg synes aldrig man kan blive dansker hvis man lyver

Støjberg synes det er helt rimeligt at beslaglægge smykker og værdigenstande

Støjberg synes dansk lov står over menneskerettighederne 

Støjberg afsoner nu sin dom med fodlænke

Støjberg retter ikke et komma

Støjberg tror ikke på skadet omdømme 

Støjberg synes det er bedre for dem at rejse 

Støjberg synes det er bedre for os hvis de rejser igen