Palæstina-initiativer – Hvad kan man gøre?

Siden oktober 2023 har millioner af mennesker været på gaden i solidaritet med palæstinenserne og for at presse magthaverne til at stoppe deres opbakning til den israelske stat.

Demonstrationer og store aktioner er vigtige for bevægelsen mod folkemordet og for et frit Palæstina, men de kan ikke stå alene.

Vi skal organisere os på vores arbejdspladser, uddannelsessteder og i lokalsamfundet for sammen at kunne øge presset på den herskende klasse og styrke modstanden mod den imperialistiske verdensorden, der afføder alle de krige og massakrer, vi er vidne til.

Flere steder er folk begyndt at tage de næste, nødvendige skridt – her kan du læse om nogle af dem.

På universiteterne

Asta Lund, med stifter af solidaritets gruppen på SDU i Odense, demonstrerer i Odense.

På Syddansk Universitet i Odense har studerende dannet Initiativet for et frit Palæstina SDU. Asta Lund Iversen, studerende og medstifter af gruppen, beskriver gruppens arbejde:

”Grundstenene blev lagt under en fredelig aktion på SDU i november 2023. Her stillede vi op ved hovedindgangen med skilte og bannere for at gøre studerende og ansatte opmærksomme på den voldsomme situation, der udspiller sig i Gaza.

Målet har været at skabe et trygt og demokratisk rum, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål og ytre holdninger. Vores ubetingede solidaritet med de palæstinensere, der befinder sig i, hvad UNICEF betegner som ”helvede på jord”, er dog ikke til diskussion.

Vi kan ikke flytte bjerge, men vi kan møde hinanden i håb og handling. På en stor institution som SDU har vi også den fordel, at vi er mange studerende samlet under samme tag. Vi kan derfor bringe en mangfoldig palette af styrker sammen. Mange studerende før os har kæmpet for studenterdemokrati og medindflydelse. Det skal vi holde fast i og må aldrig tages for givet!”

Mille Mortensen. Eget foto

På Aarhus Universitet har studerende stiftet gruppen PSA (Palestine Solidarity Action – Århus). Gruppen har udviklet sig til at række bredere ud end universitetet. Mille Mortensen, som er aktiv i gruppen, skriver bl.a.:

“Som studerende har vi et ønske om, at de institutioner som vi hører under, lever op til en etisk standard vi kan stå inde for. Derfor ønsker vi netop også, at uddannelsesinstitutionerne stopper samarbejdet med firmaer såsom Terma, som bidrager til de F-35 fly, som på nuværende tidspunkt bomber Gazas befolkning. Vi ønsker i sidste ende, at de uddannelsesinstitutioner, som vi tilhører, grundlæggende set er i overensstemmelse med vores egne værdier. Vi mener også, at vi har en unik mulighed for mobilisering af aktivistisk arbejde som studerende – historisk set har studenterbevægelser haft en essentiel rolle i solidaritetsarbejde og kampen mod krigsførelse og undertrykkende regimer, både i Danmark og internationalt.”

Faglige initiativer

Den 2. marts blev første stormøde i det nystartede Fagligt Palæstina Solidaritetsnetværk afholdt. På mødet blev der brainstormet på konkret handling inden for fagbevægelsen, og de deltagende blev enige om et grundlag, hvori der blandt andet står:

”Fagbevægelsen bygger på international solidaritet, ud fra erkendelsen af, at vi sammen er stærkere. Norges hovedorganisation har allerede taget skridtet og opfordrer til internationalt boykot af Israel. Krig og undertrykkelse rammer især arbejderne, hvilket også er tilfældet i Palæstina.

Faglige aktive til støtte for et frit Palæstina samlet til møde d. 2. marts i 3F’s lokaler i Valby. Foto: Anna Wolf

Vores palæstinensiske søsterfagforeninger har gentagne gange kommet med opråb om solidaritet og specifikt peget på at sætte en stopper for våbenhandlen. Det kan vi ikke tillade os at ignorere.

Vi nægter at se passivt til, mens vores palæstinensiske kolleger dræbes, bliver fordrevet og undertrykt.

Alle fortjener et godt liv, det gælder også palæstinenserne.

Vi opfordrer derfor toppen af dansk fagbevægelse til at træde i karakter. Fagbevægelsen har historisk handlet og sagt fra over for uretfærdigheder, og det må vi også gøre nu.”

IOdense Lærerforening har tre medlemmer allerede lagt op til debat om Palæstina på lærernes generalforsamling d. 8. marts. Et af de tre medlemmer er Lene Junker, og hun skriver om initiativet:

”Solidaritetsbevægelsen startede på gaden og fortsætter på gaderne verden over, hvilket er vigtigt og nødvendigt, men slet ikke nok. Det gælder om at bringe debat og solidaritet længere ud i samfundet, hvor mennesker har deres hverdag. Arbejdspladser og fagforeninger er der, hvor almindelige mennesker samles, så vi er tre lærere i Odense, som har skrevet en kort udtalelse, som vi ønsker til debat på vores generalforsamling. Vi vil gerne have vores kollegaer til at forholde sig til det folkemord, som foregår for øjnene af os. Vi ønsker også at den danske regering arbejder for en våbenhvile, og vi håber at lærerne i Odense vil være med til at opfordre den til det.”

Lokal aktivisme 

En anden måde, man kan organisere sig på, kan være i sit lokalområde. I Brønshøj i København er der blevet stiftet en gruppe ved navn Aktiv for Palæstina, som har planer om lokale initiativer som debatmøder, flyeruddeling og fælles afgang til demoer. Gruppen skriver bl.a. i sin flyer:

”Aktiv for Palæstina ønsker at samle alle i Tingbjerg, Husum og Brønshøj, som står i solidaritet med palæstinenserne og mod den israelske stats folkedrab.

Vi mener, at vi må organisere os lokalt for at drive bevægelsen for våbenhvile, boykot af Israel og et frit Palæstina videre. I Brønshøj, Husum og Tingbjerg kan vi sætte et eksempel ved at stå stærkt og mangfoldigt for lokal handling.”

Hvad kan man gøre?

I Internationale Socialister vil vi gerne opfordre alle til at organisere sig i bevægelsen for Palæstina – enten i eksisterende initiativer eller ved at danne nye, hvor man har sin dagligdag. Man kan blive en del af de ovennævnte initiativer ved at kontakte: 

Facebook-sider/grupper:

Initiativet for et frit Palæstina SDU

Palestinian Solidarity Action – Aarhus

Aktiv for Palæstina – Brønshøj, Husum & Tingbjerg

Fagligt Palæstina Solidaritetsnetværk: send en mail med navn, fagforening og hvor i landet, du bor, til fagligtpalsolinetvaerk@gmail.com