Sikre flugtruter for flygtninge – stop pushbacks ved Europas grænser – nej til Fort Europa

Den 14. juni er der internationale aktioner og demonstrationer på ét årsdagen for skibsforliset ved Pylos/Grækenland. I Lalamousa, Pakistan samles familier til ofrene. Der er demonstrationer i 9 græske byer og aktioner foran de græske ambassader i Paris, London, Berlin, Haag, Barcelona, Warszawa og København.

Denne artikel blev først bragt i Solidaritet d. 7. juni 2024.

Det sker hele tiden – og trækker ingen overskrifter længere – faldefærdige småskibe fyldt med flygtninge, som kæntrer og synker til bunds i Middelhavet. Adrianas forlis den 14. juni 2023 gav dog genlyd i såvel internationale som  danske medier

Over seks hundrede familier i Pakistan, Egypten, Syrien and Palæstina sørger over tabet af deres kære, som var ombord på skibet Adriana og endte deres liv på bunden af Middelhavet ud for den græske kyst ved Pylos den 14. juni 2023, som det fremgår af denne video.

Men Adrianas forlis ved Pylos i Grækenland den 14. juni 2023 bliver ikke glemt. På etårsdagen,  den 14. juni 2024 planlægger Amnesty International og World Against Racism and Fascism en international aktionsdag med demonstrationer i Athen og aktioner ved græske ambassader i mange europæiske hovedstæder, også i København, arrangeret af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination

 

Takket være Amnesty International og Human Rights Watch kom der i december 2023 en rapport, som byggede på interviews med de overlevende og de ansvarlige græske myndigheder samt EU’s agentur Frontex.

Rapporten afslører, at den græske kystvagt og Frontex observerede skibet med 750 passagerer i 16 timer den 13. juni 2023 uden at igangsætte den redningsindsats, som de er forpligtet til overfor mennesker i havsnød. 

Da den græske kystvagt endelig nærmede sig skibet, forsøgte de at slæbe det ud på havet igen. Det fik skibet til at kæntre og synke.Kun 104 overlevede og der blev fundet 82 lig.. Resten forsvandt på havets bund.

Kort efter fængslede de græske myndigheder ni af de overlevende og anklagede dem for menneskesmugling.

Frikendt

Først den 21. maj kom de for en domstol, hvor der var Protester foran retten. De blev alle frikendt.

Sagen vakte stor opstandelse i Grækenland. Keerfa, som er en del af World Against Racism and Fascism kontaktede de overlevende, støttede dem og organiserede dem, så de fik en stemme. Sammen fik de kontakt til mange af de overlevendes familier rundt omkring i verden. De overlevendes fortællinger spiller også en central rolle i Amnestys rapport.

Det er ikke første gang at den græske kystvagt og Frontex er anklaget for disse push backs. Men indtil nu er anklagerne endt med store overskrifter i medierne og langsomt arbejdende komiteer, som er ved at undersøge de nærmere omstændigheder. Men her står vi med  Amnesty Internationals rapport, de overlevende og familier til ofrenes netværk samt  stærke civile kræfter, som kræver retfærdighed for ofrene og de ansvarlige stillet til ansvar.

Forbrydelser

Vi må sætte en stopper for de forbrydelser, som foregår ved Europas grænser. Flygtninge er velkomne og vi skal sikre dem deres rettigheder gennem sikre flugtruter i stedet for at forfølge dem.

EU indgik i december en ny asylpagt. Den institutionaliserer EU’s nuværende praksis; via Frontex og pushbacks samt økonomisk støtte til Tyrkiet, Tunesien, Egypten, at stoppe flygtninge og migranter. 

Derfor er den internationale aktionsdag den 14. juni også en aktion mod EU´s asylpagt. Selvom den er vedtaget, er det nødvendigt fortsat at kæmpe imod den hver eneste gang flygtninges ret til at søge asyl forhindres. 

Vær en del af den internationale protest:

Vær med i vores protest den 14. juni foran den græske ambassade i København 

Vær med til at kæmpe for en fair flygtningepolitik i Danmark og i EU:

Vær med til Debat: Fort Europa den 16. juni