Stå sammen mod alle former for racisme

I mere end ti år har medlemmer af Internationale Socialister deltaget i opbygningen af brede antiracistiske netværk i København, Aarhus og Odense. Og vi har været med til at oprette Racismefri By-grupper i de tre byer. Disse og andre er samlet i Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination.

Der er nu gang i planlægning af demonstrationer, debatmøder og koncerter mv. i  København, Aarhus, Odense og Svendborg.

Det sker på et tidspunkt, hvor islamofobien og den israelske regerings racisme overfor palæstinenserne er fyldt med et åbenlyst had og en brutalitet, som er uden sidestykke i nutiden. Det sker også samtidig med at Israel og deres venner stempler al kritik af Israel som antisemitisk.

World against Racism and Fascism

“I en verden præget af oprustning, krige, klimakollaps, økonomisk krise og ulighed intensiverer alle regeringer racismen for at aflede modstanden mod deres politik og splitte vores solidaritet og sammenhold. 

I den nuværende internationale kontekst er det afgørende, at vi opbygger en fælles modstand mod islamofobi og antisemitisme. Det er på tide at mobilisere det antiracistiske flertal. Vi skal sammen stå op mod racisme og fascisme.

Der kan være massemodstand mod racisme og fascisme, hvilket vi har set på forskellige tidspunkter i mange forskellige lande. De enorme protester mod det yderste højre i Tyskland og Østrig og mod den nye racistiske lov i Frankrig er et nyt og imponerende eksempel på dette. 

Selv nu må det yderste højre lyve for at vinde stemmer; selv nu accepterer de fleste mennesker ikke deres hadpolitik.”

Ovenstående er et uddrag af den internationale erklæring om 16. marts, FN’s internationale dag mod racisme og diskrimination udsendt af World Against Racism and Fascism netværket og underskrevet af Fællesinitiativet mod Racisme og Diskrimination. 

Hvor kommer racismen fra?

Racismen er som en gift, der splitter os, gør os bange for hinanden og forhindrer os i at stå sammen. 

Også Danmark deltog i slavehandelen fra 1660’erne til begyndelsen af 1800-tallet og transporterede omkring 111.000 afrikanere over Atlanten under umenneskelige forhold. 

Den herskende klasse, som bestod af den enevældige konge, skibsredere, købmænd og pengemænd, gjorde Danmark til en kolonimagt i Indien, Afrika, Caribiske Øer og Grønland. 

Racismen er som en gift, der splitter os, gør os bange for hinanden og forhindrer os i at stå sammen

Lene Junker

Dengang (som nu) handlede det om at kunne sælge sine egne varer, udnytte billig eller gratis arbejdskraft og råvarer for at berige en lille elite. Den officielle historieskrivning har givet det et pænt navn, “Trekantshandel”.

Befolkningen i Danmark blev ikke spurgt, og fik heller ikke del i rovet. Den fik kun fortællingen om de barbariske slavegjorte væsener og om det gode ved at tvangskristne dem. 

Her starter den systemiske racisme mod alle oprindelige befolkninger, efterhånden som Danmark og andre europæiske kolonimagter drog ud og røvede deres lande og ressourcer og smadrede det meste af deres kultur og levevis.

Senere blev racismen “forfinet” efterhånden som de slavegjorte gjorde oprør. “Del og hersk” blev kolonimagternes foretrukne redskab til lettere at kunne bevare deres kontrol og magt og legitimere den brutale undertrykkelse.

Slavehandlen og koloniseringen dannede grundlaget for kapitalismen og de racistiske fortællinger/myter forblev kapitalismens nyttige redskaber gennem tiden. 

Sådan er det stadig i det 21. århundrede

Racismen i det 21. århundrede handler om at skabe syndebukke for de kriser og problemer, som dybest set er skabt af kapitalismen. 

Her står muslimerne som de klare vindere af prisen som den største syndebuk. Det betyder ikke, at alle andre former for racisme ikke finder sted, ikke er alvorlige og skal stoppes.

Med angrebet  på World Trade Center angrebet i 2001 blev islamofobien mainstream. USA og Vesten benyttede chancen til at få bedre kontrol med Mellemøsten, især dens olie, som et nødvendigt skridt for at sikre sin fortsatte verdensdominans. 

Racismen i det 21. århundrede handler om at skabe syndebukke for de kriser og problemer, som dybest set er skabt af kapitalismen

Citat: Lene Junker

Alle verdens muslimer blev stemplet som potentielle terrorister, da USA’s tidligere ven, Osama Bin Laden, tog ansvaret for angrebet. Frem for at jagte ham, invaderede USA og venner både Afghanistan og Irak i perioden mellem 2001 og 2021. Angrebs- og erobringskrige skal retfærdiggøres. Og racismen og islamofobien gik som en rød tråd i kampen mod terrorismen.

Krigene byggede på løgne, som i dag er afsløret. Men ingen politiske ledere er blevet gjort ansvarlige for at have smadret Afghanistan og Irak, dræbt millioner af mennesker og sendt endnu flere på flugt. Islamofobien står tilbage og lever i bedste velgående.

I dag er det ikke i så høj grad fra terrorisme, truslen udpeges, men primært fra de mere end 100 millioner flygtninge, som er et resultat af krigene og ødelæggelserne samt det klimakaos, som især udspiller sig i det globale syd.

Den politiske debat har flyttet sig således, at hvor man i starten af dette århunderede “kun” havde åbenlyse racister på den yderste højrefløj, så er racismen blevet mainstream og har nu også hjemme i midterpartierne, ligesom den har sat sig igennem som diskriminerende lovgivning. Ghettoloven og det såkaldte paradigmeskifte er de mest alvorlige eksempler på statsracisme og diskrimination i Danmark.

Ny asylpagt i EU blev indgået i december i enighed. Den ligger på linje med EU’s nuværende praksis; via Frontex og pushbacks samt økonomisk støtte til Tyrkiet, Tunesien og Egypten at stoppe flygtninge og migranter. Amnesty Internationals EU-kontor vurderer, at “Aftalens sandsynlige resultat vil blive flere lidelser på alle dele af en asylansøgers rejse til Europa”.

Den yderste højrefløj og fascismen i Europa

Dette har så igen givet den yderste højrefløj og fascismen mere vind i sejlene. Teorier som “Den store udskiftning” breder sig og benyttes flittigt af Dansk Folkeparti og Generation Identitær, ligesom vi ser flere og flere eksempler på “enkeltbilletter” til Mellemøsten eller sagt på en “pænere” måde, remigration.

Hardcore fascister er en stor og åbenlys del af Alternative für Deutschland. Andre store partier, som Fratelli d’Italia med Meloni i spidsen, Rassemblement National med Marine Le Pen i Frankrig, Freiheitliche Partei Österreichs, Vox i Spanien og Sverigedemokraterna er alle vokset ud af de gamle fascistpartier. 

De står uhyggelig stærkt parlamentarisk i øjeblikket. De sætter en højreradikal og nationalistisk dagsorden, først og fremmest mod flygtninge og migranter. Men de går også til angreb på kvinderettigheder, LGBT+ rettigheder og klimaaktivister.

Ved EU-parlamentsvalget i 2014 fik den yderste højrefløj sit gennembrud. De gik yderligere frem i 2020 og meget tyder på, at de vil blive endnu stærkere efter EU-parlamentsvalget den 9. juni 2024.

Bliv aktiv mod racisme

Der er brug for en stærk og bred anti-racistisk og anti-fascistisk kampagne i forbindelse med EU-parlamentsvalget den 9. juni i år for at stoppe den yderste højrefløj og fascismen.

Deltag i FN’s internationale dag mod racisme den 16. marts og 24. marts. Involver dig aktivt i Racismefri By-grupperne i København, Aarhus og Odense og fortsæt kampen mod alle former for racisme og diskrimination.