Vi ses på gaden den 18. marts i København, Aarhus, Odense og Svendborg

Tjek de forskellige events her 

Carla Naur Nørremølle. Foto: Charlie Lywood

Carla Naur Nørremølle fra Racismefri By – København for Mangfoldighed skriver:

Vi holder koncert/demonstration d. 18. marts i anledningen af FN’s internationale dag mod racisme og diskrimination (d. 21. marts). 

Aktionen er arrangeret af Racismefri by – København for Mangfoldighed i samarbejde med en række andre antiracistiske grupper i København. Vi tager inspiration fra bevægelsen “Love Music Hate Racism” og viser, hvordan antiracisme kommer til udtryk i musikken. 

Vi mødes kl. 14 på Blågårds Plads på Nørrebro til musik og taler fra en række dygtige antiracistiske musikere og aktivister, som vil sørge for, at vi både får danset og råbt kampråb. 

Blandt indslagene er den politiske rapper Sanganee, sangeren Kadikadizza Katrine, Det internationale kvindekor Verdens Sirener, aktivist Kaloua Digbeu-Larsen og formand for Frie Grønne Sikandar Siddique – og der er flere på vej. 

Kom og vær med til at støtte den antiracistiske kamp i København og sammen mærke solidariteten gennem musikken! 

Konni Nørlem (eget billede).

Konni Nørlem fra Racismefri By – Aarhus for Mangfoldighed skriver:

I Aarhus er vi også i fuld gang med at planlægge markeringen af FN’s Internationale dag mod Racisme d. 18. marts. Vi starter med et demonstrations møde kl. 12.00-13.30 på Klostertorvet. Her kommer talerne og indslagene til at afspejle den racisme og diskrimination, vi oplever forskellige steder i samfundet: 

Tvangsspredning af beboere med etnisk minoritetsbaggrund i bestemte boligområder, diskrimination mod jobansøgere med etnisk minoritetsbaggrund og den kyniske og inhumane udlændinge- og flygtningepolitik, hvor der foregår en systematisk diskrimination og dehumanisering af flygtninge med såkaldt ”ikke-vestlig” baggrund.

Samme dag kl. 14.00 – 15.30 afholder vi et offentligt debatmøde om faren fra det yderste højre med oplæg fra Anne Jessen fra Demos. Vi har gennem de senere år været vidne til en markant højredrejning fra mange af folketingets partier – såvel ideologisk som politisk. Nationalisme og en fjendtlig og stigmatiserende retorik over for flygtninge og etniske minoriteter er blevet hverdagskost. Dermed er der også en reel fare for, at det yderste højre/fascistiske partier får mulighed for at bygge sig op i ly af højredrejningen. 

Asbjørn Valhøj. Foto: Eget billede

Asbjørn Valhøj fra Racismefri By – Odense for Mangfoldighed skriver:

Siden starten af februar har vi været på gaden og på skoler med flyers og plakater for at sprede budskabet om vores antiracistiske dag den 18. marts.

Vi starter dagen med demonstration kl. 12 på Flakhaven, og marcherer rundt i byen til Ungdomshuset. Her viser den syriske Kulturforening “Finjan” filmen “Warfare in the Air”. Så er der foredrag med Michala Bendixen fra Refugees Welcome, som Mellemfolkeligt Samvirkes debatcafé “Kafé Kloden” står for. Fra kl. 20 starter vores Love Music – Hate Racism koncert i samarbejde med en mange forskellige frivillige musikere og Ungdomshuset. På den måde markerer vi vores modstand mod det racistiske samfund vi lever i, og viser solidaritet med flygtninge og etniske minoriteter i vores land. Vi viser også, at der findes et alternativ, som bygger på mangfoldighed, tolerance og solidaritet.

Racismefri By – Odense for Mangfoldighed inviterer alle antiracister og flygtningevenner til at deltage.

Anti-racistisk netværk i Svendborg ved en tidligere lejlighed. Foro: Facebook

Karin Jørgensen fra Antiracistisk Netværk i Svendborg skriver:                        

FN’s dag mod racisme markeres i Svendborg d. 18. marts. FN’s dag mod racisme har baggrund i Sharpeville massakren, der fandt sted i Sydafrika i 1960 under en fredelig demonstration imod apartheid. Dagen blev oprettet for at starte en global kamp mod apartheid og racisme.

ARN Svendborg markerer dagen på Gerrits Plads kl. 12-14 med en manifestation af vores håb om fælles kamp mod racisme og diskrimination i Danmark. 

Vi kalder til modstand mod højredrejningen i samfundet, strukturel racisme og diskrimination af enkeltpersoner og befolkningsgrupper under parolerne “Sammen mod racisme” og “Mod udvisninger og forskelsbehandling af mennesker i Danmark”. DJ Salty indleder med iransk og arabisk musik. Derefter taler forfatter Pia Sigmund fra Bedsteforældre for Asyl, Käthe Lund – sektorformand i FOA, i bestyrelsen for FH og medlem af Integrationsrådet og Reza Javid fra Odense, folketingskandidat for Enhedslisten. Guitarist Kurt Mortensen spiller mellem talerne og til fællessang.