Stå sammen mod alle former for racisme og den voksende fascisme den 18. marts

Siden Lars Løkkes nytårstale i 2018, hvor udsatte boligområder blev omtalt som sorte huller i Danmarkskortet, er racismen og diskriminationen systematisk blevet forværret igennem lovgivningen og den altid latente muslim-bashing.

Senere samme år blev paradigmeskiftet søsat. Det sætter forskelsbehandlingen i system både hvad angår rettigheder og økonomi. Det har fokus på hjemrejse i stedet for integration. Paradigmeskiftet er Inger Støjbergs værk, men det blev støttet af DF og Socialdemokratiet. Konsekvenserne af både ghettoloven og paradigmeskiftet viser sig nu i al sin gru: Gode billige boliger rives ned og mennesker tvangsflyttes. Mennesker ødelægges i udrejsecentrene og lever et liv uden håb og i konstant angst for at blive deporteret. Alle flygtninge kæmper hårdt for at opnå permanent opholdstilladelse i en konstant frygt for alligevel at miste den. Mange overlever på et prekært, sort eller gråt arbejdsmarked fordi “hjemrejseydelsen” er mindre end kontanthjælpen og leveomkostningerne steget.

EU ser stort på den grundlæggende ret til at søge asyl

Danmarks bidrag til Fort Europa. Foto: Wikimedia Creative Commons

Der udfoldes enorme anstrengelser for at forhindre flygtninge i at kunne søge asyl i Danmark og i EU. Den socialdemokratiske regerings Rwanda-projekt er sat på pause. I stedet vil regeringen arbejde for et modtagecenter uden for Europa i samarbejde med EU eller en række andre lande.

På EU topmødet den 9. februar var der flertal for, at EU forstærker sine grænser med flere hegn og mure og mere overvågning og registrering. Det udfordrer retten til at søge asyl og dermed de demokratiske værdier og menneskerettigheder, som er nedfældet i EU-traktaterne. 

Næsten en million flygtninge har søgt asyl i EU i 2022. Det er på niveau med 2015-16. Dertil kommer fire millioner ukrainske flygtninge. Sympatien med de ukrainske flygtninge er desværre ikke smittet af på resten af verdens flygtninge.

Sammen mod den voksende fascisme

Den systematiske racisme og diskrimination fra regeringers og staters side giver plads til at den yderste højrefløj, og fascismen kan vokse. Det har vi bl.a. set i Frankrig med Le Pens Rassemblement National, med Sverigedemokraterna og sidst i Italien, hvor Meloni og fascisterne i Fratelli d’Italia er kommet til magten.

Den systematiske racisme og diskrimination fra regeringers og staters side giver plads til at den yderste højrefløj, og fascismen kan vokse

Citat: Lene Junker

Det betyder ikke, at vi står overfor en traditionel fascistisk magtovertagelse i Italien eller andre steder. Lige nu følger de alle en parlamentarisk strategi, som giver politisk magt og fodfæste i statsapparatet, hvorfra de kan forfølge deres højreradikale politik, som er fjendtlig over for fagforeninger, flygtninge, kvinder, og transpersoner, men særdeles venlig overfor olieindustrien.

Racismen er indbygget i kapitalismen

Magthaverne har brug for racismen for at splitte os. Derfor bruges de etniske minoriteter som syndebukke og fjendebilleder, der kan aflede fokus fra de centrale problemer, som hele arbejderklassen står i, og modvirke en fælles kamp for en mere retfærdig og lige fordeling af værdierne i samfundet. Endelig bruges de også meget belejligt som billig arbejdskraft og løntrykkere.

Solidaritet er vores alternativ

Derfor må arbejderklassens stærkeste våben, solidariteten, også være omdrejningspunktet for kampen mod racismen. Det gælder på arbejdspladser og i fagforeninger såvel som på skoler og uddannelsessteder. Og det gælder i byer og i boligområderne. Afviste flygtninge eller tidligere kriminelle, som har udstået deres straf, skal ikke lukkes inde i “udrejsecentre” eller flygtningefængsler uden rettigheder og muligheder for en menneskeværdig tilværelse. Og det gælder selvfølgelig også verdens 100 millioner flygtninge og fordrevne uden for landets grænser – uanset om de flygter på grund af krig, undertrykkelse, klimakatastrofer eller en kombination af disse.

Se om demonstrationer i Danmark.

Se om demonstrationer i resten af verden.