Bekæmp den forbandede regering

Den ekstreme midte slår til igen: SVM-regeringen er klar til at gå til angreb på lønmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, studerende og de etniske minoriteter. Kort sagt hele arbejderklassen.

Billede tekst: Vores fridag er ikke til salg. Foto Ole.V.Wagner

Især forslaget om at fjerne en fridag og forringe seniorpensionen demonstrerer en total foragt for almindelige arbejdere på gulvet, og for fagbevægelsen som helhed. Den signalerer samtidig, at den ikke tiltror arbejderklassen eller fagtoppen evnen og viljen til at slå tilbage. 

Det er en åben krigserklæring, som da også har provokeret fagtoppen i en sådan grad, at den har taget til genmæle, og Mona Striib fra FOA truer med at anbefale at stemme nej til OK23. Måske lytter regeringen, men det er længe siden, at fagbevægelse er blevet taget med på råd, og skarpe ord skræmmer ingen. Så det springende punkt bliver, om fagbureaukratiet FH rent faktisk vil sætte foden ned, gøre det til et kampspørgsmål og indkalde til en landsdækkende protestdag, præcis som det britiske TUC gør den 1. februar.

Den ekstreme midte slår til igen: SVM-regeringen er klar til at gå til angreb på lønmodtagere, kontanthjælpsmodtagere, studerende og de etniske minoriteter. Kort sagt hele arbejderklassen

Citat: Internationale Socialister

Det vil mobilisere og undersstrege kampviljen op til OK23. Her tegner forsvaret af reallønnen og en forhøjelse af mindstelønnen til at blive de centrale krav. – Sidste gang strejkevåbnet blev brugt, var da piloterne i Dansk Metal satte foden ned og tvang SAS til at lave en acceptabel overenskomst i sommeren 2022. 

Bededagstyveri

Regeringen har gjort støtte til tyveriet af Store Bededag til en betingelse for at være med i det nye forsvarsforlig, som skal virke fra 2024. Hverken Liberal Alliance, Radikale eller SF har været afvisende, hvorimod Konservative og DF slår sig i tøjret. Regeringen spiller åbenlyst på frygten for Rusland og krigen i Ukraine og gør det til et centralt element i  “nødvendighedens politik” 2023.

Hver gang Socialdemokratiet går til højre, oplever mange det forståeligt nok som et svigt. Men det er sket igen og igen gennem tiden. Socialdemokratiet er et borgerligt arbejderparti, som vil en fredelig sameksistens med kapitalismen, koste hvad det vil. Kun betydelig utilfredshed, uro og modstand i arbejderklassen kan rokke ved det.

Overalt i Europa går magthaverne og deres politiske venner til angreb på arbejderklassen som helhed. Derfor oplevede vi i slutningen af 2022 en omfattende strejkebølge, som ser ud til at fortsætte ind i 2023. 

Strejkebølge

Vi vil arbejde for, at denne strejkebølge snart skyller ind over Danmark.

SVM-regeringen angriber alle og Dansk Industri  står klar til en konfrontation omkring lønnen ved OK23. Arbejderklassen står over for angreb over en bred kam, som kræver et fælles og samlet modsvar – en aktiv storstrejke.

Socialisters opgaver nu er, at støtte alle tendenser til modstand og kamp, og i den proces også gøde jorden for en ny antikapitalistisk venstrefløj. – Hvis du ikke er organiseret socialist, så start med at melde dig ind i Internationale Socialister.