OK 24 – strukturkommité og trepartsforhandlinger om lønløft

Som plaster på såret, efter regeringsindgrebet, der stoppede sygeplejerskernes overenskomststrejke i 2021, blev der nedsat en "strukturkommité", som skulle analysere lønningerne i hele den offentlige sektor. Den afgav langt om længe sin rapport i foråret 2023.

Det forventelige resultat af rapporten var, at lønniveau og lønforskelle blev synliggjort. Endvidere dannede den grundlag for at fagtoppen endnu engang profilerede sine egne medlemmers interesser i stedet for at fremhæve, at lighed løfter alle.

Ved folketingsvalget i 2022 lykkedes det især sygeplejerskerne at sætte deres løn og arbejdsforhold på dagsordenen. Det fik den nye SVM regering til at love et ekstra lønløft på 3 mia kr. De 3 milliarder er finansieret ved nedskæringer på daginstitutioner, skoler, plejehjem, hospitaler og administration. Så endnu engang fodrer man hunden med dens egen hale og opmuntrer til et hundeslagsmål om halen.

Dette er ikke et opgør med uligeløn. Det er kun en brøkdel af de offentligt ansatte i de traditionelle kvindedominerede fag, der får del i de krummer der kommer fra finansministerens bord.

Der er tre afgørende forhold som socialister må have fokus på frem mod OK 24

Vi skal bakke op om de faglige ledere, som mobiliserer deres medlemmer og styrker fagforeningen op mod OK 24. Men vi skal rejse perspektivet om at hæve de lavestlønnede mest gennem lønstigning i kroner.

Ved overenskomstforhandlingerne i 2008 var kravet 5000 kroner om måneden, et opgør med tjenestemandsreformen og en pulje på fem milliarder. Vi strejkede os til 13 procent. Det gav 5000 til de højtlønnede, men ikke til de strejkende lavtlønnede. Nu er prisen steget til 10.000 kr.

Vi skal organisere os som faglige græsrødder for krav, der hæver de lavestlønnede mest gennem en lønstigning i kroner. Vi skal organisere os som den faglige venstrefløj, der har erkendt, at offentlige ansatte må slås kollektivt og forberede sig på at strejke for at vinde. Perspektivet er at kunne fortsætte kampen, selvom fagtoppen står af.

Regeringens økonomiske rammer må sprænges. Forårets aftaler mellem regeringen, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner er alt for snævre. Skattelettelser og oprustning er til gavn for de få. Vi må slås for velfærd for de mange.