SVM-regeringen – skab fælles modstand

Ved folketingets åbning den 3. oktober offentliggjorde tænketanken INVI (Institut for Vilde Problemer) sammen med Epinion en ny analyse, som viser, at andelen af mennesker med “meget lille” tillid til politikerne er steget fra 10% i 2019 til 22%. Yderligere 35% svarer, at de har “ret lille” tillid til regeringen.

Billede tekst: Banner ved “Nødråbs” demonstrationen ved Folketingets åbnning d. 3. oktober 2023. Foto: Charlie Lywood.

En helt ny meningsmåling fra Epinion viser også, at regeringen kun har opbakning fra 36.4% af vælgerne mod 50,1% i ved folketingsvalget i 2022. Det er et tab på 25 mandater.

Dette er et øjebliksbillede af den passive frustration og vrede, som er så udbredt. Alligevel var der nødråb, protester og demonstrationer på Christiansborg ved folketingets åbning. 

Et ‘Nødråb fra de kommunalt ansatte i Danmark’ slår fast, “at det slet og ret ikke er muligt at løfte velfærdsopgaverne ude i kommunerne”. Det er nu, hvor de enkelte kommuner lægger budget for 2024, at de nye nedskæringer bliver tydelige. Men grundlaget er Kommuneaftalen for 2024. Samtidig forhindrer budgetloven kommunerne i at bruge de i alt 60 mia. kr., de har på kistebunden.

Et ‘Nødråb fra de kommunalt ansatte i Danmark’ slår fast, “at det slet og ret ikke er muligt at løfte velfærdsopgaverne ude i kommunerne”

Citat: Internationale Socialister

Både Socialdemokratiets og Venstres baglande har protesteret mod de kommende forringelser samtidig med, at regeringen planlægger nye skattelettelser. Også klimabevægelsen demonstrerede ved folketingets åbning med krav om, at Klimaloven overholdes. De udtaler: “Vi vandt klimaloven i 2019 gennem et borgerforslag og et folkeligt pres. Desværre har det uafhængige Klimaråd nu påpeget tre gange, at Danmark ikke overholder klimaloven.”

Vi støtter op om både nødråb, protester og demonstrationer, fordi det samler os, der vil slås, viser vejen for andre og kan blive starten på større modstand og kampe. 

Fælles modstand mod regeringen

Et nyt folketingsår er lige begyndt. Regeringen fumler med både Arne Plus-pensionen, loven mod koranafbrændinger og klimapolitikken. 

De faglige organisationer slås stadigvæk for at bevare seniorpensionen. 

Klimapolitiske tiltag over for landbruget kan ikke udskydes længere. Men det ser sort ud for klimahandling, når regeringens præmis er, at den hverken må skade konkurrenceevnen eller eksporten. 

Finansloven ser ud til at glide ubesværet igennem, måske med et par lunser til partierne uden for regeringen, så de også stemmer for. Den er en fortsættelse af tidligere regeringers økonomiske politik:  Løkke, Thorning, Løkke, Frederiksen og nu SVM.

Socialister må organisere og mobilisere blandt græsrødderne på arbejdspladserne, på uddannelsesstederne og på gaden.

Vi ser frem til et efterår, hvor:

  • mobiliseringerne til de offentligt ansattes OK24 begynder at tage form
  • klimabevægelsens mange miljøer finder sammen
  • vi står fast på menneskerettighederne og solidariteten med verdens flygtninge
  • vi vil stå sammen mod racismen og den voksende fascisme
  • og hvor samlingen af de antikapitalistiske kræfter vil fortsætte