søndag, 26. maj, 2024

402

Lene Junkers tale til Palæstina demonstration 4.11.23 i Odense

Kære venner, kammerater, brødre og søstre Vi i Racisme Fri By, Odense støtter alle, som står op for deres rettigheder, for ligeværd og retfærdighed. Derfor...

Israel er en besættelses- og apartheid stat

Billede tekst: Israels massive bombning af Gaza City dræbte 1000'vis af mennesker. Foto: Naaman Omar, Wikimedia Dette projekt, som kun omfatter et mindretal af jøder...

OK 24 – strukturkommité og trepartsforhandlinger om lønløft

Det forventelige resultat af rapporten var, at lønniveau og lønforskelle blev synliggjort. Endvidere dannede den grundlag for at fagtoppen endnu engang profilerede sine egne...

Anmeldelse af Barbar [Tavshedens objekt]: ”jeg rækker ud til dig jeg skælder ud på”

Amina Elmi forstår at tematisere det moderne samfunds problemer i sin digtning. Samtidigt anerkender hun, at digte ikke direkte gør en forskel. Men de...

Fascisme i Europa i dag

Billede tekst: Giorgia Meloni den ny regeringsleder i Italien i 2019. Foto Wikimedia Commons Mødet på Christiansborg var en relativt lille begivenhed, men samtidig et...

Arbejderbevægelsens historie, del 21: Nye tider, nye brudflader

Billede tekst: Aksel Larsen, central skikkelse i arbejderbevægelsen fra 1930 til 70erne. Foto: Arbejdermuseet/ABA Efter næsten et tiår med kold krig og ualmindeligt lave strejketal,...

Klimaklummen: Klimakrise og Kunstig Intelligens (AI) – del II: Afvisningens politik

Brugen af AI til at løse samfundsproblemer, eksempelvis klimakrisen, selv skaber nye problemer og accelererer gamle. Det var altså grundlæggende en kritik af en...

Hvordan bekæmper vi racisme og diskrimination på jobbet?

“Findes diskrimination og usaglig forskelsbehandling på baggrund af etnisk oprindelse, hudfarve eller race i sådan et omfang, at det udgør et reelt problem i...

Stop Israels terror

Terrorstaten Israel ignorerer al international lov og vil påføre millioner af mennesker i Gaza en kollektiv straf. Netanyahu erklærede, at den israelske besættelse vil...

”Venstrefløjen” i Enhedslisten

For et par år siden dannedes Græsrodsnetværket for at søge at samle og styrke venstrefløjen i Enhedslisten. Netværket indkaldte til en konference lørdag den...

Seneste artikler