Kontanthjælpsaftalen er en skandale

Janne Toft-Lind fra Næstehjælperne holdt dette oplæg til Venstrefløjens Zoom møde d. 5.11.23 om den ny kontanthjælps aftale.

Janne Toft-Lind, medlem af Næstehjælperne, Foto: Eget foto.

Tak for muligheden for at vi i Næstehjælperne får mulighed for at komme til orde med både at fortælle om aftalen og vores syn på aftalen her hos jer.

Aftalen løfter ca 9.000 børn mere ind i fattigdom om et års tid og 4000 børn ud af fattigdom i 2045.

De tager de 300 millioner vi i Enhedslisten ellers fik sikret og erstatter det med et fritidstillæg, som er sværere at få end det vi ellers havde sikret med de 300 mio. Men i 1 1/2 år indtil den her nye aftale træder i kraft er der ingen hjælp!

Og EL’s aftale var slet ikke god nok! Men det her gør kun ondt værre.

Når de taler om de 4.000 de løfter ud af fattigdom, så er det rent faktisk sådan, at det først vil være fuldt indfaset i 2045! Mens de 9.000 børn de løfter ind i fattigdom rammes januar 2025

Citat: janne Toft-Lind

Når de taler om de 4.000 de løfter ud af fattigdom, så er det rent faktisk sådan, at det først vil være fuldt indfaset i 2045! Mens de 9.000 børn de løfter ind i fattigdom rammes januar 2025.

De få forbedringer der er i aftalen betales af forringelser på området. Forringelser, der især rammer den enlige forældre, indvandrere og unge med en psykisk diagnose.

Ingen ny penge i aftalen

Regeringen, SF, de konservative, og de radikale har indgået en ny aftale i stedet for den aftale regeringen tidligere indgik med Enhedslisten som skulle løfte tusindvis ud af fattigdom i sidste periode. Den nye aftale har nu i stedet fået overskriften ”Flere i arbejde, enklere regler og færre børn i lavindkomst”, og bevares der er da et par forbedringer for nogle få.

Men de tilfører ikke nogen midler, hver en forbedring betaler de ved at fattiggøre andre kontanthjælpsmodtagere. Hele grundlaget i reformen er at mennesker på kontanthjælp skal sendes i arbejde uanset deres helbred og livssituation.

Aftalen arbejder med 3 satser

Tre grundlæggende satser bliver indført – mindste sats, grund sats og forhøjet sats. Det økonomiske pejlemærke for satserne i aftalen er, at en kontanthjælpsmodtagers maksimale disponible indkomst højst må være 85 procent af, hvad en lønmodtager modtager af løn svarende til mindstelønnen på HK-området.

Mindstesatsen erstatter det nuværende systems selvforsørgelses- og hjemrejseydelse samt overgangsydelser til de personer, der ikke lever op til opholds- og beskæftigelseskrav. Mindstesatsen bliver beløbssat til 6.553 kroner om måneden fra 2024.

Grundsatsen vil fra 2024 befinde sig på et niveau, der minder meget om SU-satsen. Nemlig 6.995 kroner.

Den forhøjede sats er beløbssat til 12.064 kroner. Satsen skal målrettes de borgere, der er fyldt 30 år. Samtidig vil den forhøjede sats også tilgå de borgere, der har været i fuldtidsbeskæftigelse i 2,5 år inden for en tiårig periode.

Børnetillæg

I det nye system vil der indføres et børnetillæg til forsørgere i kontanthjælpssystemet. Tillægget er beløbssat til 2.686 kroner om måneden. Beløbet vil tilgå begge forældre, hvis de modtager kontanthjælp, og det er uafhængigt af satsniveauet.

Hvis man er enlig forsørger og befinder sig på mindste- eller grundsatsen, vil man kunne se frem til et ekstra tillæg til disse på 1.581 kroner om måneden. De nye tillægs beløb er angivet før skat.

Man mister mellem 3.000 og 5.000 kr. pr måned ift. ydelsesniveauet i dag.

De få lyspunkter i aftalen

 • En ny afklaringsret for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere bliver indført for borgere over 30 år, der har været i kontakt med systemet i to år. Afklaringsretten omfatter ikke de borgere, som er omfattet af reglerne om selvforsørgelse- og hjemrejseprogrammet.
 • Et nyt tilskud, der dækker hele egenbetalingen for medicin, der er tilskudsberettiget efter sundhedsloven, bliver indført. Tilskuddet er tiltænkt de borgere, som har været i systemet i mindst 12 måneder inden for de seneste 18 måneder. Børn af kontanthjælpsmodtagere vil have ret til det fulde tilskud fra første dag.
 • At man ikke længere efter 6 måneder på kontanthjælp bliver tvunget til at forbruge af sin arbejdsgiverindbetalte pensionsopsparing.
 • uger, hvis man har modtaget kontanthjælp hele året. Og ret til at få feriepenge suppleret op med kontanthjælp.
 • Formuegrænsen for det beløb man må eje/have aktiver for (-biler, elcykler osv. tælles med) før man bliver tvunget til at leve af det) hæves fra 10.000 kr. til 15.000 kr. og skal fremover stige i takt med prisudviklingen.
 • 225-timers reglen afskaffes, og i stedet får dem med lav sats ret til at tjene 5.000 kr. om måneden uden modregning. Og dem på den høje sats 2.500. kr. om måneden (før skat).
 • Børn og unge får et tilskud til fritidsaktiviteter, skoletaske, computer osv. mod dokumentation – men trist, at niveauet stadig er så lavt, at børnefattigdom skal afhjælpes lidt på denne ydmygende måde.

Man fodrer hunden med egne hale

Men fordi aftaleparterne ikke tilfører flere penge, skal regningen for de her få og små forbedringer betales af andre kontanthjælpsmodtagere – og endda i nogle tilfælde de samme.

Partierne bag denne nye aftale er blevet enige om at indføre et loft over, hvor meget borgere i kontanthjælpssystemet kan modtage i boligstøtte. Loftet vil frem over befinde sig på 350 kroner om måneden, og det vil alene gælde samlevende og ægtefæller på den nye forhøjede sats. Mange vil helt enkelt ikke kunne blive boende, der hvor de bor. Det rammer især familier med mange børn – i mange tilfælde indvandrere.

Unge med psykiske diagnoser fratages et særligt tillæg, for at ”motivere dem i arbejde eller uddannelse” – som om man kan blive helbredt for f.eks. skizofreni, hvis man får frataget sit forsørgelsesgrundlag med besked om at tage sig sammen og se at komme i gang.

(Nytte Jobs) Hvad så med dem der i dag er ansat i de jobs med overenskomstmæssig løn! Det lyder uskyldigt, men nyttejobbene er ren social dumping

Citat: Janne Toft-Lind

Og så er der endelig spørgsmålet om de meget omtalte såkaldte nyttejob, der af forskerne bliver betragtet som uanvendelige til rent faktisk at få folk i arbejde. Borgere omfattet af arbejdspligten skal bidrage med op til 37 timer om ugen i f.eks. nyttejob eller småjobs. F.eks. hjælpe med at smøre madder på et plejehjem for deres kontanthjælp. Hvad så med dem der i dag er ansat i de jobs med overenskomstmæssig løn! Det lyder uskyldigt, men nyttejobbene er ren social dumping.

Optjeningskravene til kontanthjælp skærpes betydeligt. Grundlæggende betyder de skærpede optjeningsregler, at ca 28.000 borgere overgår til den laveste ydelse i det nye kontanthjælpssystem. Det er netop aftalen om de skærpede optjeningsregler, der finansierer aftalen om et nyt kontanthjælpssystem.

Aftalen er ikke et opgør med fattigdom

 • Rigtig mange børnefamilier mister mellem 3 og 5.000 kr. pr måned.
 • Rigtig mange mennesker mister en væsentlig del af deres boligstøtte.
 • Den her nye aftale hvor de påstår at løfte børn ud af fattigdom er ren manipulation. Over 9.000 flere børn kastes ud i fattigdom næste år.
 • Og nogle tusinde bliver så efterfølgende løftet ud af fattigdom – frem mod 2045! Over tyve år! Enten er de børn blevet voksne eller også er de ikke født endnu!

Der skabes med denne aftale en ny underklasse af udsatte voksne. Særligt enlige rammes hårdt. Op mod 28.000 voksne kommer på satsen på 6.553 kr. før skat! Og så arbejdspligt oveni, hvor de kan blive sanktioneret af det i forvejen latterligt lave beløb. Aftalen er absolut ikke det opgør med fattigdom vi går og ønsker os.

Hvordan kan vi bekæmpe aftalen?

Næstehjælperne melder om større behov for hjælp og færre givere (fordi dem der giver tit, er dem der selv er på røven) allerede nu, og det behov for hjælp vil, med den her aftale, eksplodere.

Vi har viden om i Næstehjælperne i København nogle familier, som vi ved bliver ramt af den her aftale. Mennesker som allerede er hårdt ramt bliver ramt. Allerede nu bliver de mere eller mindre forsørget af Næstehjælperne, dels støtteforeningen, dels medlemmer, og det bliver sværere og sværere at få hjælp til dem. Når det nye træder i kraft, ved jeg simpelthen ikke, hvad vi/de skal gøre. Det er familier der er hårdt ramt både fysisk og psykisk, og som sikkert også vil blive sat i nyttejob, så jeg frygter selvfølgelig også for flere indlæggelser i det psykiatriske system.

Vores aktivister kæmper for at skabe opmærksomhed om den stigende fattigdom vi ser.

Måske har i hørt om den gruppe der afbrød folketinget med en sang.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0FE7X7TXd1x9X6rtyJwutbHcTEou21yoWzJyXWRbtASgRHeyYuSPHsHEC6L1aqj9Rl&id=100063504552857&m_entstream_source=timeline

Næste næstehjælper aktion er allerede i støbeskeen. Vi pynter op på Borgen til jul. Vi hænger julepynt op med budskaber på.

Har du lyst til at deltage er du velkomne til at henvende jer til mig efter mødet her for mere information om aktionen.

Vi planlægger også at rejse en æresport til whistleblower Bitten Vivi Jensen ved retten på Frederiksberg, når hun til april skal for retten igen (og en demonstration naturligvis).

Slides fra stormødet i Enhedslisten om aftalen:

https://docs.google.com/presentation/d/1ricX6Fq6tdt54vpabD38W5bsOhbg6nqM/edit#slide=id.p1