”Venstrefløjen” i Enhedslisten

Enhedslisten er efterhånden gået fuldstændig op i parlamentarisme, og på årsmøde efter årsmøde er venstrefløjen blevet trynet. Senest med beslutningen om at udskyde udmeldelse af NATO og støtte våben til Ukraine.

For et par år siden dannedes Græsrodsnetværket for at søge at samle og styrke venstrefløjen i Enhedslisten. Netværket indkaldte til en konference lørdag den 23. september. Det er ikke første gang, at venstrefløjen i EL har forsøgt at samle sig. Men denne gang var det anderledes.

Dels var udgangspunktet, at der skulle vedtages et politisk grundlag. Dels blev der lagt op til at skabe en egentlig organisation med medlemskab og kontingent. Og endelig var ikke kun SUF og RGU’ere inviteret, men også alle tidligere medlemmer af Enhedslisten. Og alle med stemmeret.

Det er et meget spændende og forfriskende initiativ, som rummer mange muligheder

Citat: Freddie Nielsen

Der blev vedtaget et ganske fornuftigt grundlag, der slår fast at grundlæggende samfundsforandringer ikke kommer fra Christiansborg, at afskaffelse af kapitalismen er målet, at Danmark skal meldes ud af NATO, at krigen i Ukraine er mellem de imperialistiske blokke, og endelig at EL skal være et parti i egen ret – ikke lade samarbejde med SD være styrende for politikken.

Angreb på Enhedslistens højredrejning

Alt i alt et virkeligt og klart angreb på Enhedslistens højredrejning. Og oven i det blev det besluttet at skabe organisationen ”Venstrefløjen” (ender nok med andet navn), hvor ikke bare medlemmer af Enhedslisten, SUF og RGU kan melde sig ind, men også alle tidligere medlemmer kan være med, med fulde rettigheder.

De to store diskussioner var om NATO/Ukraine og medlemskab uden medlemskab af Enhedslisten, men begge dele blev vedtaget med store flertal.

Det er et meget spændende og forfriskende initiativ, som rummer mange muligheder. Det skal selvfølgelig først i gang, før vi kan se, om intentionerne holder. Men det så ud til at entusiasmen var til stede blandt de knap 100 deltagere, og aktivisme blev lagt op som et omdrejningspunkt.

Internationale Socialister hilser initiativet og organisationen ”Venstrefløjen” velkommen, og ser frem til at samarbejde med den.