Fra landets vigtigste talestole i valgkampen kan Paludan og co. nu udbrede deres gift. Deres program er et ekko af nazismens retorik og politik overfor jøderne i 1930’erne.

Deportation af ikke-vestlige indvandrere, herunder fratagelse af folk af ikke-vestlig baggrund (hvor mange generationer?) deres danske statsborgerskab, forbud mod den muslimske tro og en gennemgang af alle andre ”udlændinge”, for at afgøre om de fortsat kan have lovligt ophold. Og meget mere af den slags. Over 20.000 mennesker i Danmark har skrevet under på dette program, der dyrker racismen i dens reneste og mest afskyelige form.

Stram Kurs er ikke bare et ekstremt ”islamkritisk” parti, det har også intentioner om at bygge op på gaden. Allerede nu planlægger de en gentagelse af ”demonstrationerne” på Blågårds Plads, Albertslund og Værebro. De steder hvor de havde forbud mod at demonstrere i påsken.

Paludans såkaldte ”provokationer” har til formål at kombinere parlamentarisk repræsentation med en styrke på gaden, som kan terrorisere muslimer og ikke-vestlige indvandrere og kue anti-fascister og anti-racister når der protesteres mod dem.

Det er en klassisk strategi for en fascistisk bevægelse som vil gå efter statsmagten. Om Stram Kurs kan det, de har intentioner om, er et åbent spørgsmål og er meget afhængigt af om de anti-fascistiske og anti-racistiske kræfter kan finde sammen om at bekæmpe truslen.

Sikkert er det at Stram Kurs vil være en magnet for alle de andre fascistiske kræfter der findes i Danmark, herunder Generation Identitær.

Se Redoks’s glimrende analyse.

https://redox.dk/nyheder/analyse-derfor-kalder-vi-generation-identitaer-for-nyfascister/?fbclid=IwAR2GLxAZiUycvk4gC6TaBvvsUJq7CEb4qSthQaoinWSNw36HwU2WjEw1ECU

Rasmus Paludan og Stram Kurs; den ekstreme midtes monster

Mange vil sikkert argumentere som Lars Løkke og lægge skylden på beboerne på Nørrebro, og på den vrede som førte til bil afbrænding og bål i gaden. Men Paludan er Løkke og co.s lille monster.

Løkke har stået i spidsen for den mest racistiske regering i mands minde, udnævnt den mest løgnagtige og skingre integrations minister nogensinde. Socialdemokratiet har stemt for stort set alle forslag der rammer indvandrere, flygtninge og folk i de almene boligområder; uanset hvor diskriminerende de har været. Konsekvensen har været midtens gradvise længdespring til højre; midten i dansk politik er blevet ekstrem, og med Paludan har de høstet, som de har sået.

I årevis har de pukket løs på islam og muslimer. Fra Pia Kjærsgård ”der er kun en civilisation – den vestlige”, over det konservative partis ”nazi islamisme” til ghettoplanen hvor man opfinder såkaldte ”parallelsamfund” som ikke eksisterer. Muslimer er blevet lagt for had af de toneangivende partier i to årtier. Nu vil nogen have ”handling” og den endelige løsning. Resultatet er Stram Kurs. They are your baby, Løkke.

Allerede under Muhammed-krisen var det veldokumenteret hvordan muslimers status var i samfundet og hvordan unge med de forkerte navne blev udelukket fra diskoteker, praktikpladser, hvordan de så deres mødre og sig selv blev hånet og chikaneret på gaden. Siden er den offentlige udskamning kun taget til og statsmagten har understøttet det.

Reaktionerne på Nørrebro

Så det er en uhørt uartighed, at give Nørrebros borgeres reaktion på årtiers frustration ”skylden” for at Paludan nu er opstillingsberettigede. Men konkret er det også forkert. Vidne udsagn fra Blågårds Plads, da Paludans forsøgte på at brænde Koranen af, peger på en meget overdreven magtanvendelse fra politiet.

Politiets magtdemonstration rammer ned og forstærker den afmagtsfølelse, som mange folk i området har, reaktionerne mod Paludans koranafbrændinger, skal forstås i forlængelse af systematisk og årelang racisme fra ministerkontorer, på redaktions gangene og de generelle mistroiske blikke, som folk med minoritets baggrund møder dagligt.

Samtidig kan man spørge, hvor alle de velmenende stemmer er henne, når folk i de fattige områder, dagligt oplever deres rettigheder krænket?

http://socialister.dk/rasmus-paludan-statsmagten-og-alle-os-andre/

Kan Paludan og Stram Kurs ties ihjel?

I kølvandet på begivenhederne på Nørrebro er der også et parallelt argument som siger, hvis bare han ignoreres så går det væk. Desværre er det ikke sådan. Dels ved vi nu at mindst 20.000 deler hans synspunkter, og at det før eller siden vil komme til udtryk politisk på en eller anden måde.

Om ikke nu, fordi der er et folketingsvalg, så senere. Men også fordi man misforstår, hvorfor han provokerer som han gør. Han gør det ikke kun for at skabe opmærksomhed og få Stram Kurs i Folketinget, men også fordi han vil afprøve og presse grænserne for hvordan der kan brygges op på gaden.

Hvis ikke koranafbrænding havde virket, så havde han valgt et andet virksomt middel for at afprøve grænserne. Hvis man blot kigger på de overfladiske handlinger forstår man ikke de bagvedliggende kræfter der er på spil.

Fascismen er i fremmarch – også i Danmark

Stram Kurs er en del af en større tendens overalt i Europa. Fascismen er tilbage på den europæiske dagsorden. I Wien og Rom er fascisterne i regering. I Berlin er de en mægtig faktor i Forbundsdagen. I Spanien, Ungarn, Frankrig, Storbritannien og Sverige vokser tilslutningen til det yderste højre, som i mange tilfælde har organiserede fascister i blandt sig.

http://socialister.dk/fascismens-genkomst-i-europa/

http://isj.org.uk/fascism-in-europe-today/

Grænserne imellem den politiske midte og det alleryderste højre brydes ned i takt med at midten bliver ekstrem. Midten og det yderste højre nærer hinanden. Inger Støjberg har et hjerteligt forhold til Østrigs indenrigsminister fra det fascistiske FPÖ parti med rødder helt tilbage til nazismen i 1940’erne; et parti som DF netop er kommet i Europarlamentsgruppe med. Liberal Alliance Ungdom og Nye Borgerlige ungdom har planlagt en demonstration 1. maj mod de autonomes 1. maj med formål om at provokere og tirre de autonome.

Byg op mod racismen og fascismen

Det haster med at de forskellige anti-fascistiske og anti-racistiske kræfter, som er spredt over mange organisationer finder sammen om en fælles platform. En platform som kan kombinere anti-racisme, både mod den statslige og mod hverdagsracismen, men også rumme en mobiliserende kraft som kan møde Stram Kurs og andre som vil fratage os vores frihed.

Et godt sted at start er Fællesinitiativet mod Racisme og Fascisme.

https://www.facebook.com/Faellesinitiativet/